• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyny budowlane

  Przeczytaj także...
  Zagęszczarka (np. zagęszczarka wibracyjna, zagęszczarka płytowa, "skoczek") – to maszyna stosowana do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania. Elementem roboczym jest płyta metalowa wzbudzana przez układ wibracyjny napędzany silnikiem elektrycznym lub spalinowym.Zrywarka – maszyna do robót ziemnych wykorzystywana do spulchniania gruntu (podłoża) przed dalszym urabianiem lub usuwania starych nawierzchni.
  Młot kafarowy – urządzenie stanowiące wyposażenie kafarów lub pracujące niezależnie, zawieszone na osprzęcie dźwigowym, stosowane w procesach palowania do wibijania rur obsadowych lub pali przy wykorzystaniu energii kinetycznej swobodnego spadku lub energii ciśnienia gazów lub cieczy.

  Maszyny budowlane – grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych.

  Rura obsadowa - rura stalowa, najczęściej otwarta na obu końcach, jednoczęściowa lub złożona z wielu odcinków, wciskana, wbijana lub wkręcana w grunt w procesie formowania pali.Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.

  Powszechnie przyjmuje się następujący podział tego typu urządzeń:

  Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu.Pompa – urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.
 • maszyny do robót ziemnych
 • koparki
 • ładowarki łyżkowe
 • maszyny do płaskiego odspajania gruntu
 • spycharki
 • zgarniarki
 • równiarki
 • zrywarki
 • maszyny do zagęszczania gruntów
 • walce
 • zagęszczarki
 • ubijarki
 • ubijaki
 • maszyny do robót drogowych
 • rozściełacze do asfaltu
 • stabilizatory podłoża
 • frezarki asfaltu
 • urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania
 • pogłębiarki
 • pompy
 • rurociągi
 • zestawy igłofiltrowe
 • zestawy igłostudzienne
 • filtry studzienne
 • urządzenia wiertnicze
 • wiertnice
 • wodomiotacze
 • ssawniki
 • zagęszczacze pulpy i oddzielacze urobku
 • urządzenia do robót palowych
 • rury obsadowe
 • młoty kafarowe
 • wyrywacze kafarowe
 • wybieraki
 • kafary
 • palownice
 • zestawy palownicze
 • głębiarki
 • maszyny do przeróbki kruszyw
 • kruszarki
 • młyny
 • przesiewniki
 • maszyny do produkcji i transportu masy betonowej
 • betonownie
 • betoniarki
 • składowiska kruszywa
 • środki transportu masy betonowej
 • maszyny do zagęszczania masy betonowej
 • wibratory do betonu
 • maszyny do robót zbrojarskich
 • giętarki
 • maszyny transportu samochodowego
 • samochody ciężarowe
 • ciągniki
 • maszyny transportu bliskiego
 • przenośniki
 • ładowarki przenośnikowe
 • dźwignice
 • maszyny do robót wykończeniowych
 • frezarki do betonu
 • urządzenia do robót tynkarskich
 • urządzenia do robót malarskich
 • urządzenia do robót podłogowych
 • zacieraczki do posadzek
 • urządzenia do robót instalacyjnych
 • narzędzia zmechanizowane
 • młoty udarowe
 • urządzenia pomocnicze
 • agregaty prądotwórcze
 • agregaty sprężarkowe
 • agregaty grzewcze
 • zawiesia
 • stojaki
 • szalunki
 • Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pogłębiarka (bagrownica, draga) - jednostka pływająca, której przeznaczeniem jest pogłębianie akwenów morskich i śródlądowych.
  Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany).
  Frezarka do asfaltu - samojezdna maszyna budowlana przeznaczona do usuwania z nawierzchni z mas bitumicznych warstw o określonej grubości.
  Agregat prądotwórczy - inaczej generator prądotwórczy- jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.
  Szalowanie, zalecana nazwa deskowanie (inne nazwy potoczne: deskówka, szalówka) – rodzaj formy, służącej do nadawania kształtu mieszance betonowej tymczasowa konstrukcja z różnych sortymentów drewna lub płyt (płyty mogą być np. ze sklejki wodoodpornej, wiórów drewnianych lub metalu). Deskowanie stosowane jest najczęściej przy wykonywaniu konstrukcji betonowych lub żelbetowych. Może być także wykorzystywane przy produkcji prefabrykatów, aczkolwiek najczęściej przy prefabrykacji mamy do czynienia z różnego rodzaju formami wykonanymi zazwyczaj ze stali lub aluminium.
  Ładowarka przenośnikowa to maszyna samojezdna, wyposażona w urządzenie załadowcze, stosowana do przeładunku materiałów sypkich ze składowiska na środki transportowe przy wykorzystaniu przenośnika.
  Wiertnica – zespół powiąznych ze sobą urządzeń mechanicznych niezbędnych do wykonania otworu wiertniczego w skale, gruncie lub betonie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.