• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Wojenny - Turcja  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Półksiężyc (arab. hilal) – symbol islamu od XIX wieku, zarazem jeden z mniej powszechnych symboli w symbolice europejskiej czasów średniowiecza.Krzyż Żelazny (niem. Eisernes Kreuz, EK) – pruskie, potem niemieckie odznaczenie wojskowe nadawane za męstwo na polu walki, a także za sukcesy dowódcze.
  Niemiecki marynarz odznaczony Harp Madalyasi; 1917.

  Medal Wojenny (tur. Harp Madalyası) – jednoklasowe odznaczenie wojenne Imperium Osmańskiego. W literaturze angielskojęzycznej bardziej znany jako Gwiazda Gallipoli (ang. Gallipoli Star), gdyż najwięcej nadań otrzymali uczestnicy Bitwy o Gallipoli; zaś w literaturze niemieckojęzycznej, jako Żelazny Półksiężyc (niem. Eiserner Halbmond), gdyż był odpowiednikiem pruskiego Krzyża Żelaznego II Klasy. Początkowo w polskich publikacjach wojskowych określany jako Medal Żelaznego Półksiężyca.

  Tugra, tughra (osm.طغراء; Tuğra) – w kulturze islamu monogramowy znak panującego monarchy (sułtana, chana), pełniący w kręgu wpływów państwa osmańskiego rolę herbu, emblematu władców tureckich, a następnie godła państwowego.Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.

  Medal został ustanowiony 1 marca 1915 przez sułtana Mehmeda V jako nagroda za czyny męstwa i odwagi wykazane na polu bitwy. Był nadawany zarówno obywatelom osmańskim, jak i żołnierzom państw centralnych walczącym na bliskowschodnim teatrze I wojny światowej. Medal został zniesiony w 1923 roku, w związku z likwidacją imperium i powstaniem Republiki Turcji.

  Mehmed V (osm. محمد خامس, tur. Mehmed V Reşad, ur. 2 listopada 1844 w Konstantynopolu, zm. 3 lipca 1918 tamże) – 35. sułtan Imperium Osmańskiego.Bitwa o Gallipoli – bitwa toczona od 25 kwietnia 1915 do 9 stycznia 1916, która w założeniu ententy miała być początkiem większej operacji mającej za zadanie zdobycie Stambułu i wyeliminowanie z wojny Imperium Osmańskiego. Operacja ta zakończyła się fiaskiem państw ententy. Łącznie straty obu stron wyniosły 131.000 zabitych i 262.000 rannych.

  Insygnia[ | edytuj kod]

  Odznaczenie składało się z oznaki, wstążki i okuć.

  Oznaką medalu była pięcioramienna gwiazda (68 × 53 mm) wykonana z miedzioniklu emaliowanego na czerwono. Końcówki ramion gwiazdy zakończone były kulkami, dodatkowo srebrzone, lub złocone. Pośrodku gwiazdy znajdowała się srebrzona (lub złocona) tugra sułtana Mehmeda V, pod nią data 1333 (AH; czyli 1915 AD). Tugrę i datę otaczał srebrzony (lub złocony) półksiężyc barkiem w dół. Rewers medalu był gładki, bez emalii z przymocowaną agrafą.

  Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.

  Wstążka: czerwona o szerokości 44 mm, z dwoma białymi paskami o szerokości 5 mm oddalonymi o 2,5 mm od krawędzi.
  Medal ze wstążką o odwróconych kolorach (białą z czerwonymi paskami) nadawano osobom, które nie uczestniczyły bezpośrednio w walkach, ale zasłużyły się dla wysiłku wojennego jako urzędnicy, lub ratując życie (np. lekarze, pielęgniarki).

  1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Na wstążkę mogły być nakładane metalowe okucia w kształcie równoległoboku (56 × 7 mm) pochylonego w prawo, barwy białej z nazwą kampanii (za którą zostały nadane) w kolorze czerwonym, napisaną alfabetem osmańskim:

 • Çanakkale (Gallipoli)
 • Gaza
 • Kanał (Kanał Sueski)
 • Kut-al-Amara (Al-Kut)
 • Sana
 • Kaukaz


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kalendarz muzułmański – kalendarz księżycowy zawierający 12 miesięcy po 29 lub 30 dni, używany głównie do celów religijnych przez wyznawców islamu.
  Miedzionikle – stopy miedzi i niklu, które mogą zawierać także takie dodatki stopowe jak krzem, żelazo, aluminium lub mangan. Miedzionikle charakteryzują się dobrą wytrzymałością, żaroodpornością i odpornością na korozję. Miedzionikle posiadają dobre własności oporowe. Miedzionikle dostarczane są jako wyroby po obróbce plastycznej w postaci blach, drutów, prętów, taśm i rur. Składy miedzionikli specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87052.
  Turcja (tur. Türkiye, Republika Turcji – Türkiye Cumhuriyeti) – państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie, ze stolicą w Ankarze. Część europejska – Tracja – stanowi 3% powierzchni i oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz cieśninami Bosfor i Dardanele. Turcję od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne (nazywane w języku tureckim Morzem Białym).
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
  Państwa centralne − istniejący w okresie I wojny światowej sojusz Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i imperium osmańskiego. Przeciwnikiem państw centralnych była Ententa.
  Alfabet osmański (osm. الفبا, elifbâ) – wersja alfabetu perskiego używana dla języka osmańskiego w czasach Imperium Osmańskiego oraz wczesnym stadium Republiki Turcji, aż do zaadaptowania alfabetu łacińskiego dla tureckiego. Zmianę przyjęto oficjalnie poprzez prawo nr 1353, Prawo Przyjęcia i Używania Alfabetu Tureckiego, uchwalonego w listopadzie 1928. Weszło ono w życie wraz z początkiem roku 1929, całkowicie zastępując alfabet osmański.
  naszej ery - "n.e.", wyrażenie i skrót stosowane w języku polskim, oznaczający datę od początku ery chrześcijańskiej, której początek wiązany jest z datą narodzenia Jezusa Chrystusa (zgodnie z kalendarzem gregoriańskim). Odpowiada łacińskiemu skrótowi A.D. lub AD (anno Domini - "roku Pańskiego") i angielskiemu C.E. (Common Era).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.