• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mass media  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Przekaz medialny – tworzenie i transmisja treści za pośrednictwem mass mediów. Najczęściej przekaz medialny analizowany jest w aspekcie treści przekazu (np. jawna, niejawna), formy przekazu (np. druk, film, prezentacja), celu i funkcji przekazu (np. informacyjne, polityczne), charakterystyki nadawcy (np. instytucja rządowa, osoba prywatna) , aksjologicznych aspektów przekazu (np. wartości tradycyjne, misja), kontekstu edukacyjnego (np. walory poznawcze, aspekty wychowawcze), personalizacji odbiorcy (np. grupy wiekowe, zawodowe) i niejawnej treści przekazu (manipulacji).Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej – najstarsza, polska, periodyczna gazeta, drukowana szwabachą, wydana po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • medioznawstwo
 • yellow journalism
 • media cyfrowe
 • media interaktywne
 • cywilizacja medialna
 • diginetmedia
 • przekaz medialny
 • czwarta władza
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Great Chinese Inventions. [dostęp 2017-11-28].
  2. Bartosz Biliński, „Broadcasting Freedom”.
  3. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Historia prasy – tekst prezentacji z wykładu.
  4. portal miejski Krakowa.
  5. Gazeta Polska.
  6. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 322.
  7. Willard Rowland, The Politics of TV Violence. Policy Users of Communication Research, 1983.
  8. Martin Barker, Julian Petley, Ill Effects. The Media/Violence Debate, 1997.
  9. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, 2012.
  10. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, 2012.
  11. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, 2012, str. 256.
  12. (Obiektywne) informacje kreują sukces – PRNews.pl (Dostęp: 2012-07-25).
  13. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 84.
  14. Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 112.
  Cywilizacja medialna - termin, którym medioznawcy określają obecną cywilizację, opartą na społeczeństwie informacyjnym i wszechobecności mediów. Cywilizacja ta zakłada zmianę pojmowania przestrzeni i czasu.Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata (na przemian letnie i zimowe) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Turnieje rycerskie były ważnym elementem średniowiecznej i renesansowej kultury rycerskiej i dworskiej, wykształciły się w ramach ewolucji kultury rycerskiej. Turnieje były formą zawodów i sprawdzania umiejętności rycerza. Polegały na prowadzeniu walki według ściśle określonych zasad, a rozgrywane były często na dworach królewskich i książęcych (choć np. we Włoszech popularne były głównie turnieje w mieście(miastach)).
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.
  Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.
  Jednostka społeczna w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka jako społecznego indywiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Morale, esprit de corps – skłonność społeczności do podtrzymywania wiary w instytucję, wyznaczone cele lub siebie samych oraz innych ludzi. Termin stosowany przede wszystkim w instytucjach wojskowych, lecz także w biznesie.
  Diginetmedia – zjawisko autonomicznego komunikowania się maszyn/komputerów między sobą oraz pobierania informacji z świata realnego i po określonej obróbce przesyłania informacyjnych wytworów innym maszynom/komputerom oraz ludziom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.