• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna wojskowa

  Przeczytaj także...
  Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) – służba zajmująca się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Higiena w wojsku - dział medycyny wojskowej badający wpływ środowiska zewnętrznego na żołnierzy przebywających w warunkach właściwej im działalności. Głównym zadaniem higieny w wojsku jest spotęgowanie czynników dodatnich i wyeliminowanie lub zmniejszenie intensywności działania czynników szkodliwych dla zdrowia, a przez to dbanie o fizyczny i psychiczny stan zdrowia żołnierzy oraz ich zdolność do walki.
  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) – placówka medyczna, instytut badawczy, powstały 7 stycznia 1928 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego.

  Medycyna wojskowa – gałąź wiedzy medycznej stanowiąca teoretyczną podstawę działalności Wojskowej Służby Zdrowia.

  Medycyna wojskowa zajmuje się zagadnieniami związanymi z zapobieganiem chorobom oraz leczeniem chorych i rannych w wojsku w czasie pokoju i wojny. Medycynę wojskową dzieli się na szereg specjalności, jak:

 • higiena w wojsku,
 • epidemiologia wojskowa,
 • interna polowa,
 • chirurgia polowa,
 • toksykologia wojskowa i inne.
 • W Polsce Ludowej zasady medycyny wojskowej wykładane były w Wojskowej Akademii Medycznej i na studiach wojskowych cywilnych akademii medycznych. Szczegółowe problemy medycyny wojskowej opracowują: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Tematyka badań naukowych w zakresie medycyny wojskowej ustalana była i koordynowana przez Radę Naukową do Spraw Medycyny i Farmacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Chirurgia polowa – dział chirurgii wojennej zajmujący się urazami bojowymi i związanymi z nimi procesami patofizjologicznymi, traktującymi o udzieleniu pomocy chirurgicznej, leczeniu urazów i rehabilitacji w warunkach polowych w czasie wojny.Medycyna morska – dział medycyny, zajmujący się m.in. leczeniem chorób związanych z pracą na morzu, np. w rybołówstwie, na statkach towarowych lub pasażerskich, okrętach marynarki wojennej i innych jednostkach pływających), oraz w stoczniach i portach); obejmuje takie zagadnienia jak: regulacje prawne, bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach, radioporadnictwo, transport chorych na morzu, ekspozycja zawodowa, patologia zawodowa, choroba morska, ratowanie rozbitków, opieka lekarska przy pracach podwodnych, czynniki psychiczne związane z pracą na statku, orzecznictwo, nadzór sanitarny w portach morskich (zob. Państwowa Inspekcja Sanitarna).

  Medycyna wojskowa wiąże się ściśle z medycyną lotniczą, kosmiczną i morską.

  Bibliografia[]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom II (K – P), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1970, wyd. I, s. 295. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego (WIHiE) – instytut badawczy wojskowej służby zdrowia.
  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.
  Epidemiologia wojskowa - dział medycyny wojskowej zajmujący się badaniem procesów epidemicznych oraz ich zwalczaniem w środowisku wojskowym w czasie pokoju i wojny.
  Medycyna kosmiczna – dziedzina medycyny wyłoniona z medycyny lotniczej, zajmująca się wpływem podróży kosmicznych na organizm i psychikę człowieka, na zachowanie astronautów i ich zdolność do pracy. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych, polowych i w statkach kosmicznych. Medycyną kosmiczną zajmują się przeważnie specjaliści medycyny lotniczej. Za twórcę medycyny kosmicznej uważany jest Hubertus Strughold.
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego (WAM) – nieistniejąca obecnie akademia wojskowa, działająca w latach 1957-2003 w Łodzi, która kształciła żołnierzy - oficerów wojskowej służby zdrowia (lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów i psychologów) dla potrzeb SZ PRL i SZ RP ale także dla sił zbrojnych innych państw.
  Kołobrzeg (łac. Colubrega, niem. Kolberg (Colberg)) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim, przy drodze krajowej nr 11. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami morskimi.
  Interna polowa - dziedzina medycyny wojskowej zajmująca się badaniem specyfikacji i leczeniem schorzeń wewnętrznych powstających w warunkach bojowych (np. wskutek niedosypiania, nieregularnego odżywiania, długotrwałego wysiłku fizycznego i psychicznego itp.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.