• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Masyw Czeski

  Przeczytaj także...
  Środkowoeuropejska prowincja bazaltowa - obszar występowania kenozoicznych skał wulkanicznych i wulkanoklastycznych na obszarze Europy Środkowej.Era mezozoiczna, mezozoik – era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy (patrz tabelka), znanego jako wymieranie kredowe. Era mezozoiczna trwała dwa razy krócej niż paleozoiczna, bo tylko 170 milionów lat. Dzieli się ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę.
  Wyżyna Berounki (czes. Poberounská subprovincie lub Poberounská soustava) - podprowincja w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w jego środkowo-zachodniej część.

  Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Pod względem fizycznogeograficznym Masyw Czeski (33) to prowincja fizycznogeograficzna w składzie Pozaalpejskiej Europy Środkowej, w paśmie zrębowych gór i wyżyn wypiętrzonych w orogenezie hercyńskiej. Masyw Czeski ma postać czworokątnego bloku o podniesionych brzegach, tworzących góry zrębowe, które przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. Przeważająca większość Masywu leży na terenie Czech, zaś zewnętrzne skrajne pasma górskie – częściowo na terenie Austrii (Płyta Granitowo-Gnejsowa), Niemiec i Polski.

  Masyw górski (ang., fr. massif, niem. massiv; od łac. massa – "bryła") – zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego; również wyraźnie wydzielona (np. szerokimi przełęczami) część grzbietu górskiego. Niekiedy jako masyw określa się niewielką grupę górską, np. Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Masyw Magury Wątkowskiej.Sudety Wschodnie (332.6) (cz. Jesenická oblast, Východní Sudety, Východosudetská oblast, niem. Ostsudeten) - pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i północnej części Czech, wschodnia część Sudetów będąca częścią prowincji Masywu Czeskiego.

  Regionalizacja Masywu Czeskiego[ | edytuj kod]

 • 331 Kraina Rudaw (Krušnohorská subprovincie)
 • 331.1 Wyżyna Rudawska (Krušnohorská hornatina)
 • 331.2 Podgórze Rudawskie (Podkrušnohorská oblast)
 • 331.3 Wyżyna Karlowarska (Karlovarská vrchovina)
 • 332 Kraina Sudecka (Kraina Sudet) (Krkonošsko-jesenická subprovincie)
 • 332.1 Przedgórze Sudeckie
 • 332.2 Pogórze Zachodniosudeckie (Lausitzer Bergland)
 • 332.3 Sudety Zachodnie (Krkonošská oblast)
 • 332.4-5 Sudety Środkowe (Orlická oblast)
 • 332.6 Sudety Wschodnie (Jesenická oblast)
 • 333 Płyta Czeska (Česká tabule)
 • 333.1 Płyta Północnoczeska (Severočeská tabule)
 • 333.2 Płyta Środkowoczeska (Středočeská tabule)
 • 333.3 Płyta Wschodnioczeska (Východočeská tabule)
 • 334 Kraina Szumawska (Šumavská subprovincie)
 • 334.1 Las Czeski (Českoleská oblast)
 • 334.2 Szumawa (Šumavská hornatina)
 • 334.3 Las Górnopalatynacki (Oberpfälzer Wald)
 • 334.4 Las Bawarski (Bayerischer Wald)
 • 335 Wyżyna Berounki (Poberounská subprovincie)
 • 335.1 Region Brdy (Brdská oblast)
 • 335.2 Wzgórza Pilzneńskie (Plzeňská pahorkatina)
 • 336 Wyżyna Czesko-Morawska (Českomoravská subprovincie)
 • 336.1 Wyżyna Środkowoczeska (Středočeská pahorkatina)
 • 336.2 Kotliny Południowoczeskie (Jihočeské pánve)
 • 336.3 Masyw Czesko-Morawski (Českomoravská vrchovina)
 • 336.4 Wyżyna Brneńska (Brněnská vrchovina)
 • Geologia[ | edytuj kod]

  Mapa waryscyjskich masywów w Europie Środkowej. Z prawej strony Masyw Czeski

  Pod względem geologicznym Masyw Czeski to zdyslokowany tektonicznie blok, złożony z masywów zbudowanych ze skał metamorficznych, magmowych i częściowo osadowych wieku prekambryjskiego i paleozoicznego, a także nałożonych częściowo na starszy fundament pokrywy skał osadowych karbońskich, permskich i mezozoicznych.

  Pogórze Zachodniosudeckie (332.2) – wprowadzona przez Jerzego Kondrackiego jednostka w podziale Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.Pozaalpejska Europa Środkowa (t. Pozaalpejska Europa Zachodnia, Pohercyńska Europa Środkowa; 3) – megaregion Europy Zachodniej.

  Duże obszary, zwłaszcza w północnych Czechach przykryte są piaskowcami górnokredowymi należącymi do Płyty Czeskiej. Nie wchodzą one w skład Masywu Czeskiego w sensie geologicznym, tworząc wyższe piętro strukturalne. Jeszcze wyższe piętro tworzą bazalty należące do środkowoeuropejskiej prowincji bazaltowej oraz osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe przykrywające w wielu miejscach skały podłoża.

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:Jednostka geologiczna – w geologii regionalnej fragment skorupy ziemskiej wykazujący pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z budowy geologicznej i historii, wyróżniający się od sąsiednich, często oddzielony wyraźnymi uskokami.

  Masyw Czeski uważany jest, wraz z platformą wschodnioeuropejską, za krystaliczny fundament Europy – jej najstarszą część.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jaromír Demek i in.: Geomorfologie Ćeských zemí, Nakladatelství Ćeskoslovenské Akademie Věd, Praha 1965
 • Josef Svoboda i in.: Regionální geologie ČSSR, Díl I Český masív, sv. 1 Krystalinikum, Úúg, Praha 1964
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Las Czeski i Las Górnopalatynacki stanowią jedno pasmo górskie sztucznie rozdzielone granicą. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza stosowanie obu egzonimów. Źródło: protokół 46. posiedzenia KNSG.
  2. Las Bawarski jest określeniem bawarskiej części mezoregionu Szumawy. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza stosowanie obu egzonimów. Źródło: protokół 46. posiedzenia KNSG.
  Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy uwzględnia kilka specyficznych cech ukształtowania powierzchni tej części świata:Wyżyna Środkowoczeska, (czes. Středočeská pahorkatina) – makroregion w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w zachodniej części Wyżyny Czeskomorawskiej. Położona jest w centralnej części Czech, na południe od Pragi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyżyna Karlowarska (czes. Karlovarská vrchovina) – makroregion w północno-zachodnich Czechach, część podprowincji Kraina Rudaw (czes. Krušnohorská subprovincie).
  Podgórze Rudawskie (czes. Podkrušnohorská oblast) – makroregion w północno-zachodnich Czechach, część podprowincji Kraina Rudaw (czes. Krušnohorská subprovincie).
  Las Bawarski (niem. Bayerischer Wald, Bayrischer Wald, Bayerwald, baw. Boarischa Woid, Bayerwoid) - nazwa niemieckiego pierwszego parku narodowego oraz pasma górskiego należącego do Masywu Czeskiego, leżącego na terytorium południowo-wschodnich Niemiec i północno-zachodniej Austrii oraz południowych Czech (pod nazwą Szumawa). Las Bawarski to dawna część antycznego (łac. Hercynia silva, gr.: ορη Αρκύνια lub Ορκύνια) Lasu Hercyńskiego.
  Kraina Rudaw (czes. Krušnohorské subprovincie) jest częścią Masywu Czeskiego w randze podprowincji. Od północnego wschodu graniczy z Sudetami (Krkonošsko-jesenická subprovincie), od wschodu z Płytą Czeską (Česká tabule), od południa z Nadberounską Wyżyną (Poberounská subprovincie) i Szumawą (Šumavská subprovincie), od zachodu, północnego zachodu i północy z Nordostdeutsches Tiefland.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Platforma wschodnioeuropejska – wielka geologiczna jednostka strukturalna Europy, platforma prekambryjska, której fundament zbudowany jest ze skał krystalicznych. Stanowi część płyty eurazjatyckiej.
  Płyta Wschodnioczeska (czes. Východočeská tabule) jest południowo-wschodnią częścią Płyty Czeskiej (czes. Česká tabule).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.