• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

  Przeczytaj także...
  Źródła historyczne – wszystko skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości (według Jerzego Topolskiego), inaczej rzecz biorąc - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.
  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Piskorska Katarzyna - Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej A.jpg
  Medal, awers i rewers

  Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – wyróżnienie ustanowione w 2008 postanowieniem Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej, nadawane osobom, które wybitnie przyczyniły się do wyjaśnienia prawdy o zbrodni katyńskiej i upamiętnienia jej ofiar. Inspiracją do stworzenia medalu była decyzja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2007 roku podjął uchwałę o ustanowieniu dnia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Autorką projektu medalu była Katarzyna Piskorska.Medale Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej są wręczane podczas uroczystych Sesji Katyńskich na Zamku Królewskim w Warszawie organizowanych przez Polską Fundację Katyńską i Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej; pierwsza taka ceremonia odbyła się 8 kwietnia 2008 roku.

  Polska Fundacja Katyńska (PFK) – polska fundacja upamiętniająca zbrodnię katyńską, zarejestrowana notarialnie 6 czerwca 1990 roku, w Sądzie Rejonowym 4 września 1992 roku, wpisana do rejestru stowarzyszeń 10 września 2003 roku. Siedziba Polskiej Fundacji Katyńskiej mieści się przy ul. Nowy Świat 28/20 w Warszawie.Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Odznaczeni[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Nagrodzeni Medalem Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

  Medale Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej otrzymały znane osobistości polskiego życia publicznego (m.in. Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek, Jan Olszewski), przedstawiciele duchowieństwa (m.in. abp Sławoj Leszek Głódź), polscy i rosyjscy historycy badający zbrodnię katyńską (Inessa Jażborowska, Natalia Lebiediewa, Janusz Zawodny), polskie i rosyjskie organizacje i instytucje zajmujące się zbrodnią katyńską (Stowarzyszenie "Memoriał", Ośrodek "Karta", Muzeum Katyńskie w Warszawie).

  Inessa Jażborowska (ros. Инесса Сергеевна Яжборовская, ur. 21 lutego 1931 w Moskwie) – współczesny rosyjski historyk, doktor nauk historycznych, profesor Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.Muzeum Katyńskie – placówka upamiętniająca zbrodnię katyńską otwarta 29 czerwca 1993 roku w Warszawie staraniem środowisk związanych z Rodzinami Katyńskimi oraz dzięki inicjatywie Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Katyńskie jest Oddziałem Muzeum WP, biuro budowy nowej siedziby znajduje się w warszawskiej dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej.

  Z powodu krytycznych wypowiedzi niektórych członków Polskiej Fundacji Katyńskiej o filmie Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy jako o źródle historycznym oraz krytycznego stosunku do niektórych działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROWPiM), Medalu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przyznanego w 2008 roku nie przyjęli Andrzej Wajda, Andrzej Sariusz-Skąpski, Ewa Gruner-Żarnoch i ROWPiM.

  Andrzej Adam Sariusz-Skąpski (ur. 20 listopada 1937 w Krakowie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski działacz społeczny, w latach 2006–2010 prezes Federacji Rodzin Katyńskich.Janusz Kazimierz Zawodny (ps. Miś, ur. 11 grudnia 1921 w Warszawie, zm. 8 kwietnia 2012 w Brush Prairie w stanie Waszyngton, USA) – polski politolog i historyk, profesor.

  Przypisy

  1. Pierwsze nadanie Medalu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 8 kwietnia 2008 r., [w:] Zeszyty Katyńskie (nr 24), Warszawa 2008, str. 253–255
  2. Katarzyna Piskorska wyborcza.pl, 11 kwietnia 2010 [dostęp 2011-09-23]
  3. Sesja katyńska w Warszawie – Medale Dnia Pamięci dla zasłużonych dzieje.pl, 30 maja 2009 [dostęp 2011-09-23]
  4. Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2007, nr 4, str. 205–229, oraz Grzegorz Nowik: Fragmenty dyskusji nad filmem Andrzeja Wajdy "Katyń" (głosy członków PFK), [w:] Zeszyty Katyńskie (nr 23), Warszawa 2008, str. 188–203
  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Natalja Siergiejewna Lebiediewa (ros. Наталья Сергеевна Лебедева; ur. 1939) – rosyjski historyk, specjalistka w zakresie historii stosunków międzynarodowych i historii II wojny światowej, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.
  Katarzyna Wanda Antonina Piskorska (ur. 2 marca 1937 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – przewodniczka harcerska, polska artystka rzeźbiarka i medalierka.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Ośrodek Karta – polska fundacja (pn. Fundacja Ośrodka Karta), niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja stanowi organizacyjną kontynuację wydawanego od 1982, w drugim obiegu w stanie wojennym pisma „Karta”. Od lipca 2004 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ośrodek Karta prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. „kwartalnik historyczny Karta”). Ośrodek Karta był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią, rozpoczynając jego działalność 17 września 2005 roku od otwarcia wystawy „Oblicza totalitaryzmu” – pokazującej doświadczenie komunizmu i nazizmu – z perspektywy Polski i jej sąsiadów.
  Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym.
  Andrzej Witold Wajda (ur. 6 marca 1926 w Suwałkach) – polski reżyser filmowy i teatralny, w latach 1989–1991 senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej (NKHBZK) – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel prowadzenie badań historycznych nad zbrodnią katyńską.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.