• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Masonologia

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Oskar Posner (1878-1932) – niemiecki lekarz i historyk wolnomularstwa, współautor wydanego wspólnie z Lennhoffem monumentalnego "Internationales Freimaurer Lexicon" (1932).
  Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).

  Masonologia – nauka zajmująca się badaniem historii wolnomularskiej i idei wolnomularskich.

  Termin ten jako pierwszy zaproponował francuski badacz Alec Mellor. Uznanie masonologii za samodzielną dyscyplinę zaowocowało w ostatnich dziesięcioleciach obszerną literaturą przedmiotu odpowiadającą aktualnym wymogom i rygorom naukowym, opartą na pogłębionych, źródłowo ugruntowanych badaniach. Mająca za podstawę szeroko rozumianą historię społeczną traktuje ona swoją konkretną tematykę w powiązaniu z panującymi w omawianej epoce prądami filozoficznymi, religijnymi i społecznymi. Szczególnie dobrze rozwinięta jest w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, gdzie przy Wolnym Uniwersytecie Brukselskim istnieje specjalny instytut, i Niemczech.

  Université Libre de Bruxelles (ULB) – francuskojęzyczny uniwersytet znajdujący się w Brukseli w Belgii, założony w 1834 roku. Liczy około 20 000 studentów.Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka (ur. 9 lipca 1955) – polska wolnomularka i dziennikarka, doktor nauk politycznych, redaktor naczelny i wydawca "Gazety Ubezpieczeniowej".

  Do podstawowej literatury masonologicznej należą leksykony, słowniki i encyklopedie tematyczne.

  W Polsce pierwsze próby w tej dziedzinie poczynił Leon Chajn, ale na szerokie wody naukę tę wyprowadził Ludwik Hass. Ten ostatni zapoczątkował badania masonologiczne ważne na światową skalę.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.

  Polscy masonologowie[]

 • Tadeusz Cegielski
 • Ludwik Hass
 • Kazimierz Marian Morawski
 • Norbert Wójtowicz
 • Ośródki badawcze poświęcone masonerii[]

 • The Centre for Research into Freemasonry przy University of Sheffield
 • Canonbury Masonic Research Centre
 • Australian and New Zealand Masonic Research Council
 • W 2012 r. w Warszawie powstał Instytut "Sztuka Królewska w Polsce", którego celem jest inspirowanie, prowadzenie oraz koordynacja badań naukowych na temat przeszłości oraz teraźniejszości wolnomularstwa polskiego i światowego, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych świadectw dotyczących masonerii, wymiana informacji oraz wszechstronna popularyzacja wiedzy na temat wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk. Zarząd tworzą: Tadeusz Cegielski, Małgorzata Misiuna, Tomasz Szmagier, Norbert Wójtowicz oraz Ewa Świder. Do komisji rewizyjnej weszli m.in. Waldemar Gniadek i Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka.

  Eugen Lennhoff (1891-1944) - austriacki dziennikarz i historyk wolnomularstwa, autor m.in. wydawanych wielokrotnie prac "Die Freimaurer" (1929) i napisanej wspólnie z Oskarem Posnerem "Internationales Freimaurer Lexicon" (1932)Waldemar Gniadek (ur. 1962 w Warszawie) – polski wydawca i działacz wolnomularski, od 2007 roku wielki mistrz Wielkiego Wschodu Polski.

  Leksykony masońskie[]

  Stanowią podstawowy element literatury masonologicznej, poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. Czasem bywają określane przez autorów mianem encyklopedii lub słowników. Przeważnie zawierają kilka podstawowych grup haseł:

 • hasła faktograficzne poświęcone historycznemu rozwojowi organizacji,
 • hasła biograficzne poświęcone ważnym działaczom i reformatorom wolnomularskim,
 • hasła poświęcone symbolice
 • hasła omawiające ryty i struktury wolnomularskie
 • oraz grupę haseł poświęconych postrzeganiu wolnomularstwa przez przeciwników.
 • Do najbardziej znanych należą:

  Kazimierz Marian Dzierżykraj-Morawski, pseud. Acer, Keryks, Linkeus, Mordax (ur. 26 stycznia 1884 w Krakowie - zm. 25 października 1944 w Jędrzejowie) - historyk, eseista, działacz i teoretyk konserwatyzmu, monarchista, masonoznawca. Autor m.in. książki "Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów" (1935) w której za namową prymasa Hlonda przedstawił pogląd o inspiratorskiej roli masonerii w rozbiorach Polski. Inicjator zwołania w 1938 w Warszawie Zjazdu Prasy Polskiej podczas którego utworzono Agencję Antymasońską.Ludwik Hass (ur. 18 listopada 1918 w Stanisławowie, zm. 8 kwietnia 2008 w Warszawie) – polski historyk, znawca masonerii, marksista-trockista.
 • E. Lennhoff, O. Posner, Interntionales Freimaurerlexikon, Wien 1932.
 • C. Lenning, Encyclopädie der Freimaurerei, Leipzig 1828.
 • D. Ligou, Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie, Paris 1987.
 • K. Mackenzie, The Royal Masonic Cyclopaedia, Wellingborough 1987.
 • A. G. Mackey, An Encyklopaedia of freemasonry and its kindred sciences comprising the whole range of arts, sciences and literature as connected with the institution, New York – London 1912.
 • A. G. Mackey, Lexicon of Freemasonry, Philadelphia 1911.
 • R. Macoy: A Dictionary of Freemasonry. A History, Encyclopedia, and Dictionary All in One Volume with 300 Engravings. Gramercy Books: Nowy Jork 1989 ISBN 0-517-69213-9
 • A. Mellor, Dictionnaire de la franc-maçons, Paris 1971.
 • Artur Edward Waite: A New Encyclopaedia of Freemasonry. Combined Edition Two Volumes in One. Wings Books: Nowy Jork 1970 ISBN 0-517-19148-2
 • W 2006 ukazał się pierwszy polski leksykon masoński:

  Tadeusz Jan Cegielski (ur. 1948 w Krakowie) – polski historyk, powieściopisarz i wolnomularz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.
 • N.Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Wyd. Verbinum, Warszawa 2006, ss. 460, ISBN 978-83-7192-307-4.
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Autor - osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym twórca dzieła pisanego. Oprócz autora wyróżnia się również współautorów w sensie osób, jakie przyczyniły się do stworzenia utworu (współtworzyły utwór), a także twórców wykonawców, jakim przysługują prawa pokrewne.
  Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.
  Leon Chajn (ur. 3 marca 1910 w Warszawie, zm. 1 marca 1983 tamże) – polski adwokat, działacz polityczny i publicysta. Sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego, parlamentarzysta, członek Rady Państwa. Ojciec Józefa Chajna.
  Arthur Edward Waite (ur. 2 października 1857 w Brooklynie, Nowy Jork, zm. 19 maja 1942) – okultysta brytyjski, współtwórca talii tarota Ridera-Waite-Smitha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.