• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna sądowa

  Przeczytaj także...
  Rafał Radziwiłłowicz (ur. 20 grudnia 1860 w Petersburgu, zm. 28 października 1929 w Wilnie) – polski lekarz psychiatra, działacz społeczny, jeden z wielkich mistrzów masonerii polskiej.Leon Jan Wachholz (ur. 20 czerwca 1867 w Krakowie, zm. 1 grudnia 1942 w Krakowie) – polski lekarz medycyny sądowej, jeden z najwybitniejszych polskich przedstawiciel tej dziedziny w XX wieku, autor pierwszych nowoczesnych podręczników medycyny sądowej (już w pierwszym wydaniu w 1899 zamieszczono informacje dotyczące daktyloskopii i jej znaczenia w identyfikacji osób), jak również dotyczących psychopatologii sądowej i techniki sekcyjnej, które przez lata służyły studentom, lekarzom i prawnikom.
  Włodzimierz Sieradzki (ur. 22 października 1870 w Wieliczce, zamordowany z 3/4 lipca 1941 we Lwowie) – polski lekarz, specjalista medycyny sądowej.
  Sekcja zwłok (1890) Enrique Simonet

  Medycyna sądowa – specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi życia i śmierci w świetle prawa.

  Jej szczegółowe zainteresowania dzieli się na: tanatologię, toksykologię, traumatologię i serohematologię.

  Medycyna sądowa jest ściśle związana z kryminalistyką, stanowi jeden z jej elementów. Specjaliści medycyny sądowej zajmują się sekcjami zwłok, oględzinami żywych - poszkodowanych, ustalaniem ojcostwa itp.

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Tanatologia(gr. thánatos – śmierć oraz lógos – nauka, Tanatos – bóg śmierci) to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania i, jeśli to możliwe, sposobów wpływania na niego.

  Medycy sądowi są pomocni również w dociekaniu prawdy historycznej, są np. obecni przy ekshumacjach zwłok.

  Medycyna sądowa jest specjalizacją lekarską inną niż patomorfologia.

  Medycyna sądowa w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym[]

  Jednym z najważniejszych periodyków w międzywojennej Polsce było „Czasopismo sądowo-lekarskie” poświęcone medycynie, psychiatrii sądowej i kryminologii. Pismo to ukazywało się w latach 1928-1939 a wydawcą było Polskie lekarskie Towarzystwo Wydawnicze. Redaktorem odpowiedzialnym czasopisma był Wiktor Grzywo-Dąbrowski a komitet redakcyjny, który czuwał nad wysokim poziomem merytorycznym pisma stworzyli wybitni znawcy medycyny, psychiatrii i kryminologii. W pierwszym roku istnienia pisma w skład komitetu redakcyjnego wchodziły następujące osoby: prokurator Sądu Najwyższego S. Czerwiński z Warszawy, prof. Wiktor Grzywo-Dabrowski z Warszawy, prof. S. Horoszkiewicz z Poznania, Prezes Sądu Najwyższego prof. A. Mogilnicki z Warszawy, płk dr Jan Nelken z Warszawy, radca E. Neumark z Warszawy, prof. Jan Stanisław Olbrycht z Krakowa, prof. Rafał Radziwiłłowicz z Wilna, sędzia Sądu Najwyższego prof. F. S. Rappaport z Warszawy, prof. Sergiusz Schilling-Siengalewicz z Wilna, prof. Włodzimierz Sieradzki ze Lwowa i prof. Leon Wachholz z Krakowa.

  Patomorfologia - dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Jako dyscyplina teoretyczna wywodzi się z anatomii patologicznej, zajmującej się badaniem odstępstw od prawidłowej budowy ciała.Chirurgia urazowa (traumatologia) – dziedzina medycyny (związana ściśle z ortopedią) zajmująca się leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, a pośrednio także mięśni i ścięgien dotkniętych urazami. W szerszym rozumieniu traumatologia obejmuje narządy poza układem ruchu. Traumatologia układu nerwowego stanowi domenę neurochirurgii. Traumatologia dziecięca wchodzi w skład chirurgii dziecięcej.

  Bibliografia[]

 • Krzysztof Halicki. Polska i zagraniczna literatura oraz czasopisma z kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej oraz opracowania dotyczące metod walki z przestępczością w okresie dwudziestolecia międzywojennego. „Problemy Kryminalistyki”, s. 69-83, 2012. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Medycyna Sądowa Wczoraj Dziś i jutro. [dostęp 2010-06-20].
 • Kryminalistyka i Medycyna Sądowa. [dostęp 2010-06-20].
 • Zobacz też[]

 • forensyka
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Jan Stanisław Olbrycht (ur. 1886, zm. 1968) – polski lekarz, wykładowca uniwersytecki, specjalista medycyny sądowej. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1923–1962), członek Polskiej Akademii Umiejętności (od 1931) i Polskiej Akademii Nauk. Aresztowany przez Niemców w 1942, resztę wojny spędził w obozach w Auschwitz i Mauthausen-Gusen.Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Serohematologia - nauka zajmująca się badaniem materiału biologicznego pod kątem schorzeń krwi i układu krwiotwórczego, oraz rozwojem metod badania obecności antygenów oraz przeciwciał.
  Wiktor Grzywo-Dąbrowski (ur. 15 sierpnia 1885 w Zadońsku, zm. 21 grudnia 1968 w Warszawie) – polski lekarz, specjalista medycyny sądowej, profesor medycyny sądowej na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
  Ekshumacja (z łac. extra = poza, na zewnątrz, humus = gleba) — wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych).
  Jan Władysław Nelken (ur. 16 marca 1878 w Skoromoszkach, zm. w kwietniu 1940 w Katyniu) – polski lekarz psychiatra, pułkownik lekarz Wojska Polskiego, członek PPS.
  Sergiusz Schilling-Siengalewicz (ur. 17 kwietnia 1886 w Romanowie k. Lwowa, zm. 28 listopada 1951 w Poznaniu) – polski lekarz, specjalista medycyny sądowej, toksykolog, medyk sądowy; kierownik Katedr Medycyny Sądowej przy Uniwersytetach w Wilnie, Lublinie i Poznaniu, profesor medycyny sądowej na wymienionych uniwersytetach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.