• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Meta

  Przeczytaj także...
  Kwas nadjodowy – nieorganiczny związek chemiczny, kwas tlenowy jodu na stopniu utlenienia VII. W zależności od zawartości wody w cząsteczce występuje w postaci orto (o wzorze H5IO6) i meta (o wzorze HIO4).Metajęzyk – dowolny język służący do opisu innego języka. W skład metajęzyka wchodzą nazwy wyrażeń języka opisywanego, zazwyczaj tworzone jako nazwy cudzysłowowe, predykaty opisujące relacje sematyczne między wyrażeniami języka opisywanego a tym, do czego wyrażenia te się odnoszą (np. "oznacza", "denotuje"), pewne reguły znaczeniowe, reguły składniowe itp. W szczególności językiem badanym może być ten sam język, w którym przeprowadza się badania.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
 • meta – w sporcie, miejsce gdzie kończy się wyścig, np. biegi
 • Meta – rzeka w Ameryce Południowej, dopływ Orinoko
 • Meta – departament Kolumbii
 • Meta – miasto w USA, stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 • Meta – miejscowość i gmina we Włoszech
 • Meta – stolica tytularna w Kościele katolickim
 • Meta – potok, prawy dopływ Zadrny
 • Meta – rodzaj pająków z rodziny kwadratnikowatych
 • Znaczniki meta
 • niemieckie i skandynawskie zdrobnienie od Małgorzaty
 • meta-przedrostek oznaczający ponad, poza lub o czymś w innym kontekście (używany w nauce lub w zagadnieniach społecznych), np.:
 • w chemii:
 • organicznej: meta- (skrót m-) oznacza pozycję pośrednią orientacji podstawników w związkach chemicznych (zob. izomeria orto, meta, para)
 • nieorganicznej: meta- oznacza najmniejszą możliwą ilość wody w cząsteczce soli lub kwasu, np.:
 • kwas metafosforowyHPO3
 • metafosforanyMPO3
 • kwas metanadjodowyHIO4)
 • w geologii:
 • w petrologiiskały częściowo zmetamorfizowane (np. metazlepieniec)
 • w mineralogii – procesy lub stany pośrednie, zmienione (np. metakaolin)
 • Metafizyka – wiedza ponad fizyką
 • metanauka – czyli nauka o nauce
 • metateoria
 • metajęzyk
 • metaetyka
 • metateatr
 • metainformacja – informacja o informacji
 • metawiedza – wiedza o wiedzy
 • metamodel
 • metadane
 • metareguła
 • metamodelowanie – pojęcie w informatyce
 • przerzuty nowotworowe
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • inne hasła rozpoczynające się od meta
 • porównaj: orto, para
 • Przypisy

  1. meta. W: Encyklopedia techniki CHEMIA. Warszawa: WNT, 1965.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Orinoko, Orinoco, Rio Orinoco – rzeka w Ameryce Południowej w Wenezueli, a także na krótkim odcinku rzeka graniczna z Kolumbią.
  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.
  W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Znaczniki meta (ang. meta elements) - zbiór znaczników w sekcji nagłówkowej dokumentu używany do opisu jego zawartości, stosowany przy tworzeniu stron internetowych w formacie HTML oraz XHTML.
  Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych. Wyraz może nie posiadać żadnego prefiksu, może posiadać jeden lub więcej prefiksów.
  Hrabstwo Osage (ang. Osage County) – hrabstwo w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych. Siedzibą hrabstwa jest miasto Linn, które jednocześnie jest największym miastem tego hrabstwa. Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 613,41 mil (1 589 km). Według danych z 2010 r. hrabstwo miało 13 878 mieszkańców. Hrabstwo powstało 29 stycznia 1841 roku, a jego nazwa pochodzi od rzeki Osage.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.