• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna zasileniowa

  Przeczytaj także...
  Generator elektryczny - urządzenie przetwarzające na energię elektryczną inne rodzaje energii, w tym energię mechaniczną. Większość generatorów wytwarza energię elektryczną w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Generatory te mają elementy poruszające się w polu magnetycznym lub wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zjawisko odwrotne, czyli przekształcenie energii elektrycznej w energię mechaniczną występuje w silnikach. Silniki i generatory wykorzystujące zjawisko indukcji elekromagnetycznej mają wiele podobieństw. Zalicza się je do tak zwanych maszyn elektrycznych. Część generatorów elektrycznych wytwarza energię elektryczną w wyniku innych zjawisk fizycznych.Maszyna robocza – maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę.
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.

  Maszyna energetyczna (zasileniowa) – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) zasilenia – energii (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ informacji). Rozpatrywana jako źródło zasilenia (energii) jest nazywana generatorem, maszyną napędową lub silnikiem, gdy istotne jest pobieranie przez nią zasilenia i wykonanie pracymaszyną roboczą. W technice określa się też tak zdefiniowaną maszynę zasileniową (energetyczną), jako po prostu "maszynę" (z dodatkowym warunkiem sztucznego pochodzenia), wyłączając z zakresu pojęcia "maszyna" przetworniki informacji i zawężając zakres pojęcia maszyna energetyczna do maszyn przetwarzających energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzających inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyny napędowesilniki).

  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Kaniewski, hasło Maszyna energetyczna w: Mały słownik cybernetyczny (pod red. M. Kempisty), 1973, s. 218
  2. Praca zbiorowa, Słownik wyrazów obcych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.537, 1993, ​ISBN 83-01-08730-7
  3. Wielka Encyklopedia PWN t. 17, 2003, s. 110
  4. Leksykon Naukowo-Techniczny, WNT, 1984, s. 480
  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).Maszyna informacyjna – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) informacji (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ zasilenia – energii). Rozpatrywana jako źródło informacji jest nazywana nadajnikiem informacji, gdy istotne jest pobieranie przez nią informacji – odbiornikiem informacji
  Warto wiedzieć że... beta

  Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.
  Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
  Maszyna energetyczna – maszyna przetwarzająca energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzająca inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyna napędowa, silnik). Maszynami energetycznymi są np.: maszyna parowa, silnik spalinowy, sprężarka, sprężarka termiczna, turbina wodna, turbina wiatrowa, turbina parowa, turbina gazowa, pompa, silnik elektryczny, prądnica itp. Zwierzę, człowiek wykonujący pracę fizyczną jest rozpatrywany jako silnik żywy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.