• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metailurini

  Przeczytaj także...
  Adelphailurus – wymarły rodzaj z rodziny kotowatych, kota szablozębnego z plemienia Metailurini. Zamieszkiwał Amerykę Północną od 10,3 do 5,33 miliona lat temuEurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Metailurini – wymarłe plemię kotów szablastozębnych, zaliczane do podrodziny machajrodontów z rodziny kotowatych.

  Występowały głównie na terenach Eurazji pod koniec miocenu i na początku plejstocenu.

  Rodzaj: Dinofelis [Therailurus]

  Najlepiej poznanym rodzajem jest Dinofelis ("straszny kot"), który występował w Eurazji, Afryce i Ameryce Północnej około 5 mln – 1,5 mln lat temu. W Afryce Południowej dinofelis był znajdowany razem z australopitekami, co świadczy, że prawdopodobnie polował na naszych przodków. Rodzaj Dinofelis wcześniej klasyfikowano jako Therailurus. Na terenach Eurazji i w Ameryce Północnej dinofelisy wymarły na początku plejstocenu, natomiast na terenach Afryki utrzymały się do połowy plejstocenu. Największym znanym gatunkiem był chiński D. abeli. Wielkością i budową porównywalny do dużego lamparta lub jaguara (1,2 m), z kończynami przednimi bardziej masywnymi niż tylne. Podobnie jak współczesne jaguary, żył prawdopodobnie w lasach. Dinofelis posiadał spłaszczone kły, znacznie krótsze niż u typowych szablastozębnych, stąd jest sprawą dyskusyjną, do jakiej podrodziny powinien być zaliczany.

  Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.Miocen – najstarsza epoka neogenu. Epoka wielkich przemian geologicznych skorupy ziemskiej. Wypiętrzenie nowych łańcuchów górskich zmieniło cyrkulację powietrza w atmosferze i wód w morzach. Trwał od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.
 • D. abeli (Chiny)
 • Dinofelis barlowi (Afryka)
 • D. diastemata (Europa)
 • D. paleoonca (Ameryka Północna)
 • D. piveteaui (Afryka Południowa)
 • ?D. cristata
 • ?D. petteri
 • ?D. aronoki
 • Rodzaj: Metailurus

  Metailury żyły 15 - 8 mln lat temu, wielkością i budową ciała przypominały dinofelisa, lecz były mniejsze, miały dłuższe kły, coś pomiędzy współczesnymi kotami a szablastozębnymi. Podobnie jak dinofelis, metailur był masywnej budowy, z mocniejszymi łapami przednimi. Jego budowa sugeruje, że żył w środowisku leśnym i prowadził bardziej nadrzewny tryb życia niż dinofelis.

  M (minuskuła: m) – trzynasta litera alfabetu łacińskiego i siedemnasta alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku spółgłoskę wargową nosową, np. [m]. Puma, kuguar, lew górski, pantera z Florydy, pantera florydzka (Puma concolor) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae) zamieszkujący Amerykę od Kanady po Patagonię (choć w wielu regionach została wytępiona).
 • M. major (Chiny)
 • M. mongoliensis
 • M. pamiri
 • M. boodon
 • M. parvulus
 • M. minor
 • Rodzaj: Adelphailurus

  Adelfair, wielkości pumy, jest znany tylko z pojedynczego okazu znalezionego w Kansas w USA.

 • Adelphailurus kansensis - zachował górny drugi przedtrzonowiec podobny, jak u rodzaju Stenailurus.
 • Rodzaj: Stenailurus

 • Stenailurus teilhardi
 • Rodzaj: Pontosmilus

  Lampart, pantera, leopard (Panthera pardus) – gatunek ssaka z rodziny kotowatych (Felidae). Czwarty pod względem wielkości kot świata (po tygrysie, lwie i jaguarze). Występuje w Afryce i Azji. Według badania z 1988 w Afryce żyło 700 000 leopardów, jest jednak ono uznane za niewiarygodne. Również krytykowane badanie określiło populację w Indiach na około 10 000.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Wszystkie poprzednio sklasyfikowane jako rodzaj Paramachairodus.

 • P. ogygius
 • P. hungaricus
 • P. schlosseri
 • P. indicus
 • Warto wiedzieć że... beta

  Machajrodony – wymarła podrodzina kotowatych, żyjąca w drugiej połowie trzeciorzędu i plejstocenu. Charakterystyczne dla tych zwierząt są duże, szablasto zakończone górne kły, stąd też ich inna używana nazwa – "tygrysy szablastozębne". W uzębieniu występuje również zanik dolnych kłów i redukcja trzonowców, poza tym charakterystyczny jest duży kąt rozwarcia żuchwy. Najpowszechniej znanym rodzajem jest smilodon.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Machajrodony – wymarła podrodzina kotowatych, żyjąca w drugiej połowie trzeciorzędu i plejstocenu. Charakterystyczne dla tych zwierząt są duże, szablasto zakończone górne kły, stąd też ich inna używana nazwa – "tygrysy szablastozębne". W uzębieniu występuje również zanik dolnych kłów i redukcja trzonowców, poza tym charakterystyczny jest duży kąt rozwarcia żuchwy. Najpowszechniej znanym rodzajem jest smilodon.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Dinofelis barlowi – ("Straszny kot") występował w Afryce, na terenach Etiopii około 3,2 mln – 900 tys. lat temu. W Afryce południowej dinofelis był znajdowany razem ze szczątkami australopiteków, co świadczy, że prawdopodobnie polował na naszych przodków. Rodzaj Dinofelis wcześniej klasyfikowano jako Therailurus. Dinofelis barlowi był ostatnim gatunkiem z tego rodzaju. Podczas gdy na innych kontynentach jego kuzyni już wyginęli, na terenach Afryki dinofelis egzystował znacznie dłużej, przetrwał bowiem do połowy plejstocenu. Dinofelis posiadał spłaszczone kły, znacznie krótsze niż miały typowe szablastozębne, stąd jest sprawą dyskusyjną, do jakiej podrodziny powinien być zaliczany. Osiągał 70 cm wysokości.
  Jaguar (Panthera onca) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. Trzeci pod względem wielkości kot po tygrysie i lwie, największy i najpotężniejszy kot półkuli zachodniej.
  Australopitek (Australopithecus; dosłownie małpa południowa – od łac. australis = południowy, i gr. píthekos = małpa) – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (podrodzina Homininae), którego przedstawiciele żyli w południowej, wschodniej i centralnej Afryce od ok. 5,5 (Australopithecus anamensis) do ok. 1 mln lat temu. Australopiteki masywne są grupowane niekiedy w odrębny rodzaj Paranthropus (dosł. „obok człowieka” albo „prawie człowiek”), gdyż były boczną gałęzią ewolucyjną, która nie ma bliskiego związku z rodzajem Homo. Australopiteki pochodziły prawdopodobnie od żyjących ok. 5,8–4,5 mln lat temu ardipiteków. Obecnie większość naukowców zgadza się, że rodzaj Homo wyewoluował z australopiteków, nie ma jednak pewności, z którego z ich gatunków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.701 sek.