• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna rolnicza

  Przeczytaj także...
  Bukownik – maszyna rolnicza przeznaczona do wyłuskiwania ziaren koniczyny, prosa i lucerny. Ma cylindryczny kształt. Klepisko wykonane jest ze stalowej siatki. Cepy mają kształt spiralnej listwy.Ładowacz przyczepiany – maszyna rolnicza służąca do załadunku i wyładunku środków transportowych takich materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, buraki, ziemniaki. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wymienia się chwytak na:
  Glebogryzarka - maszyna rolnicza służąca do uprawy roli. Zespołem roboczym są łukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowym wale, wycinające kęsy gleby, które mogą obracać się współbieżnie lub przeciwbieżnie. Intensywność spulchnienia roli można regulować w dużym zakresie dobierając odpowiednio do wymaganej głębokości uprawy prędkość obrotową wału i prędkość ruchu postępowego. Zbyt szybkie obroty wału powodują niszczenie struktury gruzełkowatej gleby.
  Konny przetrząsacz do siana
  Sieczkarnia ręczna
  Przyczepa rolnicza Pronar T653/2

  Maszyny rolniczemaszyny używane w rolnictwie:

  Ładowacz czołowy – maszyna rolnicza montowana do ramy na ciągnikach rolniczych, służąca do załadunku i wyładunku środków transportowych takich materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, buraki, ziemniaki. Służy również do prac transportowych w gospodarstwie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wymienia się chwytak na:Opylacz — maszyna rolnicza przeznaczona do nanoszenia na rośliny uprawne sproszkowanych środków zwalczających szkodniki lub grzyby, rzadziej do nawożenia.
 • dawniej napędzane ręcznie i przy użyciu pracy zwierząt domowych, następnie maszynami parowymi (lokomobila),
 • dziś współpracujące z ciągnikiem rolniczym lub samobieżne (posiadające własny napęd).
 • W maszynie rolniczej, w przeciwieństwie do narzędzia rolniczego, proces roboczy odbywa się nie tylko w wyniku ruchu całej maszyny po polu, ale także w wyniku ruchu aktywnych elementów maszyny bezpośrednio napędzanych. Jednak w szerszym znaczeniu część narzędzi rolniczych, zwłaszcza zawieszanych lub doczepianych do ciągników (np. pługi czy kultywatory), bywa zaliczana do maszyn.

  Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe).Przyczepa – pojazd kołowy, albo gąsienicowy bez własnego silnika, ciągnięty przez inny pojazd, przeważnie samochód, ciągnik drogowy, ciągnik rolniczy. Tylko nieliczne przyczepy posiadają napęd, ułatwiający jazdę w terenie np. ciężkich motocykli wojskowych.

  Przykłady maszyn[ | edytuj kod]

 • agregat uprawowy
 • bukownik
 • ciągnik rolniczy
 • deszczownia
 • glebogryzarka
 • kombajn do buraków
 • kombajn rolniczy
 • kombajn zbożowy
 • kombajn ziemniaczany
 • kopaczka do ziemniaków
 • kosiarka
 • kosiarka pokosowa samojezdna
 • ładowacz czołowy
 • ładowacz przyczepiany
 • ładowacz zawieszany
 • młocarnia
 • opryskiwacz
 • opylacz
 • prasa
 • przetrząsaczo-zgrabiarka
 • przetrząsacz
 • przyczepa rolnicza
 • rozsiewacz nawozów
 • roztrząsacz obornika
 • sadzarka
 • sieczkarnia
 • sieczkarnia samojezdna
 • siewnik
 • siewnik punktowy
 • snopowiązałka
 • śrutownik
 • wertykulator
 • wialnia
 • wóz asenizacyjny
 • zgrabiarka
 • Maszyny konne[ | edytuj kod]

 • kosiarka konna
 • kopaczka konna
 • żniwiarka konna
 • konny przetrząsacz
 • siewnik konny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Czesław Waszkiewicz, Józef Kuczewski: Maszyny rolnicze. Cz. 1, Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-06052-6.
 • Snopowiązałka, wiązałka - maszyna rolnicza służąca do zautomatyzowanego koszenia zboża, traw nasiennych i rzepaku, układania skoszonego materiału w snopy i wiązania ich sznurkiem. Jest to żniwiarka wyposażona w urządzenie do wiązania snopów.Sieczkarnia samojezdna – maszyna rolnicza służąca do równoczesnego koszenia, rozdrabniania, cięcia, miażdżenia, a także transportowania na przyczepę kanałem wyrzutowym sieczki uzyskanej z roślin stosowanych jako pasze: wysokołodygowych (kukurydza, sorgo), niskołodygowych (lucerna, żyto, koniczyna, trawy) oraz uprzednio ściętych i uformowanych w wały lub pokosy (siano, słoma, trawy). Maszyna ta znalazła również zastosowanie przy zbiorze biomasy (wierzby energetycznej).
  Warto wiedzieć że... beta

  Wialnia – urządzenie rolnicze napędzane siłą mięśni rąk lub z napędem mechanicznym służące do oczyszczania młóconego ziarna, oddzielenia go od plew i innych zanieczyszczeń.
  Deszczownia - urządzenie mechaniczne rozpylające wodę w postaci sztucznego deszczu, służące do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych, sadów, winnic, łąk itp. Deszczownie wiosną wykorzystuje się także do zapobiegania uszkodzeniom kwiatów lub innych części roślin przez przymrozki. Deszczownia składa się z pompowni, sieci wodociągów doprowadzających i rozprowadzających wodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczy pracujących pod ciśnieniem około 0,4 MPa.
  Siewnik - maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw, kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku lub czosnku. Przed siewem należy wykonać próbę wysiewu, pozwalającą na równomiernym rozmieszczeniu danej partii nasion na polu w celu zapewnienia optymalnej obsady.
  Kombajn ziemniaczany – maszyna rolnicza, kombajn rolniczy przeznaczony głównie do zbioru ziemniaków. Kombajn umożliwia kopanie ziemniaków, oddzielanie bulw od gleby, łęcin, kamieni i innych zanieczyszczeń oraz gromadzenie bulw w zbiorniku maszyny lub ich transportowanie bezpośrednio na jadący obok zestaw transportowy. Kombajny do zbioru ziemniaków mogą być wykorzystywane do zbioru niektórych warzyw: marchwi, buraków ćwikłowych, cebuli, pietruszki.
  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
  Kosiarka pokosowa samojezdna – maszyna rolnicza służąca do koszenia i układania pokosów regularnej szerokości z roślin niskołodygowych (lucerna, koniczyna, groch, zboża, trawy) a także rzepaku – przyczynia się to do równomiernego dojrzewania ziarna. Po wymianie przyrządu tnącego (hederu lub kosiarki rotacyjnej) na podbieracz pokosów, kosiarka służy do przetrząsania, przemieszczenia, obracania i formowania w pokos siana lub trawy ułożonych wcześniej w rzędy.
  Ładowacz zawieszany maszyna rolnicza służąca do załadunku i wyładunku środków transportowych takich materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, buraki, ziemniaki. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wymienia się chwytak na:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.