• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Masa zredukowana

  Przeczytaj także...
  Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość. W odróżnieniu od ciała fizycznego posiadającego niezerową masę spoczynkową, zbiór cząstek o masie spoczynkowej zerowej (będący nośnikiem oddziaływań grawitacyjnych lub elektromagnetycznych) stanowi pole fizyczne. Określenie ciało fizyczne jest podstawowym pojęciem używanym w definicjach i prawach fizycznych w mechanice klasycznej jak i kwantowej, elektrodynamice i innych. Zastępuje słowa: materia, bryła, organizm, obiekt astronomiczny, przedmiot itp.
  Układ fizyczny - układ (wyodrębniony, realnie lub jedynie myślowo, fragment rzeczywistości), w postaci obiektu fizycznego lub zbioru takich obiektów. Może on być oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami, które są powierzchniami nieciągłości określonych wielkości fizycznych, charakteryzujących układ. W znaczeniu używanym w mechanice klasycznej to przede wszystkim zbiór ciał.

  Masa zredukowana – wielkość służąca do opisu układu oddziałujących ze sobą ciał. W przypadku np. dwóch mas oddziałujących ze sobą grawitacyjnie przyjmuje ona postać:

  gdzie: – masa zredukowana, – masy składników.

  Masa zredukowana pozwala na zapisanie np. energii kinetycznej dwóch ciał w formie

  czyli tak, jak dla pojedynczego ciała. Układ odniesienia, w którym nowy obiekt – masa zredukowana, porusza się, związany jest z jednym z rzeczywistych ciał. Innymi słowy: środek układu współrzędnych jest zaczepiony w punkcie, w którym znajduje się jedno z ciał. Zatem z punktu widzenia tego właśnie ciała, to druga masa porusza się i to z jej ruchem związana jest prędkość w powyższym wzorze. Z punktu widzenia unieruchomionego w początku układu współrzędnych ciała, drugie ciało porusza się tak jakby jego masą była masa zredukowana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.