• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Martin Seligman

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Pensylwanii (ang. University of Pennsylvania, potocznie Penn lub UPenn) – prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, działający w Filadelfii, w stanie Pensylwania, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League).Wyuczona bezradność – w pracy socjalnej termin oznacza stan wyuczony, wytworzony przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć. Dotyczy najczęściej osób marginalizowanych, osób długofalowo korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej jak osoby długotrwale bezrobotne, dotknięte ubóstwem, bezdomne czy niepełnosprawne. Z drugiej strony – coraz częściej mówi się o tym, że społeczeństwa cywilizacji high tech są dotknięte tą przypadłością.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Martin Seligman (z prawej) w rozmowie z gen. George W. Casey’em Jr. na Uniwersytecie Pensylwania w 2009 roku

  Martin Seligman (ur. 12 sierpnia 1942 w Albany) – amerykański psycholog. Twórca teorii wyuczonej bezradności. Profesor University of Pennsylvania. Twórca pojęcia „psychologia pozytywna”, dyrektor Positive Psychology Center.

  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Badania[]

  Seligman i Maier prowadzili eksperymenty na zwierzętach. Umieszczali psy w klatce tak, by nie mogły one uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Po pewnym czasie i kilkunastu nieskutecznych próbach uniknięcia bólu psy kładły się na podłodze i biernie znosiły cierpienie. Wykazano, że zwierzęta nie podejmują prób odzyskania kontroli nawet wtedy, gdy przeniesiono je do klatki, z której mogły łatwo uciec, przeskakując barierkę. Zachowanie to wynikało z tego, że psy zostały nauczone bierności i bezradności.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.George William Casey, Jr. (ur. 21 lipca 1948 w Sendai) - amerykański wojskowy w randze generała, od 10 kwietnia 2007 36. Szef Sztabu US Army, wcześniej zastępca Szefa Sztabu (2003-2004) i dowódca MNF-I - Międzynarodowych Sił w Iraku (2004-2007).

  Badania i koncepcje Seligmana pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania zaburzeń depresyjnych u ludzi.

  Seligman jest zaliczany do grona najbardziej wpływowych psychologów XX wieku.

  Publikacje[]

 • Seligman, Martin E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 0-7167-0752-7 (Paperback reprint edition, W.H. Freeman, 1992, ISBN 0-7167-2328-X)
 • Seligman, Martin E. P. (1991). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. New York: Knopf. ISBN 0-671-01911-2 (Paperback reprint edition, Penguin Books, 1998; reissue edition, Free Press, 1998)
 • Seligman, Martin E. P. (1993). What You Can Change and What You Can’t: The Complete Guide to Successful Self-Improvement. New York: Knopf. ISBN 0-679-41024-4 (Paperback reprint edition, Ballantine Books, 1995, ISBN 0-449-90971-9)
 • Seligman, Martin E. P. (1996). The Optimistic Child: Proven Program to Safeguard Children from Depression & Build Lifelong Resilience. New York: Houghton Mifflin. (Paperback edition, Harper Paperbacks, 1996, ISBN 0-06-097709-4)
 • Seligman, Martin E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press. ISBN 0-7432-2297-0 (Paperback edition, Free Press, 2004, ISBN 0-7432-2298-9)
 • Seligman, Martin E. P. (2004). '„Can Happiness be Taught?”. Daedalus, Spring 2004.
 • Peterson, Christopher, & Seligman, Martin E. P. (2004). Character Strengths and Virtues. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516701-6.
 • Seligman, Martin E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press. ISBN 978-1-4391-9075-3.
 • Przypisy

  1. Dr. Martin E.P. Seligman’s Curriculum Vitae. W: University of Pennsylvania, Positive Psychology Center [on-line]. www.ppc.sas.upenn.edu:80. [dostęp 2016-01-11].
  2. Martin E. P. Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi. Positive Psychology - An Introduction. „American Psychologist”. 55 (1), s. 5-14, 2000. DOI: 10.1037//0003-066X.55.1.5 (ang.). [dostęp 2016-01-04]. 
  3. Martin E. P. Seligman, Tracy A. Steen, Nansook Park, Christopher Peterson. Positive Psychology Progress - Empirical Validation of Interventions. „American Psychologist”. 60 (5), s. 410421, 2005. DOI: 10.1037/0003-066X.60.5.410. [dostęp 2016-01-03]. 
  4. University of Pennsylvania, strona internetowa Positive Psychology Center

  Bibliografia[]

 • Spencer A. Rathus: Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 622.
 • Psychologia pozytywna - dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia, a także męstwem oraz cnotami ludzkimi.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.