• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mentioned in Despatches

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.
  Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.
  okucie wyróżnienia
  (wzór: 1920-1994)
  okucie wyróżnienia
  (wzór: od 1994)
  Edward William Bennett.
  Mentioned in despatches.

  Mentioned in Despatches (MID) (ang. wymieniony w sprawozdaniu) – rodzaj wojskowej nagrody za dzielność lub inne osiągnięcia w służbie, zwłaszcza w krajach anglosaskich. Wyróżnienie to jest dość powszechne, jednak nie ma tej rangi co odznaczenie i jest nadawane za osiągnięcia niższej wagi.

  Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.

  Sprawozdanie (ang. despatch) jest oficjalnym sprawozdaniem dowództwa wyższego szczebla, zazwyczaj wojsk lądowych, dla swoich przełożonych i opowiada o przebiegu operacji wojskowej.

  W wojskach brytyjskich raport ten jest publikowany w Gazecie Londyńskiej. Jeśli podległy oficer lub żołnierz wykonuje wartą odnotowania działalność wspomnianą w raporcie, to wtedy mówi się, że jest wyróżniony MID. W państwach Wspólnoty Brytyjskiej żołnierze, którzy są wymienieni w MID otrzymują zaświadczenie uprawniające do noszenia okucia w kształcie liścia dębu (brązowy – nadawany w latach 1920-1994; srebrny – nadawany od 1994) na wstążce medalu, który otrzymali za udział w konflikcie zbrojnym. Jeśli nie nadano żadnego medalu za kampanię, to liść dębu noszony jest na lewej piersi munduru.

  The London Gazette – najstarsza działająca gazeta angielska i najstarsza ciągle publikowana gazeta w Zjednoczonym Królestwie, której pierwsze publikacje były 7 listopada 1665, ale pod nazwą Oxford Gazette. Gazeta jest oficjalnym dziennikiem w Wielkiej Brytanii, publikującym wszelkie ogłoszenia królewskie i rządowe, m.in. nominacje i przyznane odznaczenia. Brązy – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych (stopy miedzi, które nie noszą nazwy "brąz", to mosiądze – stopy miedzi i cynku oraz miedzionikiel – stop miedzi z niklem). Składy brązów specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87050.

  Żołnierze mogą być wymieniani wielokrotnie w raporcie ale w odróżnieniu od tego, że otrzymują zaświadczenia o wymienieniu ich w rozkazie MID, nie otrzymują już innych odznak świadczących o kolejnym wyróżnieniu.

  Podobna instytucja istnieje w armii francuskiej, jako wymienienie w rozkazie.

  Przykłady baretek[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • medale kampanii brytyjskich
 • Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.Wspólnota Narodów (ang. The Commonwealth, także Commonwealth of Nations; do 1949 Wspólnota Brytyjska, British Commonwealth i Brytyjska Wspólnota Narodów, British Commonwealth of Nations) – międzynarodowa organizacja powstała w 1931, gdy przyjęty został Statut Westminsterski. Obecnie zrzesza ona niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. Część z nich to dawne dominia brytyjskie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Medale kampanii brytyjskich – brytyjskie odznaczenia wojskowe (medale) nadawane żołnierzom uczestniczącym w konkretnych kampaniach wojennych na przełomie dziejów Imperium brytyjskiego.
  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest Quercus robur L..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.