• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mazurski Park Krajobrazowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wierzba lapońska (Salix lapponum) – gatunek rośliny z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Występuje w rejonach alpejskich Europy, w Azji, na Półwyspie Skandynawskim także w obrębie koła podbiegunowego. W Polsce występuje tylko w obszarach; w Karkonoszach wschodnich, na Mazurach oraz na Wyżynie LubelskiejJezioro dystroficzne – w typologii jezior, jezioro, w którym produkcja oparta jest w większości na materii allochtonicznej, a więc niska jest produkcja pierwotna. W odróżnieniu od typowych jezior oligotroficznych, które też charakteryzują się małą produkcją pierwotną, ilość węgla organicznego jest jednak duża. Definicję tę spełniają m.in. jeziora saprotroficzne, ale najczęściej pojęcie jezioro dystroficzne utożsamiane jest z jeziorem polihumusowym. Są to więc najczęściej zbiorniki śródbagienne charakteryzujące się dużą zawartością kwasów humusowych, torfu lub butwiny (nadającego im kwaśny odczyn i zabarwienie żółte lub brunatne) i niską produktywnością biologiczną. Ponieważ pojęcie dystrofii jest nieścisłe – może obejmować zarówno jeziora skądinąd oligotoficzne, jak i jeziora eutroficzne, niektórzy propagują uściślenie nazwy jezior zawierających duże ilości substancji humusowych jako jeziora humotroficzne (analogicznie do nazw typu jezioro syderotroficzne, jezioro słone, które podkreślają jeden czynnik kluczowy dla produktywności zbiornika modyfikujący trofię wynikającą z zawartości biogenów).

  Mazurski Park Krajobrazowypark krajobrazowy położony w województwie warmińsko-mazurskim (na terenie gmin Piecki, Mrągowo, Świętajno, Ruciane-Nida, Mikołajki, Orzysz i Pisz) w powiatach mrągowskim, piskim i szczycieńskim. Jest to jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.

  Został utworzony w grudniu 1977 roku mocą uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Suwałkach i w Olsztynie (na podstawie uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 1970 roku). Celem jego utworzenia było zachowanie wartości malowniczego, jeziornego krajobrazu polodowcowego, bogatej fauny i flory, a także wartości kulturowych i historycznych Polski północno-wschodniej. W regionie, w którym powstał Park ścierają się wpływy klimatu kontynentalnego i morskiego z czynnikami lokalnymi, tworząc specyficzny mikroklimat.

  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.

  Powierzchnia całkowita: 53 655 ha Powierzchnia leśna: 29 tys. ha Powierzchnia wód (rzeki i jeziora): 18 tys. ha Strefa ochronna (otulina): 18 608 ha Osady ludzkie: 29 Liczba stałych mieszkańców: ok. 4,8 tys.

  Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy o powierzchni 11 416 ha (wraz z jeziorami Kaczerajno i Seksty). Inne większe jeziora to: Bełdany (940,6 ha), Mokre (814,78 ha), Łuknajno (692,3 ha), Mikołajskie (498 ha), Warnołty (465 ha) i Zdróżno (252,3 ha). W dorzeczu Krutyni znajduje się ponad 20 małych, śródleśnych jeziorek dystroficznych.

  Kaczerajno – jezioro i zachodnia zatoka jeziora Seksty, będącego właściwie zatoką jeziora Śniardwy. Położone w warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz.Popielno (niem. 1694-1928 Popiellnen, 1928-1945 Spirding) – niewielka osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida, położona w Puszczy Piskiej na brzegu jeziora Śniardwy.

  W skład Parku wchodzi północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią.

  W przyszłości planowane jest na części Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzenie parku narodowego.

  Fauna[ | edytuj kod]

  Do zwierzęcych unikatów parku należy zaliczyć kiełża (Pallasea quadrispinosa) – skorupiaka, uznanego za morski relikt polodowcowy, rzadkie odmiany gąbek (m.in. Euspongilla lacustris) spotykane w jeziorze Bełdany i rzece Krutyni oraz przedstawiciela epoki przedlodowcowej żółwia błotnego. Atrakcją są również koniki polskie, które przebywają w Popielnie, niedaleko Rucianego-Nidy.

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Żuraw (zwyczajny), żuraw popielaty, żuraw szary (Grus grus) – gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Do niedawna można go było spotkać w całej Europie. W wyniku osuszania podmokłych lasów zniszczono jego lęgowiska i obecnie na południe od Bałtyku i na południu Europy występuje tylko wyspowo. Ciągły zasięg obejmuje Półwysep Skandynawski, północną Rosję i Azję aż po wschodnią Syberię. Wiosenne powroty w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej aż do Sudanu.

  Okazy fauny spotykane na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

 • jeleń (Cervus elaphus)
 • sarna europejska (Capreolus capreolus)
 • dzik (Sus scrofa)
 • zając szarak (Lepus europaeus)
 • zając bielak (Lepus timidus)
 • wiewiórka (Sciurus vulgaris)
 • lis rudy (Vulpes vulpes)
 • jenot azjatycki (Nyctereutes procynoides)
 • kuna leśna (Martes martes)
 • kuna domowa (Martes foina)
 • łasica pospolita (Mustela nivalis)
 • tchórz (Mustela putorius)
 • jeż (Erinaceus europaeus)
 • kret (Talpa europaea)
 • ryjówki (Sorex araneus)
 • nietoperze (Chiroptera)
 • łoś (Alces alces)
 • wilk szary (Canis lupus)
 • wydra (Lutra lutra)
 • gronostaj europejski (Mustela erminea)
 • borsuk europejski (Meles meles)
 • bóbr (Castor fiber)
 • norka amerykańska (Mustela vison) (gatunek obcy, problematyczny)
 • Ptaki:

  Gmina Piecki – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Ols torfowcowy (Sphagno squarrosi-Alnetum) – zespół leśny, w którym dominuje olsza czarna lub brzoza omszona. Nie posiada wyraźnie wyodrębnionej struktury kępowej. Jeden z dwóch głównych rodzajów olsów.
 • bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla)
 • rybołów zwyczajny (Pandion haliaetus)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • żuraw zwyczajny (Grus grus)
 • puchacz zwyczajny (Bubo bubo)
 • cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) – na granicy wyginięcia
 • kania czarna (Milvus migrans) i ruda (Milvus milvus)
 • trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus)
 • kobuz (Falco subbuteo)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • puszczyk uralski (Strix uralensis)
 • kormoran zwyczajny (Phalacrocorax carbo sinensis)
 • łabędź niemy (Cygnus olor)
 • nurogęś (Mergus merganser)
 • czapla siwa (Ardea cinerea)
 • rybitwa czarna (Chlidonias nigier)
 • bąk zwyczajny (Botaurus stellaris)
 • czajka zwyczajna (Vanellus vanellus)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martinus) i dzięcioł zielony (Picus viridis)
 • jarząbek zwyczajny (Tetrastes bonasia)
 • orzechówka zwyczajna (Nucifraga caryocatactes)
 • krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)
 • wilga (Oriolus oriolus)
 • siniak (Columba oenas)
 • dudek (Upupa epops)
 • zimorodek (Alcedo atthis)
 • pluszcz (Cinclus cinclus) – nad górną Krutynią i na strumieniu Pierwos
 • Bezkręgowce:

  Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.Krajoznawczo - ornitologiczny rezerwat Jezioro Warnołty utworzony został w 1976 roku dla ochrony płytkiego i zarastającego jeziora Warnołty będącego odnogą jeziora Śniardwy. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gniazdowania. Powierzchnia 373,3 ha. Skupiska zarośli i lasów olszowych.
 • paź królowej (Papilion machaon)
 • rusałka żałobnik (Nymphalis antiopa)
 • rusałka admirał (Vanessa atalanta)
 • mieniak tęczowiec (Apatura iris)
 • kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
 • wałkarz lipczyk (Polyphylla fullo)


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Puszcza Piska – największy kompleks leśny na Mazurach. Przylega do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz do Niziny Mazurskiej. Dawna nazwa to Puszcza Jańsborska (niem. Johannisburger Heide).
  Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.
  Łoś (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Alces. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Gmina Pisz – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.
  Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.
  Sasanka otwarta, sasanka dzwonkowata (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.).
  Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Inne nazwy zwyczajowe: stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny. Występuje w Europie i Azji na obszarach o klimacie suboceanicznym, od niżu po położenia górskie. W Polsce roślina pospolita (ostatnio coraz rzadsza).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.