Mazurski Park Krajobrazowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mazurski Park Krajobrazowypark krajobrazowy położony w województwie warmińsko-mazurskim (na terenie gmin Piecki, Mrągowo, Świętajno, Ruciane-Nida, Mikołajki, Orzysz i Pisz) w powiatach mrągowskim, piskim i szczycieńskim. Jest to jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.

Został utworzony w grudniu 1977 roku mocą uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Suwałkach i w Olsztynie (na podstawie uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 1970 roku). Celem jego utworzenia było zachowanie wartości malowniczego, jeziornego krajobrazu polodowcowego, bogatej fauny i flory, a także wartości kulturowych i historycznych Polski północno-wschodniej. W regionie, w którym powstał Park ścierają się wpływy klimatu kontynentalnego i morskiego z czynnikami lokalnymi, tworząc specyficzny mikroklimat.

Kaczerajno – jezioro i zachodnia zatoka jeziora Seksty, będącego właściwie zatoką jeziora Śniardwy. Położone w warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz.Popielno (niem. 1694-1928 Popiellnen, 1928-1945 Spirding) – niewielka osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida, położona w Puszczy Piskiej na brzegu jeziora Śniardwy.

Powierzchnia całkowita: 53 655 ha Powierzchnia leśna: 29 tys. ha Powierzchnia wód (rzeki i jeziora): 18 tys. ha Strefa ochronna (otulina): 18 608 ha Osady ludzkie: 29 Liczba stałych mieszkańców: ok. 4,8 tys.

Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy o powierzchni 11 416 ha (wraz z jeziorami Kaczerajno i Seksty). Inne większe jeziora to: Bełdany (940,6 ha), Mokre (814,78 ha), Łuknajno (692,3 ha), Mikołajskie (498 ha), Warnołty (465 ha) i Zdróżno (252,3 ha). W dorzeczu Krutyni znajduje się ponad 20 małych, śródleśnych jeziorek dystroficznych.

Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Żuraw (zwyczajny), żuraw popielaty, żuraw szary (Grus grus) – gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Do niedawna można go było spotkać w całej Europie. W wyniku osuszania podmokłych lasów zniszczono jego lęgowiska i obecnie na południe od Bałtyku i na południu Europy występuje tylko wyspowo. Ciągły zasięg obejmuje Półwysep Skandynawski, północną Rosję i Azję aż po wschodnią Syberię. Wiosenne powroty w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej aż do Sudanu.

W skład Parku wchodzi północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią.

W przyszłości planowane jest na części Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzenie parku narodowego.

Fauna[ | edytuj kod]

Do zwierzęcych unikatów parku należy zaliczyć kiełża (Pallasea quadrispinosa) – skorupiaka, uznanego za morski relikt polodowcowy, rzadkie odmiany gąbek (m.in. Euspongilla lacustris) spotykane w jeziorze Bełdany i rzece Krutyni oraz przedstawiciela epoki przedlodowcowej żółwia błotnego. Atrakcją są również koniki polskie, które przebywają w Popielnie, niedaleko Rucianego-Nidy.

Gmina Piecki – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Ols torfowcowy (Sphagno squarrosi-Alnetum) – zespół leśny, w którym dominuje olsza czarna lub brzoza omszona. Nie posiada wyraźnie wyodrębnionej struktury kępowej. Jeden z dwóch głównych rodzajów olsów.

Okazy fauny spotykane na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

 • jeleń (Cervus elaphus)
 • sarna europejska (Capreolus capreolus)
 • dzik (Sus scrofa)
 • zając szarak (Lepus europaeus)
 • zając bielak (Lepus timidus)
 • wiewiórka (Sciurus vulgaris)
 • lis rudy (Vulpes vulpes)
 • jenot azjatycki (Nyctereutes procynoides)
 • kuna leśna (Martes martes)
 • kuna domowa (Martes foina)
 • łasica pospolita (Mustela nivalis)
 • tchórz (Mustela putorius)
 • jeż (Erinaceus europaeus)
 • kret (Talpa europaea)
 • ryjówki (Sorex araneus)
 • nietoperze (Chiroptera)
 • łoś (Alces alces)
 • wilk szary (Canis lupus)
 • wydra (Lutra lutra)
 • gronostaj europejski (Mustela erminea)
 • borsuk europejski (Meles meles)
 • bóbr (Castor fiber)
 • norka amerykańska (Mustela vison) (gatunek obcy, problematyczny)
 • Ptaki:

  Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.Krajoznawczo - ornitologiczny rezerwat Jezioro Warnołty utworzony został w 1976 roku dla ochrony płytkiego i zarastającego jeziora Warnołty będącego odnogą jeziora Śniardwy. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gniazdowania. Powierzchnia 373,3 ha. Skupiska zarośli i lasów olszowych.
 • bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla)
 • rybołów zwyczajny (Pandion haliaetus)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • żuraw zwyczajny (Grus grus)
 • puchacz zwyczajny (Bubo bubo)
 • cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) – na granicy wyginięcia
 • kania czarna (Milvus migrans) i ruda (Milvus milvus)
 • trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus)
 • kobuz (Falco subbuteo)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • puszczyk uralski (Strix uralensis)
 • kormoran zwyczajny (Phalacrocorax carbo sinensis)
 • łabędź niemy (Cygnus olor)
 • nurogęś (Mergus merganser)
 • czapla siwa (Ardea cinerea)
 • rybitwa czarna (Chlidonias nigier)
 • bąk zwyczajny (Botaurus stellaris)
 • czajka zwyczajna (Vanellus vanellus)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martinus) i dzięcioł zielony (Picus viridis)
 • jarząbek zwyczajny (Tetrastes bonasia)
 • orzechówka zwyczajna (Nucifraga caryocatactes)
 • krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)
 • wilga (Oriolus oriolus)
 • siniak (Columba oenas)
 • dudek (Upupa epops)
 • zimorodek (Alcedo atthis)
 • pluszcz (Cinclus cinclus) – nad górną Krutynią i na strumieniu Pierwos
 • Bezkręgowce:

  Puszcza Piska – największy kompleks leśny na Mazurach. Przylega do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz do Niziny Mazurskiej. Dawna nazwa to Puszcza Jańsborska (niem. Johannisburger Heide).Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.
 • paź królowej (Papilion machaon)
 • rusałka żałobnik (Nymphalis antiopa)
 • rusałka admirał (Vanessa atalanta)
 • mieniak tęczowiec (Apatura iris)
 • kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
 • wałkarz lipczyk (Polyphylla fullo)


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Łoś (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Alces. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Gmina Pisz – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.
  Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.
  Sasanka otwarta, sasanka dzwonkowata (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.).
  Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Inne nazwy zwyczajowe: stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny. Występuje w Europie i Azji na obszarach o klimacie suboceanicznym, od niżu po położenia górskie. W Polsce roślina pospolita (ostatnio coraz rzadsza).
  Gronostaj europejski, gronostaj, łasica gronostaj (Mustela erminea) – gatunek małego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae).
  Bielik zwyczajny, bielik (Haliaeetus albicilla) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (podrodzina myszołowy lub orłany). Błędnie nazywany orłem.  

  Reklama