• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna rodzinna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Kondycja – aktualny stan fizjologiczny organizmu podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Wynika ona ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych.

  Medycyna rodzinna - dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Za początek medycyny rodzinnej w Polsce uznaje się dzień 23 czerwca 1992, gdy odbyło się spotkanie założycielskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.Lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) – specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.

  Spis treści

 • 1 Lekarz rodzinny
 • 1.1 Zadania lekarza rodzinnego
 • 1.2 Uprawnienia lekarza rodzinnego w ramach polskiego systemu NFZ
 • 1.2.1 Często spotykane świadczenia niegwarantowane w ramach POZ
 • 1.2.2 Zaświadczenia z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • 1.2.3 Skierowania
 • 1.2.3.1 Przykładowe sytuacje
 • 1.3 Finansowanie lekarza rodzinnego
 • 1.3.1 Kapitacja
 • 1.3.2 Koszty
 • 1.4 Lekarz rodzinny a lekarz POZ
 • 1.5 Lekarz rodzinny a lekarz pierwszego kontaktu
 • 1.6 Liczba lekarzy rodzinnych w POZ
 • 2 Organizacje lekarzy medycyny rodzinnej
 • 2.1 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • 2.1.1 Grupa Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych
 • 2.2 Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • 2.3 Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • 2.4 Federacja Porozumienie Zielonogórskie
 • 3 Szkolenie specjalizacyjne
 • 3.1 Program szkolenia specjalizacyjnego
 • 3.2 Kursy doskonalące
 • 4 Linki zewnętrzne
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.