• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mera 300  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.SOWA – system operacyjny do obliczeń numerycznych pracujący na drugim poziomie oprogramowania komputerów serii Mera 300. System przeznaczony był do pracy w trybie konwersacyjnym. Do podstawowych możliwości jakie oferował ten system użytkownikowi pracującemu w systemie SOWA należało prowadzenie obliczeń arytmetycznych przy użyciu trybu dialogowego. Prowadząc obliczenia budowano wyrażenia arytmetyczne z użyciem: zmiennych (dopuszczalne były jedynie jednoliterowe identyfikatory), literałów liczbowych, operatorów arytmetycznych oraz nawiasów. Dostępne były także operacje wejścia-wyjścia. Możliwe było także budowanie podprogramów, na definicję których składały się: ciągi wyrażeń arytmetycznych oraz operacji wejścia-wyjścia. Taki podprogram mógł być wielokrotnie wywoływany dla różnych wartości argumentów.

  MERA 300 – polski minikomputer o 8-bitowej architekturze, a także nazwa serii komputerów stanowiących kolejne rozwinięcia komputera MERA 300.

  Spis treści

 • 1 Seria komputerów MERA 300
 • 2 Budowa systemu
 • 3 Architektura komputerów serii MERA 300
 • 4 Wprowadzanie i wyprowadzenie danych
 • 5 Zastosowanie MERA 300
 • 6 Oprogramowanie MERA 300
 • 7 Historia
 • 8 Zobacz też
 • 9 Bibliografia
 • Seria komputerów MERA 300[]

  Seria komputerów MERA 300 obejmuje kolejne wersje rozwojowe minikomputera MERA 300:

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) – element komputera przeznaczony do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane są stacjami dysków miękkich.
  MERA 302
 • MERA 300
 • MERA 301
 • MERA 302
 • MERA 303
 • MERA 304
 • MERA 305
 • MERA 306
 • Rodzina systemów MERA 300 obejmowała:

 • systemy przetwarzania danych: MERA 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
 • systemy konwersacyjne (końcówki programowe): MERA 342, MERA 344
 • system kontrolno sterujące (automatycznego sterowania): MERA 362
 • systemy uniwersalno-specjalizowane: MERA 392, MERA 396.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.
  Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Mera 400 - wzorowany na komputerze K-202 polski minikomputer. Produkowany w latach 1976-1987 w Zakładach Systemów Minikomputerowych MERA w Warszawie (ul. Łopuszańska 117/123).
  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Direct Memory Access, DMA (z ang. bezpośredni dostęp do pamięci) – technika, w której sprzęt komputerowy podłączony do płyty głównej, np. karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa czy kontroler dysku twardego, mogą korzystać z pamięci operacyjnej RAM lub portów we-wy, pomijając przy tym CPU. Wymaga to niewielkiej współpracy ze strony procesora, który musi zaprogramować kontroler DMA do wykonania odpowiedniego transferu danych, a następnie na czas przesyłania danych zwolnić magistralę systemową (przejść w stan wysokiej impedancji). Natomiast sam transfer danych jest już zadaniem wyłącznie kontrolera DMA. Realizacja cykli DMA może być przejmowana przez dedykowany układ cyfrowy, tak jak np. w komputerach PC, lub być realizowana programowo przez dane urządzenie.
  Ładowacz – system operacyjny opracowany dla jednego z komputerów serii Mera 300 – modelu Mera 305. Do jego podstawowych zadań należało przechowywanie w pamięci programów systemowych i użytkowych, współpraca z zewnętrznymi nośnikami danych (taśma, dysk), sterowanie pracą programów (praca standardowa, automatyczna, ciągi wywołujących się programów i inne). System dawał też możliwość budowy dużych programów segmentowanych oraz zapewniał dostęp do standardowej biblioteki systemowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.1 sek.