• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metokarbamol

  Przeczytaj także...
  Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek tymoleptyczny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie pomocnicze w leczeniu żarłoczności psychicznej (Bulimia nervosa). Należy do grupy SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznych – soli i estrów kwasu karbaminowego (H2NCOOH) lub N-podstawionych kwasów karbaminowych (R2NCOOR′).

  Metokarbamol (łac. Methocarbamolum) – organiczny związek chemiczny, z grupy karbaminianów (3-(2-metoksyfenoksy)-1,2-propandiolu-1-karbaminian), zsyntetyzowany w 1953 roku i wkrótce wprowadzony do amerykańskiego lecznictwa pod nazwą handlową Robaxin. Chemicznie spokrewniony z dwoma innymi związkami (stosowanymi jako leki z innych grup terapeutycznych): gwajafenezyną i meprobamatem. Metokarbamol nie jest zamieszczony w Farmakopei Polskiej oraz w Farmakopei Europejskiej. Wymagania jakościowe dla surowca farmaceutycznego na stan obecny (2019) określa Farmakopea Amerykańska (USP 38).

  Baklofen (łac. baclofenum) – lek spazmolityczny stosowany w leczeniu spastyczności, pochodna kwasu γ-aminomasłowego (GABA).Dantrolen (łac. Dantrolenum) – organiczny związek chemiczny zbudowany z pierścieni hydantoiny, furanu i p-nitrofenolu. Stosowany jako lek miorelaksujący mięśnie szkieletowe.

  Metokarbamol, podobnie jak inne leki miorelaksujące (baklofen, tolperyzon, tyzanidyna, dantrolen, prydynol) znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu stanów zwiększonego (patologicznie) napięcia mięśniowego, bólach mięśniowych, szczękościsku pourazowym oraz polekowym (np. występującym po stosowaniu wysokich dawek fluoksetyny), kręczu szyi, lumbago, rwy kulszowej, wspomagająco w zabiegach fizykoterapii. Wykazuje także działanie uspokajające, zależne od zastosowanej dawki

  Kornel Stanisław Gibiński (ur. 7 września 1915 w Krakowie, zm. 31 marca 2012 w Katowicach) – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, członek rzeczywisty PAN, PAU, dr.h.c.mult. , internista, gastroenterolog, farmakolog kliniczny oraz filozof medycyny.Meprobamat – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów alkanodioli, zsyntetyzowany w maju 1950 roku przez Bernarda Jana Ludwika i Franka Bergera. Wprowadzony do lecznictwa w maju 1955 roku, jako jeden z pierwszych leków przeciwlękowych. Pierwszym, najbardziej znanym preparatem handlowym był Miltown. Meprobamat po podaniu doustnym wykazuje działanie uspokajające i przeciwlękowe (dawki jednorazowe 0,2 g-0,4 g) oraz nasenne (dawki jednorazowe 0,4 g-0,8 g). Do czasu wprowadzenia benzodiazepin, które go stopniowo wyparły, był głównym przedstawicielem leków przeciwlękowych, szeroko stosowanym w lecznictwie psychiatrycznym. W porównaniu z benzodiazepinami meprobamat działa silniej nasennie, słabiej uspokajająco i przeciwlękowo. Wykazuje dużą toksyczność (niebezpieczeństwo niedokrwistości aplastycznej, agranulocytozy). Kumulując się w ustroju może prowadzić do zatruć. Powoduje częste i uciążliwe objawy uboczne, m.in. "zespół behawioralnej intoksykacji". Obecnie lek ma znaczenie marginalne, na świecie stosowany rzadko, z tendencją wyraźnie spadkową.

  Lek dawniej był bardzo popularny (lata 70. i 80.) Z czasem jednak był niechętnie stosowany (m.in. ze względu na konieczność stosowania dużych dawek, nieprzyjemny zapach i smak niepowlekanych tabletek, bóle żołądka). Następnie został stopniowo wyparty przez nowocześniejsze leki. Zyskał ponownie na znaczeniu, gdy w 2013 roku wycofano z terytorium UE preparaty zawierające tetrazepam.

  Tolperyzon – organiczny związek chemiczny, syntetycznie otrzymywany lek miorelaksujący (zmniejsza wzmożone napięcie mięśni szkieletowych). Jego działanie opiera się o mechanizm ośrodkowy (pośredni) poprzez hamowanie dróg polisynaptycznych tworu siatkowatego, układu limbicznego i podwzgórza, jak i też neuronów wstawkowych rdzenia kręgowego. Tadeusz Lesław Chruściel ur. 26 stycznia 1926 we Lwowie, zm. 11 lutego 2010) – polski lekarz, specjalista farmakologii klinicznej i doświadczalnej, działacz społeczny, znawca farmakoekonomiki.

  Zakres dobowych dawek terapeutycznych metokarbamolu jest bardzo wysoki (średnio od 1,5 –6 gramów, maksymalnie do 8 gramów w lecznictwie ambulatoryjnym, do 24 gramów w lecznictwie szpitalnym).

  Preparaty[ | edytuj kod]

  Methocarbamolum 0,5 g – tabletki (niepowlekane). Preparat produkowany od 1965 roku, przez Chemiczno-Farmaceutyczną Spółdzielnię Pracy Espefa.

  Dawniej (do 1999 roku) produkowany był także przez tą Spółdzielnię preparat złożony Mespefan tabl. (metokarbamol 0,4 g + aspiryna 0,325 g).

  Prydynol, pridinol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny zawierający dwie aromatyczne grupy fenylowe, grupę cykloheksyloaminową oraz grupę hydroksylową. Tetrazepam (tetrazepam, ATC: M03BX07) – organiczny związek chemiczny, pochodna benzodiazepiny o długim działaniu, silnie i wybiórczo zwiotcza mięśnie szkieletowe. Wykazuje też działanie uspokajające, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe jednakże słabiej wyrażone.

  Ponadto w lecznictwie stosowane są preparaty w postaci iniekcji dożylnych, a także miejscowo preparaty z metokarbamolem (kremy i żele). Jednak te postaci metokarbamolu są niezarejestrowane w Polsce.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Metokarbamol — miorelaksant o ugruntowanej pozycji terapeutycznej | Bednarski | Forum Medycyny Rodzinnej, journals.viamedica.pl [dostęp 2019-02-05] (pol.).
  2. Methocarbamol, [w:] International Drug Names [online], Drugs.com [dostęp 2019-02-05] (ang.).
  3. Pharmindex "Apteka" (wersja dla aptek) 2002 str. 732
  4. Leksykon Leków (red.) prof. dr med. Tadeusz Lesław Chruściel i prof. dr hab. med. Kornel Gibiński PZWL 1991 r. - s. 144 > Methocarbamol > Działania uboczne.
  5. Metokarbamol — miorelaksant o ugruntowanej pozycji terapeutycznej | Bednarski | Forum Medycyny Rodzinnej, journals.viamedica.pl [dostęp 2019-02-05] (pol.).
  6. USL1965 (wersja drukowana)
  7. http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=4303
  8. Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 1999 rok ; > str. 313 , poz. 4218 Mespefan tabl. x 50 szt. – Chemiczno-Farmaceutyczną Spółdzielnię Pracy Espefa.
  9. Leksykon Leków (red.) prof. dr med. Tadeusz Lesław Chruściel i prof. dr hab. med. Kornel Gibiński PZWL 1991 r. - s. 144 > Methocarbamol > Informacje o wymienionych postaciach leków z metokarbamolem.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Tizanidyna, tyzanidyna (łac. Tizanidinum) – organiczny związek chemiczny zawierający heterocykliczne struktury 2-imidazoliny i benzotiadiazolu połączone mostkiem azotowym.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas acetylosalicylowy (łac. Acidum acetylsalicylicum; aspiryna, polopiryna) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego. Popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Przy stosowaniu długotrwałym wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Składnik wielu leków złożonych.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Gwajafenezyna (łac. Guaifenesinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna gwajakolu, w której fenolowa grupa hydroksylowa gwajakolu połączona jest wiązaniem eterowym z pierwszorzędową grupą hydroksylową gliceryny. Stosowana jako lek ułatwiający odkrztuszanie

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.