• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Media cyfrowe  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.Dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism) – rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym.
  Historia[ | edytuj kod]

  Cyfrowa rewolucja[ | edytuj kod]

  Więcej informacji: Rewolucja naukowo-techniczna

  Wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów w XX wieku rozpoczął się powolny proces zmian – informacje zaczęto przechowywać w formie cyfrowej. Zdigitalizowane kopie danych nie ulegały takiemu szybkiemu zużyciu jak ich analogowe wersje, dzięki czemu można było przechowywać większe ilości danych bez obawy, że ulegną one zniszczeniu pod wpływem czynników środowiskowych. Następnie, dzięki powstaniu i rozwojowi internetu uzyskano nowe możliwości wymiany informacji. Zapoczątkowało to ogromną falę przemian w mediach – zaczęto odchodzić od gazet drukowanych i telewizji na rzecz e-gazet i portali internetowych.

  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

  Początek mediów internetowych[ | edytuj kod]

  Proces cyfryzacji miał całkiem duży wpływ na media. Jedną z pierwszych gazet internetowych w historii jest Plato News Report, stworzona przez Bruce’a Parrello w 1974 roku na Uniwersytecie Illinois. W następnych latach coraz więcej gazet zaczęło przenosić się do sieci, w latach 90 XX wieku istniały już ich setki. Ale nie tylko gazety odnalazły swoje miejsce w internecie – w tym samym czasie zaczynały korzystać z niego inne media, takie jak radio i telewizja. Pierwszą cyfrową transmisją HD była relacja z Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1990 roku wyświetlana na terenie Hiszpanii i Włoch. Kilka lat później powstało pierwsze internetowe radio – „Internet Talk Radio” założone przez Carla Malamuda w roku 1993. W Polsce prekursorem w tej kategorii było „Radio NET” założone w grudniu 1998 roku.

  MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Następstwa cyfryzacji mediów[ | edytuj kod]

  Zastąpienie telewizji analogowej cyfrową[ | edytuj kod]

  Więcej informacji: Telewizja cyfrowa, Telewizja analogowa

  Wraz z postępem cyfryzacji, telewizja cyfrowa powoli zaczęła wypierać telewizję analogową. Jej główne zalety to:

 • Poprawa jakości obrazu i dźwięku
 • Wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV)
 • Równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (dźwięk przestrzenny)
 • Nadawanie większej ilości kanałów na jednym paśmie
 • Początki telewizji cyfrowej w Polsce sięgają roku 1996, kiedy zaczęły powstawać plany pierwszej telewizji cyfrowej. Dwa lata później, 1 czerwca 1998 roku powstała pierwsza polska platforma cyfrowa – „Wizja TV”. Jednakże stała emisja naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) rozpoczęła się dopiero w 2010 roku, a zastąpiła ona całkowicie telewizję analogową w lipcu 2013 roku.

  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media).

  Dziennikarstwo obywatelskie[ | edytuj kod]

  Więcej informacji: Dziennikarstwo obywatelskie

  Wraz z rozwojem internetu zaczęła rozwijać się nowa gałąź medialna – dziennikarstwo obywatelskie. Należą do nich między innymi blogi i niezależne portale internetowe. Ich głównym celem jest tworzenie zróżnicowanej przestrzeni medialnej, w której każdy będzie mógł wygłosić swoją opinię na wybrany temat przy minimum interwencji redakcyjnej. Ich twórcami są najczęściej amatorzy i wolontariusze, czasami współpracujący z profesjonalnymi dziennikarzami.

  Telewizja cyfrowa – metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci sygnału cyfrowego do odbiorników indywidualnych, np. odbiorników satelitarnych. Dzięki cyfrowej kompresji obrazu i dźwięku (w systemie MPEG-2 oraz MPEG-4) umożliwia przesłanie od 4 do 16 razy więcej programów telewizyjnych, niż w przypadku telewizji analogowej przy wykorzystaniu podobnego pasma. Pierwszy telewizor cyfrowy na świecie zaprezentowano w 1981 roku w Niemczech.Rewolucja naukowo-techniczna, nazywana też trzecią rewolucją przemysłową – procesy wielkich przemian w technice, produkcji i przede wszystkim w nauce, zapoczątkowane w latach 50. XX wieku i trwające do dnia dzisiejszego. Cechą charakterystyczną jest ścisła współzależność zmian w trzech powyższych dziedzinach. Najważniejszymi elementami rewolucji naukowo-technicznej są: komputeryzacja, wykorzystanie nowych źródeł energii (zwłaszcza energetyki jądrowej), automatyzacja procesów pracy, udoskonalenie środków telekomunikacji i transportu, a także rozwój produkcji materiałów syntetycznych.

  Zmiany roli i funkcji mediów[ | edytuj kod]

  Przed rewolucją cyfrową media miały charakter masowy – taka sama treść była kierowana do wszystkich odbiorców. Obecnie nastąpiła zmiana celów mediów, którymi są teraz przede wszystkim interaktywność, mobilność, zamienność i kompatybilność. Następuje odmasowienie mediów, których przekaz jest dostosowywany od określonych odbiorców, zależnie od ich zainteresowań oraz stylu życia. Media stają się coraz bardziej interaktywne, odbiorca zaczyna mieć coraz większy wpływ na nadawcę i formę przekazu.

  XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1990 po raz drugi odbyły się we Włoszech. Uprzednio Włochy gościły mundial w 1934 roku. Wtedy to Włosi po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo świata. Rozpoczęcie mistrzostw zaplanowano na 8 czerwca, a mecz finałowy na 8 lipca 1990 roku.Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie, opublikowany po raz pierwszy w roku 1997. Cyfrowe wideo, dźwięk i dane dodatkowe są przesyłane w strumieniu transportowym MPEG przy użyciu modulacji COFDM. Do kompresji audio/wideo wykorzystano standard MPEG-2, zastąpiony ostatnio przez MPEG-4 (H.264). Następcą standardu DVB-T jest DVB-T2, który zostaje sukcesywnie wprowadzany w Wielkiej Brytanii (BBC).
  AVI (ang. Audio Video Interleave) to kontener danych audiowizualnych. Został wprowadzony w roku 1992 przez firmę Microsoft jako element strategii przystosowania systemu Windows do obsługi multimediów, stanowiący część technologii Video for Windows.
  Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
  HDTV (ang. High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości. Jest ogólnym określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa (PAL lub NTSC).
  Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem) a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs – mechaniczny, programowy, biotechniczny lub inny – który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.
  Wideo na życzenie (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand - wideo na żądanie), pot. także oglądanie na żądanie — usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.