• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metodyka zuchowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gwiazdki zuchowe - są to "stopnie" zdobywane przez zuchy, oznaczane w postaci gwiazdek noszonych nad lewą kieszenią bluzy mundurowej pod Znaczkiem zucha. Pomagają w osiągnięciu przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Rolą gwiazdek zuchowych jest wspieranie rozwoju intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha.Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Metodyka zuchowa – zestaw instrumentów metodycznych dostosowanych do wieku zuchów służących do realizowania harcerskiego systemu wychowawczego. Poniższy opis metodyki odnosi się do członków Związku Harcerstwa Polskiego.

  Zuchy to członkowie ZHP w wieku od 6 do 10 lat. Podstawową formą pracy z zuchami jest zabawa w coś lub w kogoś, animowana przez drużynowego.

  Elementy metody harcerskiej[ | edytuj kod]

  Prawo Zucha[ | edytuj kod]

  Wikiźródła Zobacz tekst Prawa zucha na Wikiźródłach

  Prawo zucha wyznacza kierunek wychowania najmłodszej grupy wiekowej w ZHP. Prawo wskazuje zuchom prawidłowe wzorce postępowania mające na celu ukształtowanie świadomego obywatela, pobudza zuchy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.

  Obietnica zucha[ | edytuj kod]

  "Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa zucha"

  Zuch po zapoznaniu się z Prawem zucha zostaje przez drużynowego dopuszczony do złożenia Obietnicy. Jest to moment szczególny w życiu gromady i każdego zucha. Składając uroczystą Obietnicę zuch zobowiązuje się do przestrzegania Prawa zucha. Oznaką złożenia Obietnicy jest znaczek zucha noszony nad lewą kieszenią munduru.

  Uczenie w działaniu[ | edytuj kod]

  Najważniejszą formą pracy wykorzystywaną w gromadzie zuchowej jest zabawa w coś lub w kogoś. Zabawa ma na celu stymulowanie do rozwoju poprzez wcielanie się dzieci w konkretne role (np. opiekuna zwierząt, strażaka, lekarza).

  System małych grup[ | edytuj kod]

  Gromada zuchowa jest jednostką koedukacyjną, podzieloną na około sześcioosobowe grupy chłopców lub dziewczynek, nazywane szóstkami. Szóstki mają swoją nazwę, symbol, okrzyk, które odróżniają poszczególne grupy. Każda grupa ma swojego lidera – szóstkowego, który kieruje grupą podczas zadań na zbiórce gromady.

  Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program[ | edytuj kod]

  Program działania gromady zuchowej powinien odpowiadać wymaganiom gwiazdek i sprawności zuchowych. Powinien realizować potrzeby i zainteresowania zuchów oraz być dynamiczny, ze względu na wiek dzieci i ich krótką koncentrację na temacie. Program jest układany i realizowany przez drużynowego i przybocznych.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.