• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Medycyna transportu – dziedzina wiedzy lekarskiej, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z transportem oraz zagadnieniami dotyczącymi badań profilaktycznych, oceną ryzyka zawodowego. Jest to podstawowa specjalność lekarska trwająca 5 lat.Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
  Dziedziny medycyny (odpowiedniki specjalizacji lekarskich)[]
  Chirurdzy na sali operacyjnej
 • Alergologia
 • Andrologia i Urologia
 • Anestezjologia i Intensywna terapia
 • Balneologia
 • Bariatria
 • Chirurgia
 • dziecięca
 • klatki piersiowej (Torakochirurgia)
 • naczyniowa
 • ogólna
 • onkologiczna
 • plastyczna (kosmetyczna, estetyczna)
 • refrakcyjna
 • sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia)
 • stomatologiczna
 • szczękowo-twarzowa
 • układu nerwowego (Neurochirurgia)
 • Neurotraumatologia
 • urazowa (Traumatologia) i Ortopedia
 • Przeszczepianie narządów (Transplantacja, Transplantologia)
 • Dermatologia i Wenerologia
 • Kosmetologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Epidemiologia
 • Farmakologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Farmakodynamika
 • Toksykologia
 • Toksykologia kliniczna
 • Gastroenterologia (pot. Gastrologia)
 • Ginekologia i Położnictwo
 • Hematologia
 • Immunologia
 • Serologia
 • Transfuzjologia
 • Hipertensjologia
 • Interna (wł. Choroby wewnętrzne)
 • Angiologia
 • Geriatria
 • Nefrologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Kontaktologia
 • Neonatologia i Pediatria
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Epileptologia
 • Okulistyka (Oftalmologia)
 • Strabologia
 • Onkologia
 • Onkologia kliniczna
 • Onkologia laryngologiczna
 • Radioterapia
 • Otorynolaryngologia (pot. Otolaryngologia, Laryngologia)
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Otologia (Otiatria)
 • Rynologia
 • Audiologia
 • Foniatria
 • Patologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria wieku rozwojowego
 • Suicydologia - dziedzina nauki a nie specjalność medyczna
 • Pulmonologia (Pneumonologia)
 • Ftyzjatria
 • Radiologia
 • Rehabilitacja
 • Reumatologia
 • Seksuologia
 • Stomatologia (Dentystyka)
 • Pedodoncja (Stomatologia dziecięca)
 • Ortodoncja
 • Stomatologia zachowawcza i Endodoncja
 • Periodontologia (pot. Parodontologia)
 • Protetyka stomatologiczna
 • Zdrowie publiczne
 • Rodzaje medycyny[]

 • estetyczna
 • fizykalna
 • kolejowa
 • konwencjonalna i niekonwencjonalna (alternatywna)
 • kosmiczna
 • lotnicza
 • manualna
 • morska
 • nuklearna
 • ogólna
 • paliatywna
 • podróży i turystyki
 • pracy
 • prenatalna
 • przemysłowa
 • psychosomatyczna
 • behawioralna
 • ratunkowa
 • regeneracyjna
 • rodzinna
 • sądowa
 • sportowa
 • szkolna
 • transportu
 • transportu drogowego
 • tropikalna
 • ubezpieczeniowa
 • weterynaryjna
 • wojskowa
 • Jakość badań[]

  W 2010 roku przeanalizowano 49 badań medycznych z lat 1990-2003, które były cytowane ponad 1000 razy. Według 45 eksperymentów badana terapia była skuteczna. Spośród nich 16% badań zostało obalonych, kolejne 16% - błędnie zawyżyło skuteczność badanej terapii, a 24% nie doczekało się weryfikacji.

  Nefrologia − dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie w odróżnieniu od urologii. Jest podspecjalnością interny.Sredniowieczna medycyna świata islamu - kontynuacja medycyny greckiej. Arabowie podjęli dorobek greckiego antyku głównie przejmując nauki Hipokratesa i Galena, ale modyfikowali go w ciągu co najmniej czterech wieków, tak że w końcu wieku XI medycyna arabska była już medycyną inną niż ta przejęta od starożytnych. Lekarze rekrutowali się spośród Syryjczyków, Persów i Greków; nie wszyscy zatem byli muzułmanami i Arabami. Ich aktywność translatorska była intensywna: dzieła Galena i Hipokratesa najpierw tłumaczono na syryjski a potem na arabski. Potem dopiero na łaciński w ciągu całego średniowiecza. Arabowie zajmowali się szeroko postępem w medycynie wschodniej od wieku X do XVI. Wielcy medycy arabscy znaleźli się na Półwyspie Iberyjskim, w uniwersyteckich miastach hiszpańskich. Wymienić można Awenzoara (1090 – 1162) w Sewilli czy Abul–Kassisa znanego jako Albucasis (912 – 1013) i Awerroesa w Kordobie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ortodoncja – dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia, prowadzona przez ortodontę (lekarz specjalista w tej dziedzinie), wpływa nie tylko na właściwe stosunki międzyzębowe, lecz także na proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy, stąd coraz częściej ortodoncja nazywana jest ortopedią szczękową, względnie zachowawczą ortopedią szczękową.
  Rynologia (z gr. rhinos, rynos) - dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem nosa i zatok przynosowych, zaś rynochirurgia zajmuje się leczeniem operacyjnym nosa i zatok przynosowych.
  Ginekologia – dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Najczęstsze problemy, jakimi zajmują się ginekolodzy, to: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność, nowotwory narządów rodnych. Ściśle związana z położnictwem.
  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
  Histologia (z gr. histos – tkanka, logos – wiedza, nauka) – nauka o budowie, rozwoju i funkcjach tkanek, w przeciwieństwie do anatomii, zajmuje się badaniem mikroskopowej budowy ciała. Nauka o mikroskopowych wykładnikach chorób nosi nazwę histopatologii.
  Neurotraumatologia - nauka o rozpoznawaniu i leczeniu urazów układu nerwowego będąca częścią neurochirurgii. Ponieważ w zakres zainteresowań neurotraumatologii wchodzą również urazy struktur osłaniających części ośrodkowego układu nerwowego, tj. opon mózgowo-rdzeniowych, czaszki i kręgosłupa, postępowanie w tych przypadkach wymaga często również współpracy chirurgów szczękowo-twarzowych, laryngologów, ortopedów.
  Endodoncja - dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek okołowierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe. Wykonuje się je za pomocą bardzo cienkich (od 0,06 do 0,40 mm) narzędzi piłująco-penetrujących. W nowoczesnej endodoncji do kontroli leczenia wykorzystuje się mikroskopy operacyjne oraz endometry. Mikroskopy endodontyczne umożliwiają operatorowi wgląd do wnętrza komory zęba i kanałów, endometry zaś to elektroniczne urządzenia dające możliwość dokładnego pomiaru głębokości kanału zębowego. Następnie kanały wypełniane są za pomocą gutaperki oraz tzw. sealerów czyli uszczelniaczy. Równolegle w leczeniu z mikroskopem i endometrem stosowana jest diagnostyka RTG.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.