• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • McMurdo Dry Valleys



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów. Na gorących pustyniach temperatury sięgają do 50 °C (najwyższa zanotowana temperatura to 57,7 °C), nocą zaś dochodzą do 0 °C, charakterystyczne są dla nich też znaczne amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt wilgotności oraz silne nasłonecznienie.Staw Don Juan (ang. Don Juan Pond) – jezioro słone położone w Dolinie Wrighta, jednej z Suchych Dolin McMurdo na Antarktydzie. Jest to jedno z najsilniej zasolonych jezior na Ziemi, które, oprócz rzadkich sytuacji, nie zamarza nawet podczas antarktycznej zimy. Obliczenia teoretyczne wskazują, że mieszanina może zachować stan ciekły nawet w temperaturze -51 °C.

  McMurdo Dry Valleys (pol. Suche Doliny McMurdo) − doliny na Ziemi Wiktorii na Antarktydzie, w pewnej części stale pozbawione pokrywy lodowej. Są największą pod względem łącznej powierzchni oazą antarktyczną. Ze względu na niską wilgotność powietrza i brak znaczącej pokrywy lodowej, jest to de facto pustynia.

  Strumień (strumyk) – mały naturalny ciek, zazwyczaj uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o różnicowanej rzeźbie, w wąskim, płytkim korycie o niewielkim spadku i zlewni na ogół nieprzekraczającej 20 km². W Polsce są najczęściej spotykane na pogórzach i w najwyższych partiach pojezierzy. Strumienie okresowe mogą powstawać po silnych opadach deszczu, roztopach.Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Krajobraz Suchych Dolin: przełęcz Bull Pass

  Suche Doliny McMurdo leżą w południowej części Wybrzeża Scotta na Ziemi Wiktorii (Antarktyda Wschodnia), w sąsiedztwie cieśniny McMurdo Sound, oddzielającej od kontynentu Wyspę Rossa na Morzu Rossa. Znajdują się w obszarze o wymiarach około 190 na 80 kilometrów, pomiędzy 76°30’S a 78°30’S oraz 160°00’E a 164°30’E. Jest to bardzo zróżnicowany obszar, obejmujący pasma górskie, lodowce i doliny, z których część zawiera jeziora i strumienie, a także jedyne na Antarktydzie wydmy. Dzięki licznym odsłonięciom skał teren ten jest niezmiernie interesujący geologicznie. Dna Suchych Dolin pokryte są przeważnie luźnym materiałem żwirowym. Wbrew nazwie, w Suchych Dolinach płyną okresowe strumienie, pochodzące z topniejących lodowców i rzeka Onyx, najdłuższa rzeka Antarktydy. Istnieją także jeziora, takie jak Jezioro Fryxell, Vanda i Bonney. Niektóre z nich (Staw Don Juan i jezioro Vanda) należą do najbardziej słonych jezior na Ziemi. Mają one łączną powierzchnię ok. 4800 km (0,03% powierzchni kontynentu).

  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.Kriokonity – niewielkie zagłębienia wypełnione wodą na powierzchni lodowców, w których w okresie odmarzania może następować rozwój mikroflory i mikrofauny. Na ich dnie gromadzi się osad składający się ze szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz nieorganicznych drobinek minerałów.

  Występują trzy zgrupowania obszarów wolnych od lodu. Na północy jest to Alatna Valley i mniejsze doliny związane z pasmem Convoy Range. W centralnej części znajdują się główne doliny: Victoria Valley, Wright Valley i Taylor Valley, oraz szereg mniejszych. Na południowym wschodzie, blisko wybrzeża, leży sześć kolejnych dolin. Termin „suche doliny” dla opisu tego obszaru ukuł Robert Falcon Scott, który odwiedził go podczas Ekspedycji Discovery (1901–04) i Ekspedycji Terra Nova (1910–13).

  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.
  Jezioro Vanda (ang. Lake Vanda) – jezioro słone położone w Dolinie Wrighta, jednej z Suchych Dolin McMurdo (ang. McMurdo Dry Valleys) na Antarktydzie.
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
  Wybrzeże Scotta (ang. Scott Coast) – część wybrzeża antarktycznej Ziemi Wiktorii, leżąca na południe od Wybrzeża Borchgrevinka, od Przylądka Waszyngtona na północy, do urwiska Minna Bluff na południu. Od wschodu przylega do niego Morze Rossa. W jego południowej części leżą Suche Doliny McMurdo.
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Kilometr kwadratowy (symbol: km² ) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchni – metra kwadratowego. 1 km² jest to pole powierzchni kwadratu o boku 1000 m.
  Ekspedycja Terra Nova (1910-1913), oficjalnie: Brytyjska Ekspedycja Antarktyczna 1910 (ang. British Antarctic Expedition 1910) - Ekspedycja ta miała na celu dotarcie do bieguna południowego oraz prowadzenie badań naukowych. Na czele wyprawy stał Robert Falcon Scott. Powszechna nazwa tej ekspedycji pochodzi od żaglowca Terra Nova, którym podróżnicy dopłynęli do Antarktydy. Pięciu spośród członków ekspedycji dotarło na biegun 17 stycznia 1912 roku, 33 dni po Amundsenie i jego towarzyszach. W drodze powrotnej wszyscy członkowie tej grupy, w tym dowódca ekspedycji Scott, zginęli. Ciała trzech z nich zostały odnalezione 12 listopada 1912. Zachowały się listy zmarłych oraz ich notatki, w tym dziennik Scotta. Porażka członków ekspedycji w wyścigu na biegun oraz śmierć pięciu z nich a także problemy jakie miały pozostałe grupy ekspedycji wynikały z błędów w planowaniu i przygotowaniu wyprawy, ale także były efektem skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie panowały w tamtym okresie na Antarktydzie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.834 sek.