• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Masa molowa

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Liczba masowa (A) – wartość opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze atomu (nuklidzie) danego izotopu danego pierwiastka. Liczby masowej nie należy mylić z masą atomową pierwiastka, która wyznaczana jest metodami chemicznymi, ani też z masą pojedynczego jądra.
  Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

  Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej. Często mylona z masą atomową lub masą cząsteczkową, liczbowo jest równa tym wartościom.

  Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol, chociaż częściej wyrażana jest w jednostce pochodnej: g/mol. Jednostka g/mol jest powszechnie stosowana jako znacznie wygodniejsza w użyciu, gdyż tak wyrażona masa molowa jest liczbowo równa względnej masie molowej oraz podobna do wartości liczby masowej.

  Względna masa molowa (standardowa masa molowa, względna masa cząsteczkowa) – masa molowa podzielona przez 1 g·mol lub masa cząsteczkowa podzielona przez 1 u.Masa atomowa (niepopr. ciężar atomowy) – masa atomu, w atomowych jednostkach masy [u]. Zwykle skrótowo określa się tak względną masę atomową.

  Przykłady mas molowych (wartości przybliżone):

 • dla wodoru (H2): 0,002 kg/mol = 2 g/mol
 • dla wody (H2O): 0,018 kg/mol = 18 g/mol
 • dla potasu (K): 0,039 kg/mol = 39 g/mol
 • Dawniej używano pojęcia „gramocząsteczka” – była to wyrażona w gramach masa 1 mola cząsteczek związku chemicznego lub atomów pierwiastka chemicznego.

  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. gramocząsteczka, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-11-09].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.