• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna lotnicza

  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu (od 2007 roku Ministerstwo Infrastruktury, od 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.
  Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.

  Medycyna lotnicza – dział medycyny zajmujący się badaniem, diagnostyką i leczeniem reakcji i zaburzeń organizmu, które powstały lub uległy zmianie w związku z działaniem (także niekontrolowanym) statku powietrznego i zjawisk fizycznych panujących w przestrzeni powietrznej oraz zagadnieniami medycznie pokrewnymi.

  Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Badania lotniczo-lekarskie w polskim lotnictwie cywilnym[]

  Badania lotniczo-lekarskie w polskim lotnictwie cywilnym nadzoruje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Prezes tego urzędu:

 • powołuje Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego do orzekania zgodnie z prawem lotniczym i międzynarodowymi przepisami lotniczymi
 • prowadzi rejestr lekarzy specjalistów medycyny lotniczej
 • prowadzi listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej
 • prowadzi listę centrów medycyny lotniczej
 • Prawo lotnicze wymaga ważnego badania lotniczo-lekarskiego od każdego z poszczególnych specjalności członków personelu lotniczego i pokładowego statku powietrznego (wyjątki: pilot-amator lotni oraz pilot-amator paralotni). Badania lotniczo-lekarskie wykonują centra medycyny lotniczej oraz lekarze orzecznicy.

  Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.

  Lekarze medycyny lotniczej z udokumentowaną specjalizacją wchodzą także w skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Kwestie badań lotniczo-lekarskich w polskim lotnictwie cywilnym regulują zasadniczo artykuły 105-112 ustawy Prawo lotnicze.

  Linki zewnętrzne[]

 • Medycyna lotnicza – podstrona Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej
 • Przypisy

  1. Art. 105, ustęp 1a ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)
  2. Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.