Masyw Czeski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.

Wyżyna Berounki (czes. Poberounská subprovincie lub Poberounská soustava) - podprowincja w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w jego środkowo-zachodniej część.Masyw górski (ang., fr. massif, niem. massiv; od łac. massa – "bryła") – zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego; również wyraźnie wydzielona (np. szerokimi przełęczami) część grzbietu górskiego. Niekiedy jako masyw określa się niewielką grupę górską, np. Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Masyw Magury Wątkowskiej.

Geografia[ | edytuj kod]

Pod względem fizycznogeograficznym Masyw Czeski (33) to prowincja fizycznogeograficzna w składzie Pozaalpejskiej Europy Środkowej, w paśmie zrębowych gór i wyżyn wypiętrzonych w orogenezie hercyńskiej. Masyw Czeski ma postać czworokątnego bloku o podniesionych brzegach, tworzących góry zrębowe, które przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. Przeważająca większość Masywu leży na terenie Czech, zaś zewnętrzne skrajne pasma górskie – częściowo na terenie Austrii (Płyta Granitowo-Gnejsowa), Niemiec i Polski.

Sudety Wschodnie (332.6) (cz. Jesenická oblast, Východní Sudety, Východosudetská oblast, niem. Ostsudeten) - pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i północnej części Czech, wschodnia część Sudetów będąca częścią prowincji Masywu Czeskiego.Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.

Regionalizacja Masywu Czeskiego[ | edytuj kod]

 • 331 Kraina Rudaw (Krušnohorská subprovincie)
 • 331.1 Wyżyna Rudawska (Krušnohorská hornatina)
 • 331.2 Podgórze Rudawskie (Podkrušnohorská oblast)
 • 331.3 Wyżyna Karlowarska (Karlovarská vrchovina)
 • 332 Kraina Sudecka (Kraina Sudet) (Krkonošsko-jesenická subprovincie)
 • 332.1 Przedgórze Sudeckie
 • 332.2 Pogórze Zachodniosudeckie (Lausitzer Bergland)
 • 332.3 Sudety Zachodnie (Krkonošská oblast)
 • 332.4-5 Sudety Środkowe (Orlická oblast)
 • 332.6 Sudety Wschodnie (Jesenická oblast)
 • 333 Płyta Czeska (Česká tabule)
 • 333.1 Płyta Północnoczeska (Severočeská tabule)
 • 333.2 Płyta Środkowoczeska (Středočeská tabule)
 • 333.3 Płyta Wschodnioczeska (Východočeská tabule)
 • 334 Kraina Szumawska (Šumavská subprovincie)
 • 334.1 Las Czeski (Českoleská oblast)
 • 334.2 Szumawa (Šumavská hornatina)
 • 334.3 Las Górnopalatynacki (Oberpfälzer Wald)
 • 334.4 Las Bawarski (Bayerischer Wald)
 • 335 Wyżyna Berounki (Poberounská subprovincie)
 • 335.1 Region Brdy (Brdská oblast)
 • 335.2 Wzgórza Pilzneńskie (Plzeňská pahorkatina)
 • 336 Wyżyna Czesko-Morawska (Českomoravská subprovincie)
 • 336.1 Wyżyna Środkowoczeska (Středočeská pahorkatina)
 • 336.2 Kotliny Południowoczeskie (Jihočeské pánve)
 • 336.3 Masyw Czesko-Morawski (Českomoravská vrchovina)
 • 336.4 Wyżyna Brneńska (Brněnská vrchovina)
 • Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) – wprowadzona przez Jerzego Kondrackiego jednostka w podziale Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.Pozaalpejska Europa Środkowa (t. Pozaalpejska Europa Zachodnia, Pohercyńska Europa Środkowa; 3) – megaregion Europy Zachodniej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:
  Jednostka geologiczna – w geologii regionalnej fragment skorupy ziemskiej wykazujący pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z budowy geologicznej i historii, wyróżniający się od sąsiednich, często oddzielony wyraźnymi uskokami.
  Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy uwzględnia kilka specyficznych cech ukształtowania powierzchni tej części świata:
  Wyżyna Środkowoczeska, (czes. Středočeská pahorkatina) – makroregion w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w zachodniej części Wyżyny Czeskomorawskiej. Położona jest w centralnej części Czech, na południe od Pragi.
  Łańcuch górski – teren górski o równolegle ułożonych pasmach wraz z kotlinami i przylegającymi doń pogórzami.
  Wyżyna Karlowarska (czes. Karlovarská vrchovina) – makroregion w północno-zachodnich Czechach, część podprowincji Kraina Rudaw (czes. Krušnohorská subprovincie).
  Podgórze Rudawskie (czes. Podkrušnohorská oblast) – makroregion w północno-zachodnich Czechach, część podprowincji Kraina Rudaw (czes. Krušnohorská subprovincie).

  Reklama