• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metoda Karnaugha  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Minimalizacja funkcji boolowskich polega na znalezieniu dla danej funkcji formuły minimalnej, która jest jak najmniej skomplikowana.

  Metoda Karnaugha – sposób minimalizacji funkcji boolowskich. Został wynaleziony w 1950 roku przez Maurice'a Karnaugha (wym. ang.: [ˈkɑː(ɹ)nɔːf]). W ogólnym przypadku znalezienie formuły minimalnej dla zadanej funkcji boolowskiej jest bardzo skomplikowanym problemem. Jednak jeśli funkcja ma małą liczbę zmiennych (do sześciu) i zostanie zapisana w specjalnej tablicy zwanej mapą lub siatką Karnaugha, wówczas znalezienie minimalnej formuły odbywa się na drodze intuicyjnej. W celu minimalizacji funkcji o większej liczbie wejść stosuje się z powodzeniem metody komputerowe, np. metodę Quine’a-McCluskeya.

  Kod Graya, zwany również kodem refleksyjnym, jest dwójkowym kodem bezwagowym niepozycyjnym, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu. Jest również kodem cyklicznym, bowiem ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają w/w zasadę.Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  Indeksy kratek[ | edytuj kod]

  W siatce Karnaugha część zmiennych binarnych przypisana jest wierszom, a część kolumnom. Indeksy i kolumny numerowane są przy pomocy kodu Graya. Wektorem odpowiadającym danej kratce jest wektor powstały po „sklejeniu” binarnego numeru wiersza z binarnym numerem kolumny.

  Bolesław Czesław Pochopień (ur. 6 września 1946 w Zabrzu) – polski informatyk, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996–2002.Metoda Espresso jest heurystyczną metodą minimalizacji funkcji logicznych. Została wymyślona w IBM przez Roberta Braytona. W 1989 Richard L. Rudell opracował ESPRESSO-EXACT pozwalające uzyskać dokładne rozwiązanie zadania minimalizacji powierzchni (R. Rudell, “Logic Synthesis for VLSI Design”, PhD Thesis, Electronics Research Laboratory, College of Engineering, University of California, Berkeley, USA, April 1989).
  Sposób wypełniania siatki Karnaugha wartościami funkcji czterech zmiennych F(A,B,C,D)

  Dzięki zastosowaniu kodu Graya możliwe jest znalezienie w wizualny sposób pól sąsiednich logicznie, czyli różniących się wartością dokładnie jednej zmiennej. Przy większej liczbie zmiennych staje się to jednak trudniejsze.

  Sąsiedztwa logiczne w siatce pięciu zmiennych.
  Maurice Karnaugh [ˈkɑː(ɹ)nɔːf] (ur. 4 października 1924 w Nowym Jorku) – amerykański fizyk znany z opracowania metody rozwiązywania wyrażeń w algebrze Boole’a (z zastosowaniem siatek Karnaugha). Implikant funkcji boolowskiej f to iloczyn literałów, taki że dla wszystkich wektorów binarnych x=(x1, ... , xn), dla których jest on równy jedności, funkcja f jest równa jedności.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.
  Hazard – niekorzystne zjawisko w układach cyfrowych, którego podłożem jest niezerowy czas propagacji (przenoszenia) sygnałów. Hazardem nazywamy błędne stany na wyjściach układów cyfrowych, powstające w stanach przejściowych (przełączania) w wyniku nieidealnych właściwości używanych elementów. Przyczyną są różnice w czasie dotarcia i wartości sygnału do określonego miejsca układu w zależności od drogi. Skutki zależą od układu. Przykładowo teoretycznie jednoczesna zmiana wejść dla bramki AND z (0,1) na (1,0) może w rzeczywistości skutkować pojawieniem się krótkich impulsów. W rzeczywistości bowiem zmiana dwóch wejść nigdy nie jest jednoczesna i albo dokona się w sekwencji (0,1) – (0,0) – (1,0): brak impulsu, albo (0,1) – (1,1): impuls – (1,0). Hazard może doprowadzić do chwilowego przekłamania pracy automatu lub do trwałego przekłamania.
  Algorytm ekspansji to ważny element metody Espresso, która jest używana do minimalizacji funkcji boolowskich. Jednakże używany samodzielnie również prowadzi do znalezienia minimalej realizacji zadanej funkcji boolowskiej.
  Bramka XNOR – bramka logiczna realizująca funkcję negacji alternatywy wykluczającej (tzw. bramka równoważności). Bramka ta neguje wynik bramki XOR, czyli zwraca fałsz (0), jeśli dokładnie jedno z wejść: A lub B jest prawdą (1), a w przeciwnym wypadku zwraca prawdę (1). Innymi słowy bramka XNOR zwraca prawdę w przypadku pojawienia się dwóch takich samych sygnałów na wejściach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.