• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Master of Laws

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)) – uniwersytet znajdujący się we Frankfurcie nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia, we wschodnich Niemczech. Nazwa Viadrina pochodzi z łaciny i oznacza nad Odrą. Kontakty z Polską są priorytetem uczelni, dlatego też w 1998 utworzono Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostkę wspólną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  The London School of Economics and Political Science lub London School of Economics, LSE – część University of London, jedna z najważniejszych szkół wyższych specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych, która miała prawdopodobnie większy wpływ na kształt współczesnego świata politycznego niż jakakolwiek inna instytucja uniwersytecka.

  LLM (łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) – tytuł nadawany po uzupełniających studiach prawniczych (dwuletnich, lub- rzadziej- rocznych). By zostać przyjętym na program LLM trzeba być absolwentem studiów prawniczych (wyjątkiem są London School of Economics oraz Europa-Institut w Saarbruecken). Program daje podstawową wiedzę o prawodawstwie danego kraju lub przybiera formę studiów specjalizacyjnych (np. z zakresu prawa europejskiego czy międzynarodowego). W USA w wielu stanach wystarcza, by przystąpić do egzaminu adwokackiego/radcowskiego (tzw. bar exam).

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Akademia Leona Koźmińskiego – (w skrócie ALK, w latach 1993-2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) niepubliczna uczelnia akademicka, prowadząca studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Oferuje też studia podyplomowe, w tym MBA.

  W Polsce programy LLM prowadzą Uniwersytet Jagielloński (cztery programy we współpracy z uniwersytetami w Waszyngtonie, Orleanie, Dreźnie i Kijowie), Uniwersytet Wrocławski (we Wrocławiu, Wilnie i Flandrii), Akademia Leona Koźmińskiego, oraz Uczelnia Łazarskiego. Polsko-niemieckie kształcenie prawnicze (LL.M. Polish and German Law) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oferowane jest natomiast przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.

  Obecnie coraz większą popularnością cieszą się programy LLM o wąskim, specjalistycznym charakterze. Niektóre tego typu programy mają bardzo długa tradycję, np. program LLM z zakresu prawa europejskiego (tzw. LL.M. Eur) w Europa-Institut w Saarbruecken, w Niemczech ma ponad 50-letnią tradycję i jest jednym z najstarszych tego typu programów w Europie.

  Master of Science (MSc, MS) – zawodowy tytuł anglosaski, będący odpowiednikiem polskiego magistra i magistra inżyniera. Przyznawany jest zazwyczaj w naukach ścisłych, technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, jeśli program studiów na danym kierunku ma głównie charakter praktyczny i stosowany, gdyż w przypadku charakteru teoretycznego i nauczycielskiego przyznaje się tytuł Master of Arts (MA). Uwaga – błędem jest używanie tytułu MBA do określenia magistra zarządzania, ponieważ MBA to tytuł podyplomowy i nie jest dowodem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia.Mastère Spécialisé (MS) lub Specialized Master lub Advanced Master stopień naukowy przyznawany po ukończeniu rok studiów podyplomowych, które po raz pierwszy zaczęły być organizowane we Francji w 1986 r, przez Conférence des Grandes Ecoles. Program obejmuje staż o długości co najmniej czterech miesięcy.

  Niektóre programy, jak ten w Saarbruecken, prowadzone w kilku językach, oferując bogatszą ofertę edukacyjną oraz większą elastyczność studiów. Ponadto, niektóre programy LLM cechuje wielokulturowość oraz wielonarodowość uczestników.

  Absolwenci znanych programów LLM zazwyczaj zaznaczają gdzie zdobyli tytuł w następujący sposób: "LLM (Harvard)". Poza skrótem LLM funkcjonują również skróty tytułów zdobytych na specjalistycznych programach, jak np. LLM (Eur) lub LLM Eur będzie oznaczał program studiów zorientowanych na prawo europejskie. Programy LLM bywają czasem - ze względu na tradycję - nazywane inaczej, np. Magister Juris (MJur) na Oxfordzie.

  Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – uczelnia niepubliczna założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Zobacz też[]

 • magister
 • Master of Arts
 • Master of Science
 • Master of Business Administration
 • Mastère Spécialisé
 • Linki zewnętrzne[]

 • Amerykański Program LL.M. The Catholic University of America oferowany w Polsce we współpracy z UJ
 • Program LL.M. in International Commercial Law oferowany w Warszawie przez Akademię Leona Koźmińskiego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.