• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mennica w Bydgoszczy  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Wyspa Młyńska – zabytkowa wyspa rzeczna w rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi.Zygmunt Stanisław Malewski (ur. 1873, zm. 1937); pseud. Malczart, Bogufał z Bydgoszczy - polski literat, archiwariusz miejski, badacz historii Bydgoszczy, twórca i redaktor „Przeglądu Bydgoskiego”.
  Linki zewnętrzne[edytuj kod]
 • Mennica bydgoska na portalu Wenecja.art
 • Bibliografia[edytuj kod]

 • Andrzej Bogucki: Bydgoskie portugały. [w:] Kalendarz Bydgoski 1986
 • Andrzej Bogucki: Bydgoskie studukatówki. [w:] Kalendarz Bydgoski 1984
 • Andrzej Bogucki: Próba recepcji złotych monet bitych w mennicy bydgoskiej. [w:] Kronika Bydgoska VIII
 • Irena Borowczak: Dwudukat z bydgoskiej mennicy. [w:] Kalendarz Bydgoski 2008
 • Teodor Brandowski. O zwadzie malierów i mincarzyków bydgoskich. [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1937 z.3-4
 • Waleria Drygała: O skarbach zatopionych w Brdzie. [w:] Kalendarz Bydgoski 1970
 • Witold Garbaczewski: Mennica bydgoska – kalendarium. [w:] Kronika Bydgoska XXVII
 • Witold Garbaczewski: Monety bite w mennicy bydgoskiej – ikonografia i miejsce w sztuce polskiej doby manieryzmu i baroku. [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu – zeszyt 5. Bydgoszcz 2000
 • Zenon Guldon, Ryszard Kabaciński: Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. Bydgoszcz 1973
 • M. Gumowski: Herman Rudiger naczelny mincerz bydgoski w końcu XVI wieku. [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1937 z.3-4
 • Marian Gumowski: Mennica Bydgoska. Toruń 1955
 • Władysław Kabaj: Historia zaczyna się w 1594 roku. [w:] Kalendarz Bydgoski 1991
 • Franciszek Mincer. Stanisław Cikowski – założyciel mennicy bydgoskiej. [w:] Kalendarz Bydgoski 1974
 • Franciszek Mincer: Sukcesy i kłopoty Hermana Rydigera. [w:] Kalendarz Bydgoski 1975
 • Zygmunt Malewski. Proces o zabójstwo przeciw mincerzom bydgoskim. [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1933 z.1
 • Maciej Obremski: Wyspa Młyńska – mennica bydgoska. Komunikaty archeologiczne tom VI. Państwowa służba ochrony zabytków w Bydgoszczy: 1994
 • Barbara Pietroń: Technika bicia monet w mennicy bydgoskiej w XVII w. [w:] Kronika Bydgoska X
 • Leon Rożdżyński. O trojakach czyli dutkach bydgoskich (1594–1601). [w:] Przegląd Bydgoski Rocznik 1 R.1936 z. 3-4
 • Beata Świątkiewicz-Siekerska, Jacek Woźny: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie dawnej mennicy w Bydgoszczy stanowisko 3. Komunikaty archeologiczne tom VI. Państwowa służba ochrony zabytków w Bydgoszczy: 1994
 • Ulica Mennica w Bydgoszczy - ulica na dawnych wschodnich przedmieściach miasta lokacyjnego Bydgoszczy, położona w całości na obszarze Wyspy Młyńskiej.Tytus Liwiusz Burattini (Boratyni, Burattini) (ur. 8 marca 1617 w Agordo, zm. 17 listopada 1681 w Wilnie) – fizyk, architekt, geograf, egiptolog, mincerz, agent dyplomatyczny, twórca miary powszechnej, administrator olbory olkuskiej w latach 1658-1664.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hermann Rüdiger (ur. ?, zm. 1613) – niemiecki kupiec i przedsiębiorca menniczy, poseł Zygmunta III Wazy, działający w Rzeczypospolitej na przełomie XVI-XVII wieku.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.
  Jacek Woźny (ur. 1962) – polski historyk i archeolog, specjalizujący się w symbolice wierzeń pradziejowych i wczesnośredniowiecznych.
  Trojak – polska moneta srebrna, później także miedziana o wartości 3 groszy. Wprowadzona przez Zygmunta Starego w 1528 r. Trojaki polskie bite były do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jako popularna moneta obiegowa trojaki funkcjonowały w obrocie monetarnym także w okresie porozbiorowym, tj. w Księstwie Warszawskim oraz Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. Trojaki polskie bite były w mennicach koronnych w Krakowie, Olkuszu, Poznaniu, Malborku, Bydgoszczy, Wschowie, Lublinie i Warszawie, w mennicach litewskich w Wilnie, Tykocinie i Grodnie, w mennicach miejskich w Gdańsku, Elblągu, Toruniu i Rydze. Za panowania Augusta III trojaki biła również mennica w Lipsku. Oprócz najbardziej popularnej nazwy dla monet 3-groszowych, tj. „trojak” oraz nazwy „potrójny” występującej w Wielkim Księstwie Litewskim, na terenach gdzie były one w obiegu spotykamy także takie jak : „dutka”, „babka”, „dydek”.
  Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. ok. 1612 w Wiślicy, zmarł 23 września 1659 w Warszawie) – polski magnat, w latach 1637-1650 poseł na sejm, trzykrotnie obierany marszałkiem Izby poselskiej (1641, 1648, 1649/1650), starosta generalny wielkopolski od 1642, podskarbi wielki koronny od 1650, podkanclerzy koronny od 1658. Syn wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego i Anny Radzimińskiej. Ojciec podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego, dziad króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.