• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna wyciągowa

  Przeczytaj także...
  Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).Kopalnia Węgla Kamiennego Julia (Fuchs, Biały Kamień, Thorez) – kopalnia znajdująca się w dzielnicy Wałbrzycha Biały Kamień, działająca w latach 1770–1996. Obszar górniczy kopalni zlokalizowany był w północnej części Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obecnie na tym terenie mieści się Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.
  Górniczy wyciąg szybowy - dźwignica stosowana w górnictwie głębinowym do transportu urobku, osób i materiałów w szybie górniczym, najczęściej pionowym.
  Zabytkowa maszyna parowa firmy Linke-Hoffman Werke Breslau z 1920 r. napędzająca maszynę wyciągową (Rybnik Niewiadom, Kopalnia Ignacy, Szyb Kościuszko)
  Maszyna wyciągowa, po lewej i prawej stronie silniki prądu stałego, w centralnej części koła linopędni, przed maszyną zestaw wskaźników dla operatora.
  Kopalnia Thorez Wałbrzych
  Silnik maszyny wyciągowej firmy SIEMENS - SCHUCKET
  Napięcie: 700 V
  Natężenie prądu: 1150 do 2630 A
  Moc: 730 kW
  Kopalnia Thorez, Wałbrzych
  Kabina operatora maszyny wyciągowej.
  Kopalnia Thorez, Wałbrzych

  Maszyna wyciągowa – zasadniczy element kopalnianego wyciągu szybowego. Jej głównym elementem jest linopędnia, napędzana silnikiem, przez układ sterowania i regulacji prędkości. Początkowo stosowano do napędu maszyny parowe, później wolnoobrotowe silniki prądu stałego połączone bezprzekładniowo z kołem pędnym lub bębnem, na który nawinięta jest lina. W nowych rozwiązaniach stosuje się szybkoobrotowe silniki prądu stałego lub przemiennego (napędzające linopędnię poprzez przekładnię) zasilane i precyzyjnie regulowane dzięki wykorzystaniu przekształtników półprzewodnikowych.

  Silnik prądu stałego – silnik elektryczny zasilany prądem stałym służący do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną.

  Maszyny wyciągowe ze względu na położenie względem szybu dzielimy na:

 • maszyny zrębowe,
 • maszyny wieżowe.
 • Ze względu na sposób napędzania dzielimy na

 • nawojowe,
 • bobinowe,
 • z kołem pędnym. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama