• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Meridiani Planum

  Przeczytaj także...
  Mars Climate Orbiter – sonda NASA przeznaczona do badań pogody i klimatu Marsa. Wystrzelona w 1998, uległa zniszczeniu po osiągnięciu orbity Marsa z powodu błędu w oprogramowaniu i obsłudze.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Widok z łazika Opportunity na Meridiani Planum. W oddali widoczna odrzucona osłona i spadochron łazika.

  Meridiani Planumrównina na Marsie położona 2 stopnie na południe od równika w najbardziej wysuniętej na zachód części Terra Meridiani. Równina ta ma rozmiary na 127 na 63 km zajmując obszar blisko 8000 kilometrów kwadratowych. Występują na niej kryształy hematytu, minerału, który na Ziemi powstaje w pobliżu źródeł termalnych lub na dnie stojących zbiorników wodnych. Wielu naukowców uważa, że w rejonie Meridiani Planum istniały kiedyś źródła termalne lub zbiorniki wodne. Kryształy hematytu stanowią część warstwowej formacji skał osadowych o grubości od 200 do 800 metrów. Inne występujące na równinie formacje geologiczne to bazalt wulkaniczny i kratery uderzeniowe.

  Mars Exploration Rover-B (MER-B) (znana również pod nazwą "Opportunity" ) – bezzałogowa misja na Marsa, której celem jest przeprowadzenie badań geologicznych planety. Misja jest realizowana przez JPL NASA. Misja rozpoczęła się w dniu lądowania pojazdu na Marsie, czyli 25 stycznia 2004 roku i została zaplanowana na 90 marsjańskich dni. Została ona wielokrotnie przedłużona i trwa nadal. Do 19 marca 2013 roku pojazd spędził na powierzchni Marsa 3253 marsjańskie dni i przebył dystans 35 625,03 metra.Emma Dean – niewielki marsjański krater uderzeniowy położony na równinie Meridiani Planum odwiedzony przez lądownik Opportunity, jeden z dwu siostrzanych łazików misji Mars Exploration Rover. Leży ok. 100 metrów na zachód od kratera Victoria. Emma Dean leży dokładnie na szczycie warstwy pyłu wyrzuconego z Victorii, odsłaniając materiał pochodzący z głębii krateru. Nazwa pochodzi od jednej z łodzi uczestniczących w ekspedycji Johna Wesleya Powella do Wielkiego Kanionu.

  Łazik marsjański Opportunity[]

  Zdjęcie Meridiani Planum z zaznaczonymi złożami hematytu. Owalem zaznaczono miejsce lądowania łazika Opportunity.
  Odsłonięty fragment skały na Meridiani Planum.

  W roku 2004 na Meridiani Planum wylądował Opportunity jeden z dwu łazików wysłanych przez NASA w ramach misji Mars Exploration Rover. Równina miała być też miejscem lądowania Mars Surveyor 2001 Lander, który jednak został odwołany po porażce misji Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander.

  Źródło termalne, źródło ciepłe, źródło gorące, cieplica – źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20°C (według klasyfikacji balneologicznej).Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.

  Wyniki badań Opportunity wskazują, że miejsce lądowania sondy było kiedyś nasiąknięte ciekłą wodą, prawdopodobnie o znacznym zasoleniu i kwasowości. Wskazuje na to obecność warstwowanych przekątnie osadów, drobnych, sferoidalnych kamyczków będących konkrecjami, szczelin w skałach, a także znacznych ilości siarczanu magnezu i innych minerałów zawierających siarczany, takich jak jarosyt.

  Konkrecja – agregat mineralny powstały wskutek stopniowego narastania minerałów wokół jakiegoś obiektu w skale. Obiektem tym może być otoczak jakiejś skały, skamieniałość lub nawet ziarenko piasku. Przyrastanie odbywa się zawsze od środka (jądra konkrecji) na zewnątrz, co różni konkrecję od sekrecji.Jarosyt - minerał, zasadowy wodny siarczan potasu i żelaza o wzorze KFe3(OH)6(SO4)2. Ten minerał siarczanowy powstaje w złożach rud poprzez utlenianie siarczków żelaza. Jarosyt jest często wytwarzany jako produkt uboczny podczas oczyszczania i rafinacji cynku, a także występuje w kwaśnych odpływach wód kopalnianych.

  Kratery na Meridiani Planum[]

 • Airy - średnica 40 km, położony ok. 375 km na południowy zachód od łazika Opportunity
 • Argo - odwiedzony przez Opportunity
 • Beagle - odwiedzony przez Opportunity
 • Beer
 • Eagle - miejsce lądowania Opportunity, ok. 30 m średnicy
 • Emma Dean - odwiedzony przez Opportunity
 • Endeavour - ostatni cel badań Opportunity, 22 kilometry średnicy
 • Endurance - odwiedzony przez Opportunity
 • Erebus - odwiedzony przez Opportunity
 • Mädler
 • Santa Maria - odwiedzony przez Opportunity, średnica ok. 90 m
 • Victoria - odwiedzony przez Opportunity, średnica ok. 750 m
 • Vostok - odwiedzony przez Opportunity
 • Linki zewnętrzne[]

 • Mapa w serwisie Google Maps
 • Artykuł The sedimentary rocks of Sinus Meridiani: Five key observations from data acquired by the Mars Global Surveyor and Mars Odyssey orbiters
 • Przypisy

  1. Zdjęcie pyłów wulkanicznych na Marsie
  2. Są to nazwy nieoficjalne
  Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.Mars Polar Lander – bezzałogowa sonda kosmiczna NASA. Celem misji było pierwsze lądowanie w rejonie podbiegunowym Marsa. Poza głównym lądownikiem na pokładzie sondy leciały także dwa penetratory o wspólnej nazwie Deep Space 2, później otrzymały nazwy Amundsen i Scott. Start nastąpił 3 stycznia 1999 roku rakietą Delta II z Przylądka Canaveral.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem:
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.
  Równina – wielkopowierzchniowa forma ukształtowania terenu. Stanowi ją płaski lub prawie całkowicie poziomy (nachylenie do 3 st.) teren. Równiny mogą występować na obszarach nizin, wyżyn, lub gór (doliny rzek lub wierzchowiny), charakter równinny mają znaczne powierzchnie den oceanów.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.