• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Matematyczne przyrodoznawstwo

  Przeczytaj także...
  Modelowanie matematyczne to użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu (na przykład układu automatyki, biologicznego, ekonomicznego, elektrycznego, mechanicznego, termodynamicznego).Przyrodoznawstwo to starsze określenie nauk przyrodniczych. Najprostszym podziałem tego pojęcia jest podział na: matematyczne przyrodoznawstwo i przyrodoznawstwo opisowe.
  Galileusz (wł. Galileo Galilei; ur. 15 lutego 1564 w Pizie, zm. 8 stycznia 1642 w Arcetri) – włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk i filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki.

  Matematyczne przyrodoznawstwo jest to:

  1. odmiana przyrodoznawstwa;
  2. nazwa dla zbioru dyscyplin określanych dziś mianem "nauk fizykalnych", wywodząca się z czasów Oświecenia;
  3. taki zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne.

  Nazwa bierze się stąd, że w Odrodzeniu za sprawą Galileusza popularność zyskuje platońska w swym pochodzeniu idea matematyzacji przyrody - księga natury pisana jest językiem matematyki - i prowadzenia nad nią badań w określony sposób.

  Podział logiczny danego pojęcia jest to układ przynajmniej dwóch pojęć względem niego podrzędnych i zarazem między sobą równorzędnych.Oświecenie, jako wiek rozumu, czy wiek filozofów – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Wszystkie nazwy oddają przełomowy charakter tej epoki. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i człowieku.

  Matematycznemu przyrodoznawstwu przeciwstawiane jest przyrodoznawstwo opisowe, traktowane jako zbiór dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych, takich, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami nie są ujmowane w zależności matematyczne, lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne.

  Platon, gr. Πλάτων, Plátōn (ur. 427 p.n.e. prawdopodobnie w Atenach (według niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e. w Atenach) (inne źródła podają, że żył 428-348 p.n.e.) – grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim.

  Granica między obydwiema dziedzinami przyrodoznawstwa nie jest ostra.

  Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest "przyrodoznawstwem opisowym", coraz częściej i chętniej korzysta z apararu matematycznego, taki dychotomiczny podział przyrozdoznawstwa zastępowany jest podziałami innymi.

  Zobacz też[]

 • modelowanie matematyczne • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.