• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metaliczny wodór

  Przeczytaj także...
  Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z lipca 2013 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna.Działo gazowe – rodzaj superdziała generujący bardzo duże prędkości wystrzeliwanych pocisków stosowany do przeprowadzania eksperymentów fizycznych i badań naukowych w zakresie nauk technicznych. Działa gazowe, najczęściej wykorzystywanie do badania mechaniki zderzeń, są stosowane między innymi przez United States Air Force, NASA i Lawrence Livermore National Laboratory. Posiadają je również laboratoria niektórych uczelni wyższych. Pociski wystrzeliwane z dział gazowych znajdujących się w Arnold Air Force Base w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych mogą osiągać prędkość 7 km/s; w 1966 roku w NASA osiągnięto prędkość 11 km/s. Według badaczy z Lawrence Livermore National Laboratory możliwe jest skonstruowanie działa gazowego wystrzeliwującego pociski z prędkością 15 km/s.
  Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (dawn. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki. Do metali alkalicznych zalicza się lit, sód, potas, rubid, cez i frans.

  Wodór metaliczny – hipotetyczny stan wodoru pod skrajnie wysokim ciśnieniem, w którym pierwiastek ten wykazuje dobre przewodnictwo elektryczne i inne właściwości metaliczne. Według niektórych obliczeń mógłby być nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym.

  Przyjmuje się, że metaliczny wodór występuje we wnętrzu planet Jowisza i Saturna.

  Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.

  Wodór jako jedyny pierwiastek z pierwszej grupy układu okresowego nie jest metalem w stanie ciekłym i stałym. W 1935 roku Eugene Wigner i Hillard Bell Huntington jako pierwsi zaproponowali warunki, w których wodór mógłby przejść w stan metaliczny. W 1973 roku naukowcy radzieccy donieśli, że zdołali uzyskać metaliczny stały wodór przy ciśnieniu 2,8 Mbar, eksperymentu nie udało się jednak potwierdzić. Natomiast w 1996 roku amerykańscy fizycy William Nellis, Arthur Mitchell i Samuel Weir z Lawrence Livermore National Laboratory poinformowali o uzyskaniu wodoru w stanie metalicznym za pomocą działa gazowego.

  Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:

  Przypisy[]

  1. Ashcroft, N. W.. Metallic Hydrogen: A High-Temperature Superconductor?. „Phys. Rev. Lett.”. 21 (26), s. 1748--1749, 1968. DOI: 10.1103/PhysRevLett.21.1748. 
  2. Wigner, E., Huntington, H. B.. On the Possibility of a Metallic Modification of Hydrogen. „The Journal of Chemical Physics”. 3, s. 764-770, 1935. DOI: 10.1063/1.1749590. 
  3. Weir, S. T., Mitchell, A. C., Nellis, W. J.. Metallization of Fluid Molecular Hydrogen at 140 GPa (1.4 Mbar). „Phys. Rev. Lett.”. 76 (11), s. 1860--1863, 1996. DOI: 10.1103/PhysRevLett.76.1860. 
  Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.Lawrence Livermore National Laboratory – jeden z czołowych amerykańskich instytutów naukowo badawczych w zakresie nauk stosowanych. Znajduje się w Livermore w stanie Kalifornia. Jest częścią National Nuclear Security Administration (NNSA), istniejącej w ramach Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Od swojego założenia w 1952 do września 2007 instytut zarządzany był przez Uniwersytet Kalifornijski, aktualnie zaś na zlecenie Departamentu Energii zarządza nim Lawrence Livermore National Security, organizacja partnerska utworzona przez Uniwersytet Kalifornijski, firmy Bechtel, Babcock & Wilcox, URS, oraz Battelle Memorial Institute wraz z Texas A&M University System.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). W przeważającej większości wykazują one następujące własności:
  Eugene Paul Wigner, pierwotna, węgierska wersja jego imion to Jenő Pál (ur. 17 listopada 1902 w Budapeszcie, zm. 1 stycznia 1995 w Princeton) – węgierski fizyk i matematyk, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.