• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna arkuszowa

  Przeczytaj także...
  Maszyna drukarska - podstawowe urządzenie przemysłu poligraficznego, służące do wykonywania druku na skalę przemysłową. Urządzenia mające ten sam cel w zależności od budowy, sposobów składania czcionek i drukowania ich lub wydruku na danym podłożu, mogą się całkowicie różnić od siebie - stąd też znanych jest obecnie wiele ich rodzajów. Pierwszą maszyną drukarską była prasa drukarska, wynaleziona ok. roku 600 n.e. w Chinach. W Europie druk pojawił się dopiero w latach 40. XV wieku n.e. za sprawą Gutenberga.Gramatura papieru – masa (pot. „ciężar”) wyrobu papierniczego wyrażona w gramach na metr kwadratowy czy dawniej (w krajach anglosaskich) w funtach na ryzę.
  Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.

  Maszyna arkuszowamaszyna drukarska, w której podłoże drukowe jest podawane na maszynę ze stosu arkuszy o określonych wymiarach.

  Maszyny tego typu należą do wielu kategorii – mogą to być zarówno maszyny płaskie jak i rotacyjne.

  Głównym ograniczeniem maszyn arkuszowych wynikającym z ich budowy jest możliwość stosowania podłoży drukowych dostatecznie sztywnych, co w praktyce przekłada się na ograniczenie „od dołu” ich gramatury. Podłoża cieńsze mogą być podawane tylko ze zwoju, a więc tylko na maszyny zwojowe. Innym ograniczeniem maszyn arkuszowych jest ich niższa prędkość drukowania wynikająca z sekwencyjnego sposobu podawania podłoża na maszynę (w odróżnieniu od ciągłego w maszynach zwojowych).

  Maszyna zwojowa (potocz. maszyna rolowa) – maszyna drukarska, w której podłoże drukowe jest podawane na maszynę z sukcesywnie rozwijanego zwoju (roli) papieru, lub węższej odmiany zwoju czyli bobiny.Maszyna rotacyjna, tzw. "rotacja" – maszyna drukarska, w której forma drukowa jest zaokrąglona, a mówiąc dokładniej powierzchnie drukujące tej formy są położone na powierzchni walca.

  Natomiast wielką zaletą maszyn arkuszowych jest krótki czas ich rozpędzania, podczas którego marnuje się zaledwie kilka arkuszy, co umożliwia spokojne i bardzo dokładne ustawienie tych maszyn, podczas którego można je wielokrotnie włączać i wyłączać, bez reżimu czasowego maszyn zwojowych, których po uruchomieniu nie zatrzymuje się już, a wszelkie ustawienia wykonuje tam na zużywającym się podłożu. Tak więc maszyny arkuszowe umożliwiają druk bardzo niskich nakładów.

  Maszyna płaska – maszyna drukarska, w której forma drukowa jest "płaska", a mówiąc dokładniej powierzchnie drukujące tej formy są położone w jednej płaszczyźnie.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.64 sek.