• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mazowiecki Instytut Kultury  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana 14 lutego 1945 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Działała na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Siedziba BOS mieściła się przy ulicy Chocimskiej 33.Dom Tańca – miejsca spotkań młodzieży, gdzie można tańczyć, grać i śpiewać muzykę ludową danego regionu. Cechy charakterystyczne to:
  Logo Mazowieckiego Instytutu Kultury
  Mazowiecki Instytut Kultury
  Mazowiecki Instytut Kultury

  Mazowiecki Instytut Kultury (dawniej MCKiS) – instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego powołana  w 2014 roku.

  Jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego, której nadrzędnym celem działalności jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na Mazowszu, prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej odrębności kulturowej. Siedzibą Mazowieckiego Instytutu Kultury (MIK) jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

  Węgrów – miasto i gmina w województwie mazowieckim, siedziba władz gminy miejskiej Węgrów, gminy wiejskiej Liw i powiatu węgrowskiego (w latach 1867-1975 i od 1999).Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.

  MIK każdego roku jest:

 • Organizatorem lub współorganizatorem ok. 400 pojedynczych wydarzeń kulturalnych (w tym ok. 70 wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w kraju i za granicą;
 • Uczestniczy w dużych projektach – przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych, całorocznych i kilkuletnich; festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej.
 • Publikuje od kilku do kilkunastu samodzielnych wydawnictw – drukowanych i multimedialnych.
 • MIK działa we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafia do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie.

  Antoni Malczewski herbu Abdank, właśc. Tarnawa (ur. 3 czerwca 1793 w Warszawie lub w Kniahininie na Wołyniu, zm. 2 maja 1826 w Warszawie) – polski poeta, prekursor romantyzmu, alpinista (pierwszy zdobywca Aiguille du Midi). Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).

  Przedmiot i cele działania MIK[ | edytuj kod]

  Przedmiotem działania Instytutu jest:

  1. prezentowanie sztuki (przeglądy, konkursy, festiwale, cykle wydarzeń artystycznych wydawnictwa),
  2. upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja w tej sferze,
  3. organizowanie szkoleń metodycznych dla animatorów kultury i doskonalenie kadr terenowych instytucji kultury oraz nauczycieli szkolnictwa różnych szczebli,
  4. wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Cele MIK osiągane są poprzez rozwijanie projektów interdyscyplinarnych, obejmujących zasięgiem duże obszary województwa, budowanie relacji z partnerami (regionalnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi), a także poprzez stworzenie systemu szkoleń i doradztwa w celu podnoszenia kompetencji własnych i partnerów. Istotnym obszarem aktywności MIK jest promocja kulturalna rozumiana zarówno jako promocja regionu poprzez wydarzenia artystyczne, jak i promocja samego Instytutu.

  Galeria Foksal – niekomercyjna galeria sztuki współczesnej utworzona w 1966 roku przez krytyków sztuki Wiesława Borowskiego, Ankę Ptaszkowską i Mariusza Tchorka, oraz artystów Romana Owidzkiego, Henryka Stażewskiego, Edwarda Krasińskiego, Zbigniewa Gostomskiego i Tadeusza Kantora.Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.

  Historia[ | edytuj kod]

  W okolicach dzisiejszej siedziby MIK, przy ulicy Elektoralnej mieszkało niegdyś wiele znanych osobistości, np. Antoni Malczewski (1793-1826) czy ówczesny kancelista, Juliusz Słowacki, który w latach 1829-1831 napisał m.in. Marię Stuart, Mindowe, Mnicha, czy Hymn do Bogarodzicy. W aktualnym gmachu MIK mieścił się dawniej szpital św. Ducha.

  Neorenesans – nurt w architekturze XIX-wiecznego historyzmu, nawiązujący formalnie do architektury renesansowej. W krajach Europy Środkowej nawiązywano przede wszystkim do tzw. renesansu północnego.Sokołów Podlaski – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu sokołowskiego i siedziba władz gminy wiejskiej Sokołów Podlaski. Leży nad rzeką Cetynią.

  Odbudowany po wojnie, zgodnie z warunkiem postawionym przez Biuro Odbudowy Stolicy. W lutym 1953 został przystosowany do nowej funkcji Domu Kultury Warszawskiej Rady Związków Zawodowych. Z biegiem czasu zmieniały się zadania i charakter działalności instytucji kultury przy ul. Elektoralnej. Jako ostatni przed Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki funkcjonował tam, do 2000 Warszawski Ośrodek Kultury.

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Pruszków (ros. Прушков; jidysz פּרושקאָוו, Pruszkow) – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, położone nad Utratą. Pruszków jest częścią aglomeracji warszawskiej.

  W czasie dyrekcji Wiesława Rudzkiego, oprócz różnorodnej działalności, z akcentem na teatr w aspekcie współpracy międzynarodowej, wydawano tam do 1998 "Warszawski Informator Kulturalny", dwutygodnik sięgający swoją tradycją 1965r, wznowiony - po latach zawieszenia - w nowej formule w 1993. Proces przemiany, uznawanego za wojewódzki, Warszawskiego Ośrodka Kultury w Centrum o mazowieckim zasięgu działania rozpoczął się za dyrekcji Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, sprawowanej od grudnia 1998 do maja 1999. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (MCKiS) powstało w wyniku połączenia istniejącego w siedzibie przy ul. Elektoralnej 12 Warszawskiego Ośrodka Kultury z Krajowym Biurem Koncertowym i Stołecznym Biurem Wystaw Artystycznych. Przekształcenie dokonało się w 2000, w czasie sprawowania dyrekcji przez Małgorzatę Błoch-Wiśniewską (maj 1999 - lipiec 2003), wieloletniego dyrektora KBK. Kolejni szefowie MCKiS to: Paweł Kowal (lipiec 2003-czerwiec 2005)  i Alina Witkowska (sierpień 2005-listopad 2007). W 2010 r., już za dyrekcji Aleksandry Kielan (czerwiec 2007-marzec 2015), dobiegł końca remont zabytkowego obiektu, budynek został dostosowany do potrzeb wszystkich odwiedzających, a w sposób szczególny dla osób niepełnosprawnych. Centrum pod względem merytorycznym osiągnęło rangę nowoczesnej instytucji kultury, na skalę europejską, tak poprzez stosowane metody działania, jak i realizację nowatorskich projektów z dziedziny kultury i sztuki, a także prowadzenie w tej sferze prac badawczych o dużym zakresie. MCKiS, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 r. zostało przekształcone w Mazowiecki Instytut Kultury za kadencji Dyrektor Aleksandry Kielan.

  Andrzej Tadeusz Kijowski (ur. 15 lipca 1954 w Krakowie) – polski publicysta i pisarz, producent wykonawczy, realizator i prezenter telewizyjny, menedżer kultury, teatrolog i nauczyciel akademicki.Szpital św. Ducha - warszawski szpital powstały w 1442 r. przy kościele św. Marcina (ul. Piwna). Założony przez ks. Annę Holszańską jako przytułek dla najuboższych. Następnie przeniesiony na ul. Elektoralną 12.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Płońsk – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Położony jest 66 km na północny zachód od centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką. Według danych z 2010 miasto miało 22 500 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.781 sek.