• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metody objawowo-termiczne  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Naturalne planowanie rodziny (NPR), metody rozpoznawania płodności (ang. Fertility Awerness-Based Methods, FAB) – metody opierające się na przewidywaniu okresów płodnych na podstawie znajomości fizjologicznych objawów towarzyszących różnym fazom cyklu miesięcznego. Wiedzę o czasie występowania okresów płodnych można wykorzystać zarówno w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, jak też dla jej uniknięcia.Metoda podwójnego sprawdzenia, znana także jako metoda angielska, metoda naturalnego planowania rodziny, polegająca na rozpoznaniu początku i końca fazy płodności.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Skuteczność[]

  Przegląd systematyczny z 2007 roku wykazał, że przeciętna skuteczność metod objawowo-termicznych stosowanych 1 rok w celu zapobiegania ciąży wynosi 80-87%, natomiast skuteczność przy przestrzeganiu wszystkich jej zaleceń to 97-98%.

  Wady i zalety[]

  Zalety[]

  W swojej publikacji z 1988 roku WHO wymienia następujące zalety NPR:

 • stosowane dla zwiększenia i zmniejszenia szansy na zapłodnienie;
 • brak fizycznych efektów ubocznych;
 • wzrost samoświadomość i wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej płodności;
 • zwiększenie zaufanie do siebie samego przez osobę stosującą NPR;
 • możliwe jest stosowanie w przypadku nieregularnych cykli,
 • zaangażowanie męża, współpraca, komunikacja i dzielenie odpowiedzialności małżeńskiej; dla niektórych kobiet jest to wadą
 • niezależność od innych procedur medycznych;
 • nie wymaga medycznie wykwalifikowanego personelu;
 • Wiele z powyższych stwierdzeń podważyła później m.in. Edith Stein Fundation.

  Podstawowa temperatura ciała (PTC) - temperatura ciała kobiety, służąca rozpoznawaniu faz płodności i niepłodności. Używana w naturalnym planowaniu rodziny w metodach objawowo-termicznych i metodzie termicznej. Zwykle mierzy się ją specjalnym termometrem owulacyjnymPrzegląd systematyczny – rodzaj przeglądu piśmiennictwa, skupiający się na jednym zagadnieniu, wykonanym w oparciu o dowody naukowe (wiarygodne publikacje wyników pierwotnych badań naukowych), zawierającym opis identyfikacji, oceny, wyboru i podsumowania (syntezy) tych wyników. Przegląd systematyczny piśmiennictwa stanowi źródło wtórne wiedzy.

  Wady[]

 • okres nauki wymaganej do stosowania NPR trwa do 6 miesięcy;
 • NPR musi być nauczane przez kwalifikowanych pracowników;
 • brak zabezpieczenia przed chorobami wenerycznymi;
 • jeśli partner kobiety z nią nie współpracuje, metoda objawowo-termiczna w ogóle może nie być skuteczna,
 • możliwość błędnego określenia płodności na podstawie objawów fizjologicznych (zwłaszcza konsystencji śluzu);
 • owulacja może zajść bez żadnych objawów,
 • możliwość zaburzenia objawów płodności na skutek takich czynników jak np. stres, choroba, zmiana klimatu, przemęczenie, spożycie alkoholu, sen o nietypowej długości itp. co utrudnia ustalenie przebiegu cyklu i wydłuża okres wstrzemięźliwości, a w przypadku stresującego trybu życia, wykonywania pracy zmianowej, zaburzeń senności oraz w przypadku kobiet posiadających z natury nieregularne długości cyklu przeważnie metody NPR nie pozwalają na ustalenie pewnych, niepłodnych dni cyklu;
 • trudność w zaakceptowaniu stylu życia zgodnego z NPR, głównie abstynencji seksualnej koniecznej, w zależności od metody, przez 8-18 dni cyklu (według 27% mężczyzn i 8% kobiet jest to najważniejsza trudność podczas stosowaniu NPR);
 • trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące wiedzy (np. niewiedza, poczucie przymusu używania antykoncepcji, przekonanie o nienowoczesności, nienaukowości, nieefektywności i skomplikowaniu NPR);
 • trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące sfery psychoemocjonalnej (np. trudności w akceptacji roli płciowej czy w budowaniu pozytywnej tożsamości płciowej, odcięcie się od sfery seksualnej, przeszkody w wyrażaniu uczuć seksualnych);
 • trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące sfery motywacyjno—dążeniowej (np. brak wsparcia czy religijności, pesymistyczne, lękowe lub obronne nastawienie do życia);
 • stosujący muszą codziennie przeprowadzać obserwacje i zapisywać objawy związane ze zmianami śluzu, szyjki, temperatury;
 • utrudnieniem może być również sytuacja życiowa (np. nałogi, praca, choroba, konflikty małżeńskie, sprzeciw współmałżonka);
 • może ograniczać satysfakcję z życia seksualnego ponieważ wyklucza współżycie w okresie największego pobudzenia seksualnego kobiet następującego w czasie dni płodnych oraz ogranicza spontaniczność życia seksualnego,
 • jest to najtrudniejsza z metod NPR i jej stosowanie może być kłopotliwe.

 • Szyjka macicy (łac. Cervix uteri) – zgrubiała, dolna część mięśniówki macicy. Łączy pochwę z jamą macicy. Dzięki licznym zmarszczeniom sprzyja wydostawaniu się płodu na zewnątrz. Szyjka macicy jest kanałem dla plemników, który je wiedzie z pochwy do macicy.Metoda Rötzera (metoda Roetzera) – metoda naturalnego planowania rodziny (NPR), konkretniej metoda objawowo-termiczna, oparta na obserwacji następujących wskaźników płodności:


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM) - katolickie stowarzyszenie zajmujące się promowaniem naturalnego planowania rodziny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.