• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mechatronika

  Przeczytaj także...
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.Elektronika użytkowa – ogólna nazwa urządzeń elektronicznych takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, magnetowid, sprzęt stereofoniczny, telefon komórkowy, zasilacz, ładowarka itp. Można więc mówić o sprzęcie elektronicznym domowego użytku.
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.
  Diagram pokazujący, że mechatronika jest połączeniem różnych dziedzin techniki

  Mechatronika – technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

  Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w 1969 roku w Japonii. Zostało wprowadzone przez T. Mori z japońskiej firmy Yaskawa. Do wczesnych lat 80. XX wieku termin mechatronika oznaczał mniej więcej tyle co zelektryfikowany mechanizm. W połowie lat 80. XX wieku w Europie przez mechatronikę zaczęto rozumieć nową dziedzinę, która zapełniła lukę, jaka istniała wówczas między inżynierią mechaniczną a elektroniką. W Stanach Zjednoczonych jednak niechętnie odnoszono się do samego terminu mechatronika preferując zamiast niego określenie inżynieria systemów. W kolejnych latach definiowano mechatronikę na różne sposoby. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest „synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych”.

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Robot przemysłowy – manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych.

  Mechatronikę można dziś określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służącą projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń.

  Produkty mechatroniki (układy mechatroniczne) powinny cechować się wielofunkcyjnością, elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także adaptacyjnością i prostotą obsługi. Przedmiotem zastosowań mechatroniki jest między innymi wytwarzanie:

 • układów sterowania pojazdami
 • nowoczesnych zabawek
 • zaawansowanych urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
 • obrabiarek sterowanych numerycznie
 • aparatury medycznej
 • mikroukładów elektromechanicznych
 • narzędzi do nanopomiarów.
 • Zadaniem mechatronika nie jest naprawa konkretnego elementu mechanicznego ani elektrycznego, lecz jego zdiagnozowanie oraz jak najszybsza wymiana i regulacja.

  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – jest uczelnią publiczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych oraz cywili na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością. Wywodzi się z Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Mieści się w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

  Mechatronika w polskich uczelniach[]

  Laboratorium Mechatroniki w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej

  Studia w zakresie mechatroniki w Polsce prowadzą między innymi następujące uczelnie (uszeregowane w porządku alfabetycznym):

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
 • Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego (kierunek Mechatronika)
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej (Katedra Mechatroniki)
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (kierunek Mechatronika)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zakład Mechatroniki
 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Mechatroniki (dawniej Wydział Mechaniki Precyzyjnej)
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (kierunek Mechatronika)
 • Politechnika Wrocławska
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Wydział Techniczno-Inżynieryjny
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska
 • Wydział Mechaniczny, jako specjalność kierunku Automatyka i Robotyka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Przypisy

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia wyższa o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 13. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1604. pośród wszystkich typów uczelni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
  Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej powstał w 1962 r. pod nazwą Wydział Mechaniki Precyzyjnej. W 1996 r. przemianowany na Wydział Mechatroniki. W 1970 r. wydział przeniósł się do nowego gmachu na terenie południowym Politechniki przy ulicy św. Andrzeja Boboli 8, róg Narbutta, gdzie funkcjonuje do dziś.
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.
  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.
  Myślenie systemowe - termin zapropnowany przez Petera M. Senge w książce "Piąta Dyscyplina". Autor w swojej książce proponuje pięć dyscyplin mających na celu wprowadzanie do przedsiębiorstw zasad organizacji uczącej się. Myślenie systemowe jest tytułową piątą, najważniejszą, integrującą wszystkie pozostałe dyscypliną. Jej głównym założeniem jest umiejętność postrzegania organizacji jako całości, przy równoczesnym uwzględnianiu poszczególnych elementów składowych oraz interakcji zachodzących pomiędzy tymi elementami.
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa politechnika, uczelnia techniczna o profilu technicznym w Rzeszowie. Pierwsza samodzielna uczelnia na Rzeszowszczyźnie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 960. pośród wszystkich typów uczelni.
  Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.