• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mechanika lotu

  Przeczytaj także...
  Bryła sztywna (inaczej: ciało sztywne, ciało rozciągłe) - pojęcie używane w fizyce oznaczające ciało fizyczne, którego elementy (części, punkty materialne) nie mogą się względem siebie przemieszczać. Jest to idealizacja ciał fizycznych, obiekty w których uwzględnia się możliwe zmiany położeń ich punktów względem siebie, określa się mianem ośrodków ciągłych. Bryła sztywna w ogólnym przypadku posiada sześć stopni swobody.Stateczność samolotu - właściwość samolotu polegająca na powracaniu do warunków równowagi statycznej, w przypadku gdy został z tych warunków wytrącony. Drgania statecznego samolotu wytrąconego z warunków równowagi statycznej są drganiami tłumionymi o zmniejszającej się amplitudzie drgań wraz z upływem czasu.
  Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

  Mechanika lotu – dziedzina nauki zajmująca się prawami ruchu samolotu w powietrzu i na ziemi (przy starcie i lądowaniu).

  Zajmuje się rozwiązywaniem dwóch podstawowych typów zadań:

 • jakie są związki między działającymi na samolot siłami zewnętrznymi a trajektorią lotu, a także, jakie są związki między siłami zewnętrznymi a kinematycznymi parametrami ruchu (prędkością i wysokością lotu, kątowym położeniem samolotu w przestrzeni)
 • jaka jest stateczność ruchu samolotu oraz jaka jest jego sterowność, to znaczy reakcja na wychylenia organów sterowania samolotem.
 • Rozróżnia się:

  Sterowność - cecha procesu lub obiektu (np. samolotu, statku) określająca jego podatność na sygnały sterujące (np na wychylenie wolantu, obrót koła sterowego, ale także na zmianę sterującego napięcia elektrycznego na wejściu wzmacniacza), objawiająca się właściwą, przewidzianą reakcją na te sygnały.Punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem).
 • mechanikę lotu samolotu jako punktu materialnego
 • mechanikę lotu samolotu jako ciała sztywnego
 • mechanikę lotu samolotu jako struktury odkształcalnej
 • Warto wiedzieć że... beta

  Tor ruchu (trajektoria) – w kinematyce krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało. Jeżeli wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, wówczas z I zasady dynamiki Newtona wynika, że ciało porusza się po torze prostoliniowym. Jeżeli na poruszające się ciało działa niezrównoważona siła, której kierunek nie jest styczny do toru ruchu, wówczas tor ruchu jest krzywoliniowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.802 sek.