• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mateusz Matuszewski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Saska Kępa – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Saska Kępa ma status osiedla z własnym samorządem i pod względem administracyjnym stanowi część dzielnicy Pragi Południe, w ramach której sąsiaduje z Kamionkiem, Grochowem i Gocławiem. Przez część osób Saska Kępa jest potocznie określana jako dzielnica. Na jej obszarze znajduje się geometryczny środek miasta. Część Saskiej Kępy jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako strefa ochrony konserwatorskiej (nr rej. 942-A z 2 kwietnia 1979 r.).Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Mateusz Matuszewski (ur. 17 września 1953 w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, prałat, kanonik honorowy kapituły katedralnej warszawsko-praskiej.

  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Archidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.


  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po studiach magisterskich zaangażowany w działalność opozycyjną. W stanie wojennym pracował w Prymasowskim Komitecie Pomocy Uwięzionym i jako łącznik między redakcją Tygodnika Mazowsze, a Regionalnym Komitetem Wykonawczym NSZZ Solidarność Region Mazowsze. Był zaangażowany w ukrywanie Zbigniewa Bujaka i Wiktora Kulerskiego.

  Henryk Hoser (ur. 27 listopada 1942 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski od 2008.Parafia pw. Milosierdzia Bożego w Ząbkach – parafia rzymskokatolicka w dekanacie zielonkowskim diecezji warszawsko-praskiej. Erygowana w 1988. Obejmuje północno-zachodnią część miasta - Osiedle Batorego.

  Po stanie wojennym odbył formację klerycką w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1987 przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Józefa Glempa. Pod koniec lat 80. XX wieku wyjechał na kilka lat do Wielkiej Brytanii. Pracował w wydawnictwach emigracyjnych w Londynie.

  Był wikariuszem w parafiach archidiecezji warszawskiej w Skierniewicach i Wiskitkach. Następnie w warszawskich parafiach diecezji warszawsko-praskiej na: Saskiej Kępie, Grochowie i Witolinie. W latach 2001-2011 był rezydentem w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Od 2011 pracuje w kurii diecezji warszawsko-praskiej. W latach 2011-2012 rezydował przy ulicy Ratuszowej w Warszawie. W latach 2012 - 2014 był proboszczem parafii Bożego Ciała w Warszawie.

  Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.Parafia Bożego Ciała w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w Warszawie (dekanat grochowski). Obsługiwana przez księży diecezjalnych.

  Liturgista i ekumenista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ceremoniarz biskupi i referent ds. Jedności Chrześcijan w diecezji warszawsko-praskiej oraz konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

  Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  Od 1994 jest koordynatorem działalności charytatywnej Funduszu Inwalidów Armii Krajowej w Polsce. W 2006 był przewodniczącym Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski ds. Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski.

  Pod koniec września 2014 roku, ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, w związku z oskarżeniami o pedofilię i homoseksualizm, odsunął go ze wszystkich pełnionych przez niego funkcji, w tym również obowiązków proboszcza parafii Bożego Ciała na warszawskim Kamionku.

  Diecezja warszawsko-praska – jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii warszawskiej wydzielona z terenu archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej (obejmuje Pragę Północ, Pragę Południe, Wawer, Wesołą, Białołękę, Rembertów, tereny w dorzeczach Wisły i Narwi, ograniczone od wschodu Kałuszynem, Kamieńczykiem, Latowiczem, Pniewnikiem, Urlami, a od południa Karczewem, Kołbielą), ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus i nawiedzona przez niego w 1999.Radio Warszawa 106.2 FM – jedna z pierwszych prywatnych rozgłośni w Polsce, a zarazem najstarsza rozgłośnia katolicka w Polsce.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
  Wiktor Kulerski, właśc. Witysław Wiktor Dys-Kulerski (ur. 22 stycznia 1935 w Grudziądzu) – polski nauczyciel i historyk, działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm X kadencji.
  Witolin – niewielka część dzielnicy Praga Południe w Warszawie, położona w jej wschodniej części. Nazwę swoją zawdzięcza Marianowi Zajdel, który na początku XX wieku kupił olbrzymi ugór wzdłuż Grochowskiej – leżący vis a vis dworku Myślińskich i ciągnący się prawie do Gocławka i cały ten teren nazwał Witolinem, na cześć swego pierworodnego syna Witolda. (Nie bardzo dziś wiadomo, czy pisał się już wtedy fonetycznie.). Witolin leży pomiędzy Gocławkiem, Grochowem, Gocławiem a granicą dzielnicy Wawer (ograniczony jest ulicami: Grochowską, Ostrobramską i Zamieniecką oraz bezimiennym dopływem kanału Nowa Ulga). Nieuwzględniony w podziale Miejskiego Systemu Informacyjnego Pragi Południe - wpisany w obszar Gocławek (który objął swymi granicami także część Grochowa na zachód od Placu Szembeka).
  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.
  Grochów – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Urzędowo (oraz w rejestrze TERYT) ma status "części miasta", równocześnie ma status osiedla rozumianego jako jednostka pomocnicza niższego rzędu z własnym samorządem pod względem administracyjnym stanowiącego część Pragi Południe.
  Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie – uczelnia wyższa, w której przyszli księża (alumni), przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji warszawskiej. Seminarium zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Obecnym rektorem jest ks. dr Wojciech Bartkowicz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.