• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marta Wrzosek

  Przeczytaj także...
  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa – organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca specjalistów w zakresie budownictwa i mykologii. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i organizuje:

  Marta Anna Wrzosek – polska mykolog, doktor habilitowany nauk biologicznych.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku. W 2000 roku obroniła pracę doktorską Taksonomia i filogeneza Mucorales (Zygomycetes) w świetle analiz morfometrycznych oraz wybranych markerów molekularnych na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitowała się na podstawie pracy: Grzyby (Fungi) i wylinkowce (Ecdysozoa) - złożoność i plastyczneość interakcji w 2018 roku.

  Owadomorkowce, owadomorkowe lub owadomorki (Entomophthorales G. Winter ) – rząd grzybów należący do gromady sprzężniaków (Zygomycota). WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Naukowiec prowadzi prace badawcze dotyczące grzybów: taksonomia i ewolucja pleśniakowców i owadomorkowców, grzyby owadobójcze, grzyby halucynogenne Polski, mykocenoza obszarów chronionych, identyfikacja molekularna grzybów o nieustalonej przynależności taksonomicznej, mykologia budowlana, interakcje mutualistyczne grzybów i owadów.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) - wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym i wieczorowym na kierunkach:

  W latach 2012-2016 była prezesem Polskiego Towarzystwa Mykologiczego. Jest członkiem-założycielem Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (ang. European Mycological Association). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. W latach 2003-2004 była kierownik studiów podyplomowych i wykładowcą biologii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Jest adiunktem w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego. Poza badaniami naukowymi zajmuje się też popularyzowaniem wiedzy o grzybach.

  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie – istniejąca od 2001 roku Uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

  Jest zamężna, ma troje dzieci.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • ABC ewolucji, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2010.
 • Grzyby jakich nie znamy (wraz ze Zbigniewem Sierotą), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012.
 • W czym grzyby są lepsze od ciebie? (wraz z Karoliną Głowacką), Wydawnictwo JK, Łódź 2019.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Grzyby (Fungi) i wylinkowce (Ecdysozoa) - złożoność i plastyczneość interakcji w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-11-26].
  2. Marta Wrzosek (pol.). ptmyk.pl. [dostęp 2019-11-26].
  3. Kadencja 2012-2016 (pol.). ptmyk.pl. [dostęp 2019-11-26].
  4. Pracownicy: dr hab. Marta Wrzosek (pol.). biol.uw.edu.pl. [dostęp 2019-11-26].
  5. Marta Wrzosek, Karolina Głowacka: W czym grzyby są lepsze od ciebie?. Łódź: Wydawnictwo JK, 2019, s. przednie skrzydełko. ISBN 978-83-66380-08-0. (pol.)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dr hab. Marta Anna Wrzosek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-11-26].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Grzyby w ewolucyjnej grze o życie (wykład)
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne – organizacja naukowa zajmująca się upowszechnianiem wiedzy mykologicznej w Polsce oraz rozwojem mykologii. Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.707 sek.