• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mattersburg

  Przeczytaj także...
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Burgenland (węg. Őrvidék, chorw. Gradišće) – najbardziej wysunięty na wschód i najmłodszy kraj związkowy Austrii.
  Język węgierski (węg. magyar nyelv) – należy do podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (z rodziny uralskiej). Językiem tym posługuje się co najmniej 14 mln osób – przede wszystkim na Węgrzech, ale także w południowej Słowacji, środkowej Rumunii (Siedmiogród), północnej Serbii (Wojwodina), zachodniej Ukrainie (Zakarpacie), wschodniej Słowenii (Prekmurje) i wschodniej Austrii (Burgenland). Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Słowenii (lokalnie) i w Wojwodinie. Jest to język aglutynacyjny. Współczesny węgierski język literacki powstał w XVI w. Do jego zapisu stosuje się pismo oparte na alfabecie łacińskim.

  Mattersburg (węg. Nagymarton, burg.-chorw. Matrštof) – miasto powiatowe w Austrii, w kraju związkowym Burgenland, siedziba powiatu Mattersburg. Liczy 7,12 tys. mieszkańców (1 stycznia 2014).

  Powiat Mattersburg (niem. Bezirk Mattersburg) – powiat w Austrii, w kraju związkowym Burgenland, przy granicy austriacko-węgierskiej. Siedziba znajduje się w Mattersburgu, starostą jest dr. Günter Engelbrecht.Język burgenlandzko-chorwacki (chorw.: gradišćanskohrvatski jezik, niem.: Burgenlandkroatische Sprache) - język blisko spokrewniony z chorwackim, uznawany przez Austrię za jeden z jej języków mniejszościowych. Używany jest on również w Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.