• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna hydrauliczna

  Przeczytaj także...
  Napęd hydrauliczny – urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na prawie Pascala.Olej hydrauliczny (hydrol) to rodzaj oleju używanego jako medium robocze w napędach hydraulicznych i układach tłumiących. Zwykle ma on postać żółtawej lub czerwonawej gęstej cieczy.
  Rozdzielacz - to naczynie laboratoryjne, w którym prowadzi się procesy rozdzielania ciekłych mieszanin, ekstrakcję i płukanie.

  Maszyna wykorzystująca napęd hydrauliczny do swojego działania. Układ hydrauliczny zapewnia jej pracę i poprawne działanie. Zastosowany system hydrauliczny, jego budowa i skład uzależniona jest od przeznaczenia maszyny i funkcji jaką ma spełniać. zazwyczaj w sposób bardziej lub mniej rozbudowany składa się w skrócie:

  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.

  standardowa budowa układu hydraulicznego w maszynie i jego skład[ | edytuj kod]

  elementy połączone rurkami i przewodami w obiegu zamkniętym składają się z m.in.:

  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.
 • Silnik elektryczny lub spalinowy
 • sprzęgło
 • pompa wyporowa
 • zbiornik oleju (cieczy roboczej)
 • filtr oleju
 • manometry, termometry, chłodnia, przekaźniki, czujniki przemieszczania się, interface (sterowanie), i inne tego typu pomocnicze dodatki
 • zawory hydrauliczne (rozdzielacze, zawory bezpieczeństwa itp.)
 • elementy wykonawcze (silnik obrotowy wyporowy, siłowniki
 • układ elektryczny (cewki zaworowe, bezpieczniki, zbijaki awaryjne)
 • przykłady maszyn hydraulicznych[ | edytuj kod]

 • maszyny rolnicze - ciągniki, siewniki, kombajny itd.
 • maszyny budowlane - koparki, podnośniki, dźwigi, ładowarki itd.
 • maszyny leśne - rębaki, przyczepy, ciągniki leśne, pilarki
 • maszyny produkcyjne - prasy hydrauliczne, gilotyny, urządzenia cnc, linie produkcyjne
 • maszyny górnicze - młoty, wiertnice,
 • maszyny drogowe - windy, przyczepy, naczepy, podnośniki koszowe , HDS'y
 • dodatkowo zastosowanie takich urządzeń można spotkać w przemyśle zbrojeniowym, wydobywczym, morskim, transporcie, itp.

  Pompa wyporowa - (pompa objętościowa) pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn). Odbywa się to za pośrednictwem tłoka wykonującego ruch posuwisto zwrotny lub wahadłowy, ruch kół zębatych, śruby, membrany, elastycznych ścian pompy lub specjalnie ukształtowanych przestrzeni.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

  Obsługa, konserwacja i naprawa maszyn hydraulicznych[ | edytuj kod]

  Bardzo ważna z racji na złożoności i budowę w skład której wchodzą elementy o szczególnie wysokiej dokładności. W celu zadbania, aby maszyna tego typu mogła być eksploatowana przez długi okres (bezawaryjnie). Operator lub obsługa powinni posiadać podstawową wiedzę i wiadomości co wchodzi w skład w/w.

  Silnik spalinowy tłokowy - silnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia eksplozji spalanego paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną. Spalanie mieszanki odbywa się w komorze spalania. Skonstruowanie pierwszego spalinowego silnika tłokowego datuje się na 1860 rok, jego konstruktorem był Étienne Lenoir.Ciśnienie hydrostatyczne – ciśnienie wynikające z ciężaru cieczy znajdującej się w polu grawitacyjnym. Analogiczne ciśnienie w gazie określane jest mianem ciśnienia aerostatycznego. Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wielkości i kształtu zbiornika, a zależy wyłącznie od głębokości. Ciśnienie to określa wzór:

  Obsługa i konserwacja - w jej skład wchodzą[ | edytuj kod]

 • sprawdzanie poziomu oleju (cieczy roboczej)
 • sprawdzanie konstrukcji i elementów mechanicznych
 • kontrola poziomu i rodzaju hałasu
 • sprawdzanie chłodnic
 • kontrola temperatury podzespołów
 • sprawdzanie temperatury cieczy roboczej
 • kontrola stanu zanieczyszczenia filtra
 • wizualna kontrola szczelności układu
 • kontrola ciśnienia
 • naprawa maszyn hydraulicznych[ | edytuj kod]

  Zakres i sposoby dokonywanych napraw, przy urządzeniach hydraulicznych przez operatora musi być ograniczony do minimum. Obsługa, czy operator powinni jedynie zgłaszać nieprawidłowe działanie lub spostrzeżenia awarii. Nieprawidłowe działanie lub potrzeba regulacji winna być wykryta w jak najszybszym czasie, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podzespołów lub w ich skutek wyniknięcia większych awarii. Wszystkie naprawy powinno realizować się za pomocą wykwalifikowanych serwisów.

  Podnośnik koszowy to urządzenie dźwignicowe w postaci platformy lub kosza na koncu hydraulicznego ramienia. Często występują jako kołowy pojazd mechaniczny (ramię zamontowane na ciężarówce). Używane w sadownictwie, do czyszczenia okien, malowania budynków, na budowie, a także przez straż pożarniczą.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotr Jeliński: Hydraulika siłowa i mechanika maszyn. PHU METAL-SERW Dębno, 2012. [dostęp 2016-11-03].
  2. Gustaw Kotnic: Budowa i Eksploatacja Układów hydraulicznych w Maszynach. Krosno: KaBe, 2011.
  3. WEMA: Typowe elementy Hydrauliki Siłowej. Warszawa: Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego, 1980.
  4. Serwis Maszyn Blog. 17-07-2016. [dostęp 2016-11-03].
  5. F. Bondaruk: Poradnik Warsztatowca Mechanika. Warszawa: WNT, 1936, seria: Wydanie III.Sprawdź autora:1.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.