• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metoda Montessori  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Maria Montessori (ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee w Holandii) – włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Montessori.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • pedagogika waldorfska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Agnieszka Guzik, Pedagogika Marii Montessori - propozycja dla współczesnej edukacji szkolnej, [w:] Anna Janus-Sitarz (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Kraków: Tow. autorów i wydawców prac nauk. UNIVERSITAS, 2010, ISBN 978-83-242-1210-1, OCLC 708740928 [dostęp 2020-03-11].
  2. Łukaniuk-Quintanilla 1998 ↓, s. 45.
  3. Super User, Pedagogika Marii Montessori - zarys ogólny, Portal educarium [dostęp 2020-03-11] (pol.).
  4. Jan. Jakóbowski, Anna. Jakubowicz-Bryx, Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki, Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2002, ISBN 83-7096-445-1, OCLC 53289728 [dostęp 2020-03-11].
  5. Cristina Skjold Wennerstrom, Mari Broderman Smeds, Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, 2009, ISBN 978-83-7587-252-1.
  6. Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak, Kosmiczny wymiar rozwoju osoby w pedagogice Marii Montessori, „Język – Szkoła – Religia”, 12 (2), 1 września 2017, s. 47–63, ISSN 2080-3400 [dostęp 2020-03-11] (pol.).
  7. Monika Krystyna. Humeniuk-Walczak, Iwona. Paszenda, Wiktor Żłobicki, Sukces jako zjawisko edukacyjne. vol. 2, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 214-217, ISBN 978-83-62618-27-9, OCLC 1014078302 [dostęp 2020-03-11].
  8. Magdalena Madej, Z notatek pedagoga Montessori : poradnik, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, ISBN 978-83-7850-610-2, OCLC 879534666 [dostęp 2020-03-11].
  Metoda nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pedagogika waldorfska (pedagogika Rudolfa Steinera) – pedagogika alternatywna do oficjalnie obowiązującej, której twórcą był Rudolf Steiner. Nazwa "waldorfska" pochodzi od pierwszej szkoły dla dzieci robotników, założonej przez Rudolfa Steinera w 1919 przy fabryce cygar "Waldorf-Astoria" w Stuttgarcie, na zaproszenie jej właściciela Emila Molta.
  Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności. Zajmuje się on algebrami ogólnymi i relacjami. Algebra elementarna zajmuje się takimi działaniami jak dodawanie i mnożenie; wprowadza pojęcie zmiennej i wielomianu razem z jego rozkładem na czynniki (faktoryzacją) i znajdowaniem ich pierwiastków, choć algebra jest działem bardziej ogólnym (patrz podział algebry).
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara) – dziedzina matematyki badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, od najprostszych, takich jak odległość, pole powierzchni, miara kąta, przez bardziej zaawansowane, jak krzywizna, punkt stały, czy wymiar. W zależności od rodzaju przekształceń mówi się o różnych rodzajach geometrii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.