• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Menzoberranzan  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Świat gry jest najczęściej fikcyjnym światem, w którym ma miejsce akcja gry fabularnej lub bitewnej. Kampania to ciąg przygód odbywających się w danym świecie gry. Najczęściej świat gry jest tworzony dla konkretnej gry (tak jak Zapomniane Krainy dla Dungeons & Dragons) lub konkretnej konwencji (np. średniowiecznej fantasy lub przygód science-fiction). Istnieje wiele światów gry dostępnych zarówno w formie podręczników jak i w internecie. Poza oficjalnymi, możliwymi do kupienia, istnieje też wiele światów autorskich, tworzonych przez mistrzów gry na potrzeby swoich autorskich systemów.Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.
  Podstawowe informacje[]

  Menzoberranzan położone jest w Podmroku, na północ od Wiecznych Wrzosowisk, pod rzeką Surbrin. Z miasta wychodzi ponad setka tuneli w różnych kierunkach. Najważniejsze prowadzą do Mithrilowej Hali, Księżycowego Lasu i Wysokiego Lasu.

  Miasto ma 32 tysiące mieszkańców, z czego 1/3 to drowy, a reszta to ich humanoidalni niewolnicy. Jest ono centrum handlu truciznami, grzybami, jaszczurami trenowanymi do ujeżdżania, zwojami magicznych zaklęć, winem i wodą.

  Społeczeństwo miasta jest matriarchalne. Zostało założone przez kapłankę Lolth o imieniu Menzoberra Bez Rodziny. Obecnie jest rządzone przez radę Matek Opiekunek z ośmiu najpotężniejszych rodów szlacheckich. Osobna rada magów sprawuje pieczę nad sprawami sztuk tajemnych, a najważniejszym z nich jest Arcymag Miasta obecnie Gromph Baenre, ale ze względu na to, że wszyscy jej członkowie są mężczyznami, znajduje się ona pod jurysdykcją matron. Wpływowa jest także kompania najemników Bregan D'aerthe, dowodzona przez niejakiego Jarlaxle'a.

  Gra fabularna (inaczej RPG, z ang. role-playing game, nieraz zwana grą wyobraźni, potocznie erpegiem lub rolplejem) – gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem na ogół jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry.Niewolnictwo – zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, iż pewna grupa ludzi (niewolnicy) stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię, itd.) lub instytucji (państwo, świątynia itp.), mogących nimi swobodnie rozporządzać.

  W Menzoberranzan dominuje kult Lolth. Miasto ma własną akademię Arach-Tinilith. Obok niego znajdują się: szkoła wojowników, zwana Melee Magthere, oraz szkoła magów, zwana Sorcere. Tytuł Mistrza każdej z tych akademii jest bardzo pożądany, gdyż jest zwieńczeniem kariery dostępnej dla drowów spoza rodów szlacheckich, a nawet dla szlachetnie urodzonych mężczyzn.

  Trucizna – substancja organiczna lub nieorganiczna, która po dostaniu się do organizmu, w stosunkowo niewielkiej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć. Może to być ciało stałe, ciecz lub gaz. Trucizny mogą działać gwałtownie lub gromadzić się w organizmie, powodując zatrucia przewlekłe.Miasto-państwo – typowa dla starożytności forma państwowości, organizm polityczny, który pojawił się w Mezopotamii w okresie kultur Uruk i Dżemdet Nasr. Miasto-państwo było miastem posiadającym własną, niezależną administrację, sądy, kulturę i obyczaje.

  Dzielnice miasta[]

  Płaskowyż Qu'elllarz'orl[]

  Płaskowyż jest miejscem, gdzie swoje pałace -fortece posiadają najbardziej wpływowe domy Menzoberranzan. Znajduje się tam między innymi posiadłość rządzacego domu Baenre.

  Narbondellyn[]

  Mniej reprezentatywna okolica, tutaj swoje posiadłości posiadają domy stojące w hierarchii niżej niż te z Qu'elllarz'orlu. Znajduje się tam także kolumna odmierzająca czas.

  Eastmyr[]

  Dzielnica zwana przez mieszkańców "zapadłym wschodem". Oprócz pałaców mało znaczących domów z końca hierarchii jest tu wiele warsztatów rzemieślniczych i domostw podistot (orków, goblinoidów, koboldów) stanowiących większość populacji całego miasta.

  Lolth (lub w niektórych dialektach Lloth, również Pajęcza Królowa) to fikcyjne bóstwo w świecie Zapomnianych Krain w grze fabularnej Dungeons & Dragons. Jest boginią w panteonie drowów. Głównym ośrodkiem jej kultu jest świątynia Arach-Tinilith w Menzoberranzan. Jej aktualną mistrzynią, najwyższą kapłanką Lolth jest Quenthel Baenre.Zapomniane Krainy (ang. Forgotten Realms) – świat fantasy stworzony na potrzeby gry fabularnej Dungeons & Dragons przez Eda Greenwooda.

  Braeryn[]

  Dzielnica biedoty miejskiej, dom większości podistot i zbiegłych niewolników. Panuje tu nieopisany brud, przykry zapach i przemoc.

  Tier Breche[]

  Płaskowyż w północnej części miasta, znajdujący się w jaskini, która jest boczną odnogą wielkiej kawerny, w której jest miasto. Schodów , jedynego wyjścia do miasta pilnują dwaj studenci ostatniego roku Melee Magthere. Na płaskowyżu zbudowane przez czarodziei, rzemieślników i niewolników ze stalagmitów znajdują się trzy cytadele:

  Matriarchat – hipotetyczny hierarchiczny ustrój społeczny i polityczny, w którym władzę sprawują kobiety. Termin ten został wprowadzony przez Johanna Jakoba Bachofena w 1861 roku w jego dziele Das Mutterrecht.Podmrok – (ang. Underdark) fikcyjna kraina z gry fabularnej Dungeons & Dragons, znajdująca się w świecie Zapomnianych Krain. Podmrok to rozciągająca się pod całym Faerunem sieć jaskiń i tuneli, z rzadko zamieszkana przez żyjące istoty. Najważniejszymi z nich są drowy, czyli niegodziwe mroczne elfy o ciemnej skórze i jasnych włosach – w podmroku znajduje się wiele ich miast-państw np. Menzoberranzan i Ched Nasad. Inne rasy zamieszkujące Podmrok to:
 • Arach-Tinilith, budynek w kształcie pająka, służący do szkolenia kapłanek Lolth. Znajduje się na północy płaskowyżu.
 • Sorcere, wieża czarodziejów.
 • Melee Magthere zwana piramidą, szkoła wojowników.
 • Arach-Tinilith[]

  Zwany także Akademią, budynek ten ma kształt pająka. Położony jest na płaskowyżu Tier Breche , wraz z Melee Magthere i Sorcere, z których jest on największy. Dyscyplina w Akademii jest bardzo surowa. Często dla dyscypliny, dochodzi do aktów samookaleczenia się kapłanek z rozkazów ich nauczycielek. Matki-opiekunki domów w mieście posyłają tam swoje córki na 50 lat nauki, a po powrocie, witają je z otwartymi rękami, gdyż ukończenie Akademii jest trudnym zadaniem, a wszelkie ucieczki i oznaki nieposłuszności karane są śmiercią.

  Zwój – pierwotna postać książki w formie długiej wstęgi nawiniętej na dwa drążki (umbilicus). Drążki te (wykonane najczęściej z drewna lub kości słoniowej) były dłuższe niż szerokość zwoju i nie były do niego przymocowane. Przed rozpoczęciem czytania drążki te wysuwano ze zwoju. Tekst zapisywany był w układzie kolumnowym, tzn. zwój przewijano w poziomie. Zwój czytano rozwijając sukcesywnie jego kolejne partie z jednej strony, zwijając je jednocześnie z drugiej strony (najczęściej już wtedy był to układ od lewej do prawej).Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.

  Aktualną mistrzyni Arach Tinilith jest Quenthel Baenre, pierwsza siostra domu Baerne.

  Sorcere[]

  Sorcere, wieża zakończona wieloma iglicami jest budynkiem, w którym szkoli się czarodziei. Do społeczności czarodziei mogą należeć zarówno kobiety jak i mężczyźni, co jest przeciwieństwem do Akademii, w której kapłanem mogą zostać tylko kobiety. W czasie „Milczenia Lolth” czarodzieje jako jedyni zachowali swoją magię. W swoich domach czarodzieje są traktowani z szacunkiem, a najważniejsi i najpotężniejsi z nich są na równi z kobietami. Szkolenie trwa 30 lat.

  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).Mithrilowa Hala – fikcyjne miejsce wymyślone przez autorów książek Forgotten Realms. Sama nazwa mówi, że znajdują się tam duże pokłady mithrilu. Została założona przez krasnoludy.

  Melee-Magthere[]

  Budynek ten to piramida położona na wschodzie jaskini Tier Brieche. Szkoli on wszelkiego rodzaju wojowników. Większość mężczyzn którzy nie zostali czarodziejem lub kupcem, wybiera trzecią możliwą drogę, czyli zostanie wojownikiem w Melee-Magthere. Tacy studenci są kręgosłupem armii miasta, jak i swoich domów. Szkolenie trwa 10 lat.

  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Kapłan – osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kapłan musi poddawać się określonym wymogom religijnym i zazwyczaj posiada też pewne przywileje. Kapłanom często powierza się funkcje duchowej opieki wspólnotami. Kapłanem wybierany jest przez wspólnotę lub przez innych kapłanów. Dostęp do kapłaństwa może być ograniczony pewnymi względami, takim jak np. cechy psychiczne i duchowe, zdolności, wykształcenie, płeć. Otrzymanie statusu kapłana, zazwyczaj poprzedzone długim okresem nauk i prób, jest połączone z określonym obrzędem i ma duże znaczenie rytualne (zob. np. sakrament święceń).


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Humanoid – każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie. Termin obejmuje więc ssaki naczelne jak i mityczne istoty czy sztuczne organizmy (androidy), szczególnie w kontekście fantastyki naukowej i fantasy.
  Zaklęcie – działanie w magii, składające się z wykonywania określonych ruchów i wypowiadania określonych słów, mające na celu częściowe ukształtowanie rzeczywistości. Zaklęcie może być również afirmacją, gdyż według jednego z modeli magii zaklęcie ma wpłynąć na podświadomość. Obrzędowe zaklęcia bywają śpiewane lub recytowane.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.