• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medioznawstwo

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Jaron Zepel Lanier (ur. 3 maja 1960 w Nowym Jorku) – amerykański informatyk, kompozytor i futurolog, twórca terminu wirtualna rzeczywistość.

  Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają.

  Derrick de Kerckhove (ur. 1944) jest profesorem na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie, socjolog i medioznawca. W latach 1983-2008 był dyrektorem McLuhan Program in Culture and Technology. Współpracował z Marshallem McLuhanem jako współautor jego książek, tłumacz i asystent. Urodził się w Belgii, mieszkał między innymi w Indiach i Pakistanie.Jay David Bolter (ur. 17 sierpnia 1951) – amerykański naukowiec, profesor Georgia Institute of Technology, teoretyk hipertekstu, badacz nowych mediów. Autor kluczowego dla teorii hipertekstu pojęcia zjawiska remediacji.

  Medioznawstwo bazuje zarówno na tradycji nauk społecznych, jak i nauk humanistycznych i dzieli po części swoje zainteresowania z takimi pokrewnymi dyscyplinami jak komunikacja i komunikacja masowa oraz nauki i studia o komunikacji. Uczeni rozwijają i wykorzystują teorie i metody różnych dyscyplin takich jak kulturoznawstwo, retoryka, filozofia, teoria literatury, psychologia, nauki polityczne, ekonomia polityczna, ekonomia, socjologia, teoria społeczna, psychologia społeczna, wpływ mediów, antropologia kulturowa, studia muzealnicze, historia i krytyka sztuki, filmoznawstwo i studia dotyczące wideo oraz teoria informacji.

  Maciej Tadeusz Iłowiecki (ur. 28 lutego 1935 w Piekarach Śląskich) – polski dziennikarz, publicysta, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Naukowcy mogą koncentrować się na strukturze mediów i tego jak tworzą one to co uważa się za wiedzę i to co można przekazać na drodze komunikacji. Pokrewna dziedzina – psychologia mediów zajmuje się psychologicznym wpływem mediów na jednostki i kulturę.

  Uznanie zyskały prace z zakresu mediów między innymi takich uczonych jak Marshall McLuhan, Neil Postman, John Fiske, Stuart Hall, Manuel Castells. Analizami mediów zajmowali się też Umberto Eco i Jean Baudrillard.

  Paul Felix Lazarsfeld (ur. 13 lutego 1901 w Wiedniu, zm. 30 sierpnia 1976 w Nowym Jorku) – amerykański socjolog austriackiego pochodzenia. Zajmował się metodologią nauk społecznych. Autor ogromnej liczby rozpraw naukowych. Przedstawiciel neopozytywizmu w socjologii. Od 1933 roku zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Profesor Columbia University. W 1962 roku pełnił obowiązki przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Uznawany za jednego z najwybitniejszych amerykańskich socjologów XX wieku.William Gibson (ur. 17 marca 1948 w Conway w stanie Karolina Południowa) – amerykański pisarz science fiction, twórca cyberpunku.

  Na kształt współczesnej refleksji nad mediami wpływ wywarli ponadto między innymi:

 • Lewis Mumford (amerykański filozof techniki)
 • Jacques Ellul (francuski filozof, autor pracy z zakresu filozofii techniki La Technique: L’enjeu du siècle)
 • Paul Virilio (francuski filozof, teoretyk kultury i techniki)
 • Arthur Kroker (kanadyjski badacz kultury i techniki)
 • Harold Innis (kanadyjski teoretyk mediów i komunikacji oraz ekonomista, mentor i kolega Marshalla McLuhana)
 • Derrick de Kerckhove (kanadyjski socjolog pochodzenia belgijskiego, teoretyk mediów, autor m.in. pracy Powłoka kultury)
 • Pierre Lévy (kanadyjski medioznawcza, autor pracy Qu’est-ce que le virtuel?)
 • Armand Mattelart (belgijski socjolog, teoretyk mediów i komunikacji)
 • Denis McQuail (brytyjski socjolog i teoretyk mediów, autor publikacji Mass Communication Theory)
 • Joshua Meyrowitz (brytyjski teoretyk komunikacji, autor publikacji No Sence of Place)
 • Walter Jackson Ong (amerykański duchowny i filozof, autor publikacji Oralność i piśmienność)
 • James W. Carey (amerykański teoretyk komunikacji, autor Communication As Culture)
 • Paul Felix Lazarsfeld (amerykański socjolog, zajmował się badaniem mass mediów)
 • Elihu Katz (izraelsko-amerykański socjolog, współpracował z Paul Felix Lazarsfeldem)
 • Douglas Kellner (amerykański przedstawiciel trzeciej generacji szkoły frankfurckiej – teoretyk kultury medialnej)
 • Steven Best (współpracownik Douglasa Kellnera)
 • Jay David Bolter (amerykański teoretyk, autor prac na temat technologii i mediów m.in. Człowieka Turinga)
 • Paul Levinson (amerykański teoretyk mediów i komunikacji, uczeń Neila Postmana)
 • Herbert Schiller (amerykański lewicowy analityk mediów, autor pracy Sternicy świadomości)
 • Vilém Flusser (filozof żydowskiego pochodzenia, publikował na temat filozofii komunikacji)
 • N. Katherine Hayles (amerykańska krytyk literacka, publikująca na temat związków nauki, literatury i technologii)
 • Donna Haraway (amerykańska feministka, autorka publikacji Manifest cyborga)
 • Mark Poster (amerykański badacz mediów)
 • Sherry Turkle (amerykańska socjolog, badaczka związków ludzi z technologiami komputerowymi, autorka m.in. The Second Self i Life on the Screen)
 • Jaron Lanier (amerykański kompozytor i futurysta, twórca terminu wirtualna rzeczywistość)
 • William Gibson (amerykański pisarz, twórca terminu cyberprzestrzeń)
 • Michael Heim (amerykański „filozof cyberprzestrzeni”, autor pracy The Metaphysics of Virtual Reality)
 • Howard Rheingold (amerykański pisarz, autor publikacji Wirtualna rzeczywistość)
 • Sandy Stone (amerykańska artystka, autorka Manifestu posttransseksualnego)
 • John Ellis (amerykański producent telewizyjny, medioznawca, autor pracy Visible Fictions: Cinema, Television, Video)
 • Ien Ang (kulturoznawczyni australijska pochodząca z Jawy)
 • Douglas Rushkoff (amerykański medioznawca, autor prac o cyberkulturze)
 • Marvin Minsky (amerykański specjalista w sprawach sztucznej inteligencji – twórca pojęcia teleobecność)
 • Jonathan Steuer (amerykański teoretyk komunikacji, pionier publikacji typu on-line, autor często cytowanego artykułu Defining virtual realities. Dimensions determining telepresence)
 • W Polsce prace poświęcone naukowej refleksji nad mediami publikują między innymi uczeni wywodzący się ze środowiska filmoznawców: związani z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Eugeniusz Wilk (autor prac o kulturze audiowizualnej), Krzysztof Loska (autor opracowania o McLuhanie), Andrzej Pitrus (autor prac naukowych na temat reklamy); a także związani poprzednio z tym instytutem: Wiesław Godzic (autor szeregu prac naukowych na temat telewizji), Agnieszka Ogonowska (autorka prac na temat telewizji i o nowych mediach); związani z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Andrzej Gwóźdź (autor między innymi czterotomowej antologii tekstów o nowych mediach), Piotr Zawojski i Tadeusz Miczka; związani z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej w Instytucie Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego: m.in. Ryszard Kluszczyński (autor prac o sztukach medialnych) i Blanka Brzozowska. Prace na temat mediów publikują też Krzysztof Teodor Toeplitz, Maciej Iłowiecki i Maciej Mrozowski. Aktywny ośrodek badań medioznawczych stworzony przez Marka Sokołowskiego istnieje również w Katedrze Socjologii UWM w Olsztynie. Ponadto medioznawstwem zajmuje się Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz katedra socjologii kultury, z Leonem Dyczewskim jako założycielem, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nowoczesny zespół badawczy powstał w listopadzie 2013 r. w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy nowo powołanej jednostce badawczej Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującej się różnorodnymi badaniami przekazów medialnych. Pomysłodawcą i kierownikiem Laboratorium Badań Medioznawczych UW jest dr Tomasz Gackowski. Od początku 2013 r. działa również wortal medioznawczy – medioznawca.com (Istota komunikacji) – współtworzony przez badaczy mediów z różnych regionów Polski, skierowany przede wszystkim do akademików, ekspertów, badaczy mediów, zrzeszających się z różnych dyscyplin naukowych.

  Howard Rheingold (ur. 7 lipca 1947) – krytyk i pisarz specjalizujący się w kulturowym, socjologicznym i politycznym znaczeniu współczesnej komunikacji medialnej, takiej jak internet, telefonia komórkowa, czy społeczności wirtualne.Stuart Hall (ur. 3 lutego 1932 w Kingston, zm. 10 lutego 2014 w Londynie) – jamajski socjolog, teoretyk kultury i kulturoznawca (cultural studies).

  Przypisy

  1. Zespół LBM UW: O Laboratorium Badań Medioznawczych (pol.). LBM UW. [dostęp 2013-11-01].
  2. Zespół LBM UW: O funkcjonalnościach LBM UW - narzędziach badawczych (pol.). LBM UW. [dostęp 2013-11-01].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Neil Postman (ur. 8 marca 1931, zm. 5 października 2003) – amerykański filozof, medioznawca, krytyk kultury, profesor w Katedrze Kultury i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Nowojorskim.
  Umberto Eco (ur. 5 stycznia 1932 w Alessandrii) – włoski filozof, mediewista, pisarz i felietonista, eseista, bibliofil.
  Manuel Castells (ur. w 2 lutego 1942 w Hellín, Albacete, w Hiszpanii) – hiszpański socjolog. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Holberga – odpowiednik Nagrody Nobla w naukach humanistycznych i społecznych. Zajmuje stanowisko dyrektora ds. badań na wydziale socjologii na Uniwersytecie w Cambridge, profesora na Uniwersytet Południowej Kaliforni w Los Angeles i profesora emeritus na Uniwersytecie Kaliforni w Berkley.
  Denis McQuail (ur. w 1935) – brytyjski wykładowca i twórca teorii w dziedzinie komunikowania politycznego i komunikowania masowego. Od 1968 r. napisał kilkanaście książek dotyczących środków masowego przekazu. Najbardziej znany jest jego wkład w edukację społeczeństwa dotyczącą teorii komunikacji
  Maciej Mrozowski (ur. 1950 w Łodzi) – prawnik, medioznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki w Instytucie Dziennikarstwa UW i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej gdzie jest kierownikiem Katedry Komunikowania i Mediów. Mrozowski jest częstym komentatorem wydarzeń medialnych – szczególnie debat politycznych, nowych trendów w przemyśle rozrywkowym.
  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii.
  Krzysztof Teodor Toeplitz właśc. Krzysztof Toeplitz, ps. KAT, KTT i in. (ur. 28 stycznia 1933 w Otrębusach, zm. 30 marca 2010 w Warszawie) – polski dziennikarz, pisarz i działacz polityczny, felietonista, publicysta, krytyk filmowy, autor scenariuszy filmowych (m.in. serialu Czterdziestolatek), sztuk teatralnych i programów telewizyjnych. Używał pseudonimu Krzysztof Deuter.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.