• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metoda kreacji zbiorowej

  Przeczytaj także...
  Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych). Koordynatorem i właściwym twórcą widowiska teatralnego jest przeważnie reżyser.Teatr alternatywny (zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny) to teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej, kreujący nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje między aktorem a publicznością.
  Dramat (z gr. δρᾶμα – dráma czyli działanie, akcja) – jeden z trzech rodzajów literackich (obok liryki i epiki). Jest to właściwie rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury.

  Metoda kreacji zbiorowej (ang. collective creation) – sposób przygotowywania spektaklu teatralnego, polegający na zespołowym tworzeniu przedstawienia przez artystów biorących w nim udział. Metoda bywa opisywana jako "współpisanie na scenie", upowszechniła się w teatrze drugiej połowy XX wieku, lecz technik analogicznych do niej można szukać we wszystkich improwizowanych widowiskach, a nawet komedii dell'arte, gdzie schematyczny scenariusz zyskiwał ostateczny kształt dopiero na scenie. Kreacje zbiorowe nie mają konkretnego reżysera, jego rola rozkłada się pomiędzy członków zespołu, koordynujących działanie grupy. Nie korzysta się z przygotowanego uprzednio literackiego tekstu, kreacje polegają na rozwijaniu pewnej myśli, obrazu, czyli tzw. sceny wyjściowej, która ulega całej serii przekształceń pod wpływem inwencji poszczególnych artystów, niekiedy także okoliczności wystawiania.

  Reżyser – artysta odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego lub filmowego, autor spektaklu, filmu, widowiska muzycznego bądź estradowego. Tworzy koncepcję artystyczną sztuki, inspiruje współpracowników i kieruje nimi, a celem lepszego zademonstrowania swojej niepowtarzalnej indywidualności - adaptuje, przerabia tekst oryginalny. Funkcje reżysera określa rodzaj sztuki.Rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

  Metoda zyskała popularność w teatrze alternatywnym lat 60. i 70. XX wieku. Stosowana była w spektaklach Théâtre du Soleil Rok 1789 (1970) oraz Rok 1793 (1972), opartych o wydarzenia francuskiej rewolucji. W Polsce obecna m.in. w realizacjch Teatru Ósmego Dnia.

  Teatr Ósmego Dnia (T8D) – teatr alternatywny w Poznaniu, założony w 1964 jako teatr studencki pod nazwą Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia.

  Bibliografia[]

 • Kreacja zbiorowa, w: Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005, s. 217-218. ISBN 83-7266-326-2. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.