• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Wiktora Kemuli

  Przeczytaj także...
  Miareczkowanie - chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na dodawaniu roztworu - tzw. titranta z biurety w postaci kropel do roztworu zwanego analitem. Roztwory odczynników o znanym stężeniu (mianie) używane do miareczkowania nazywa się roztworami mianowanymi. Stężenia roztworów mianowanych wyraża się molowością (mol/l).Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.
  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

  Medal Wiktora Kemulimedal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym.

  Przyznawany medal jest wykonany z brązu. Na jego awersie znajduje się portret Wiktora Kemuli z datami jego urodzin i śmierci, a na rewersie, na tle grafiki kojarzącej się z krzywą miareczkowania znajduje się napis Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz rok i nazwisko osoby, której medal został przyznany.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.Bogusław Andrzej Buszewski (ur. 28 września 1951 we Wrocławiu) – polski chemik, profesor chemii środowiska i chemii analitycznej.

  Oprócz medalu PTChem przyznaje też Nagrodę im. Kemuli za osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, która tradycyjnie jest przyznawana młodszym pracownikom naukowym.

  Lista nagrodzonych[]

 • 1998 – Janina Świętosławska-Żółkiewska
 • 2000 – Zygmunt Marczenko
 • 2002 – Rajmund Dybczyński
 • 2003 – Stanisław Rubel
 • 2004 – Adam Hulanicki
 • 2006 – Walenty Szczepaniak
 • 2007 – Jacek Namieśnik
 • 2008 – Bogusław Buszewski
 • 2009 – Marek Trojanowicz
 • 2010 – Zbigniew Brzózka
 • 2011 – Irena Staneczko-Baranowska
 • 2012 – Ewa Bulska
 • 2013 – Krystyna Pyrzyńska
 • 2014 – Zygfryd Witkiewicz
 • 2015 – Maciej Jarosz
 • 2016 - Andrzej Parczewski
 • Przypisy

  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.Jacek Namieśnik (ur. 10 grudnia 1949 w Mogilnie) - polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).
  Brązy – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych (stopy miedzi, które nie noszą nazwy "brąz", to mosiądze – stopy miedzi i cynku oraz miedzionikiel – stop miedzi z niklem). Składy brązów specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87050.
  Zygmunt Marczenko (ur. w 1922 roku; zm. w 2002 roku) – polski chemik, profesor chemii analitycznej i chemii nieorganicznej.
  Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wiktor Kemula (ur. 6 listopada 1902 w Izmaił, zm. 17 października 1985 w Warszawie) – polski chemik, uważany za twórcę polskiej szkoły polarografii.
  Zbigniew Włodzimierz Brzózka (ur. 1953 w Zamościu) - polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i bioanalityce.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.119 sek.