• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Methuselah Foundation  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Długowieczność – jest to pojęcie oznaczające długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższą od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkowania genetyczne, styl życia, a także klimat danego kraju. Przypadkami skrajnej długowieczności są tzw. superstulatkowie, czyli osoby, które przekroczyły 110 lat.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Logo Merhuselah Foundation.

  Methuselah Foundationorganizacja non-profit, zajmująca się badaniami w kierunku przedłużania życia, założona przez biogerontologa Aubreya de Grey i Davida Gobela, z siedzibą w Springfield w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Nazwa fundacji pochodzi od imienia postaci biblijnej Matuzalema, często stosowanego na określenie osoby żyjącej bardzo długo.

  Koledż, college – określenie związane z różnymi formami wyższej edukacji w krajach anglosaskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach zachodnioeuropejskich. Pierwotnie oznaczał miejsce, w którym żyli studenci uniwersytetu. Koledże prowadziły też swoje kursy. Był to tak zwany system kolegialny, wywodzący się z Francji. Matuzalem, Metuszelach (hebr. מְתוּשָׁלַח) – postać biblijna, syn Henocha najstarszy człowiek wymieniony w Starym Testamencie, mający żyć 969 lat.

  Działalność fundacji realizuje się przez projekty:

 • My Bridge 4 Life – portal społecznościowy dla ludzi z problemami zdrowotnymi
 • Mprize – nagroda pieniężna dla osoby, która znacznie odmłodzi lub przedłuży życie myszy
 • NewOrgan Prize
 • różne wspólne projekty pod hasłem MLife Sciences
 • Bieżące projekty[ | edytuj kod]

  NewOrgan Prize[ | edytuj kod]

  Nagroda 10 000 000 dolarów stanowi wyzwanie dla naukowców, aby do 2020 roku wytwarzanie organów z komórek pacjenta i przeszczepianie ich stały się rzeczywistością. Ogłoszona w kwietniu 2010 roku nagroda będzie przyznana pierwszemu naukowcowi, który urzeczywistni kopiowanie i transplantację organów.

  Wirginia (ang. Virginia) – stan w Stanach Zjednoczonych na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Prawie dwie trzecie Wirginii jest zalesione, a branże związane z lasami zapewniają 17 mld dolarów rocznego przychodu dla gospodarki Wirginii (2% PKB), oraz ponad 100 tys. miejsc pracy. Biogerontologia (od. bios „życie“, geron „starzenie“, logos „nauka“) – jest stosunkowo młodą gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów.

  Fundacja chce położyć kres obecnemu stanowi rzeczy: oczekiwaniu na śmierć dawcy organu, odrzucaniu przeszczepionego organu, ograniczonej długości życia z lekami immunosupresyjnymi, i umieraniu pacjentów zanim zostanie im przeszczepiony konieczny organ. Fundacja stoi na stanowisku, że oferowanie nagród przyspiesza dokonywanie wynalazków.

  BBC News Channel (do 20 kwietnia 2008 BBC News 24) – brytyjski kanał informacyjny, dostępny tylko w przekazie cyfrowym (naziemnym i satelitarnym) oraz w sieciach kablowych i właściwie tylko na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak jego odbiór w Polsce jest możliwy.Leki immunosupresyjne, immunosupresory, immunosupresanty – leki które hamują lub zapobiegają aktywności układu immunologicznego.

  Mprize[ | edytuj kod]

  W 2003 roku de Grey i Gobel ufundowali Mprize (znaną też jako Methuselah Mouse Prize), nagrodę stworzoną w celu przyspieszenia badań nad skutecznym przedłużeniem życia, poprzez wynagrodzenie finansowe badaczy, którzy przedłużą zdrowe życie myszy do niespotykanej długości. (Zwykła długość życia myszy hodowlanych to 1,5–2 lata, czasem dożywają 3 lat.) De Grey w marcu 2005 roku skomentował ufundowanie nagrody następująco: „Jeśli mamy wynaleźć rzeczywiste terapie regeneracyjne, z których skorzystają nie tylko przyszłe pokolenia, ale my żyjący obecnie, musimy zachęcić naukowców do pracy nad problemem starzenia” („if we are to bring about real regenerative therapies that will benefit not just future generations, but those of us who are alive today, we must encourage scientists to work on the problem of aging”). O nagrodzie mówiło wiele mediów, również BBC i Fortune.

  Aubrey David Nicholas Jasper de Grey (ur. 20 czerwca 1963 w Londynie) – mieszkający w Cambridge naukowiec-bioinformatyk i teoretyczny biogerontolog. Założyciel Fundacji SENS i współzałożyciel Methuselah Foundation. Do 2006 roku pracował jako technik komputerowy w departamencie genetyki Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii.Inżynieria genetyczna – ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy). Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Następnie tak wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do specjalnych przenośników (wektorów). W tej roli wykorzystywane są m.in. kosmidy, zmodyfikowane wirusy i plazmidy. Następnie wektory te wprowadzone są do komórki biorcy wraz z przyłączonym fragmentem DNA dawcy. Wektory zawierają markery pozwalające wyróżnić komórki, u których wprowadzenie obcego DNA zakończyło się sukcesem. Metody inżynierii genetycznej są już wykorzystywane do produkcji wielu lekarstw, np. insuliny, niektórych witamin i in. Ma to ogromne znaczenie praktyczne. Dawniej, przed opracowaniem metody biosyntezy insuliny metodami inżynierii genetycznej, otrzymywano ją z trzustek zwierzęcych. Była to metoda bardzo droga, gdyż ilość insuliny otrzymana z jednej trzustki była niewielka, a proces jej wydzielania kosztowny. Inżynieria genetyczna wykorzystywana jest również do wytwarzania tzw. organizmów transgenicznych. Ma również duże znaczenie w rozwoju genetyki. Umożliwia bowiem poznanie funkcji pełnionych przez określone geny.

  Fundacja jest zdania, że jeśli uda się odwrócić procesy starzenia u myszy, ogromna ilość funduszy zostanie przeznaczona na podobne badania u ludzi, być może finansowane przez rząd podobnie jak Projekt poznania ludzkiego genomu, lub przez firmy prywatne.

  W sierpniu 2005 roku wartość nagrody wynosiła 1,5 miliona USD, w listopadzie 2005 – 3 miliony USD, a w grudniu 2006 – 4 miliony USD.

  Zasady przyznawania nagrody i obecni zdobywcy[ | edytuj kod]

  Fundacja obecnie przyznaje nagrodę w dwóch kategoriach:

  BBC (skrót od British Broadcasting Corporation, Brytyjska Korporacja Nadawcza) – główny brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, największa tego rodzaju instytucja na świecie.PayPal Inc. – amerykańska firma oferująca usługi płatnicze umożliwiające firmom i klientom indywidualnym posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet. PayPal działa na zasadzie wirtualnej portmonetki (Cyfrowy portfel). W systemie PayPal klienci mogą płacić przy użyciu karty kredytowej bądź salda konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.
 • Długowieczność: za wydłużenie życia
 • Odmłodzenie: za rozpoczęcie interwencji w starszym wieku (i jej efekty)
 • Jeśli dotychczasowy rekord zostanie pobity, badacz otrzymuje kwotę stosowną do obecnej wartości nagrody, zależną od procenta o jaki pobił dotychczasowy rekord.

  Nagroda w kategorii długowieczności może być przyznana za dowolny rodzaj interwencji, łącznie z selektywnym rozmnażaniem i inżynierią genetyczną; wystarczy przedstawić jedną mysz. W 2009 roku wygrała mysz, której receptor hormonu wzrostu został genetycznie wyłączony; żyła 1819 dni (prawie 5 lat). Mysz wyhodował Andrzej Bartke z Geriatrics Research na wydziale medycyny w Southern Illinois University School of Medicine w Springfield w stanie Illinois.

  Peter Andreas Thiel (ur. 1967) – amerykański przedsiębiorca, menadżer funduszu hedgingowego, libertarianin i inwestor venture capital pochodzenia niemieckiego.Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

  Nagroda w kategorii odmłodzenia bazuje na recenzowanych studiach obejmujących przynajmniej 40 zwierząt (20 poddanych eksperymentom i 20 będących grupą kontrolną). Terapia może zacząć się dopiero w średnim wieku myszy, i pod uwagę brana jest średnia długość życia 10% najdłużej żyjących poddanych terapii myszy. W 2009 roku rekord wynosił 1356 dni (ok. 3,7 roku); terapia polegała na ograniczeniu spożywanych kalorii.

  Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project, HUGO Project) był to program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom, zawierający 3.3 Gbp, ok. 30 tys. genów.Dyrektor generalny (ang. Chief Executive Officer, CEO) – osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie odpowiada polskiemu prezesowi zarządu.

  Do listopada 2004 roku, fundacja oferowała nagrodę w kategorii odmłodzenia na innych zasadach: terapię można było zacząć w dowolnym wieku, a dni przed terapią liczyły się podwójnie. Zwycięzcą okazała się mysz, której nie poddano żadnej diecie ani zabiegom farmakologicznym, jedynie wzbogacono jej środowisko. Żyła 1551 dni (ok. 4,2 lat).

  Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie.Dolar amerykański (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD) – oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru (od 2000), Salwadoru (od 2001), Timoru Wschodniego, Zimbabwe (od 2009) oraz Bonaire, Saby i Sint Eustatius od 2011 roku. Jeden dolar amerykański dzieli się na sto centów amerykańskich. Często zapisuje się go za pomocą symbolu $.

  MLife Sciences[ | edytuj kod]

  MLife Sciences to ogólna nazwa dla wielu projektów, w których bierze udział fundacja. Jeden z nich to Organovo, Inc., firma medycyny regeneracyjnej, dzięki której Methuselah Foundation zamierza drukować trójwymiarowo nowe organy i tkanki z DNA pacjentów.

  Organizacja non-profit – organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Mysz domowa (Mus musculus) – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych. Jest gatunkiem synantropijnym, który prawdopodobnie pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny półpustynne od północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy aż po Wyspy Japońskie. Obecnie znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek (nawet na stacjach antarktycznych). Mysz domowa, odznaczając się doskonałymi zdolnościami adaptacyjnymi, pojawiła się w domostwach ludzkich prawdopodobnie od początków ludzkiej gospodarki rolniczej. Jest wszystkożerna i łatwo może się przystosować do różnego rodzaju pokarmu (np. pokarm wyłącznie roślinny lub wyłącznie pochodzenia zwierzęcego). Nie gromadzi zapasów. Także trudne warunki środowiska nie są dla myszy przeszkodą. Wystarczy wspomnieć, że żyje w kopalniach, a także chłodniach, gdzie temperatura nie wzrasta powyżej 0 °C.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.