• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marszałek wielki litewski

  Przeczytaj także...
  Jan Janowicz Zabrzeziński herbu Leliwa (zm. przed 14 czerwca 1538 roku) – wojewoda trocki w 1531 roku, marszałek ziemski litewski w latach 1522-1537, starosta drohicki w latach 1514-1516, horodniczy i koniuszy nowogródzki w 1510 roku, wojewoda nowogródzki w 1509 roku, namiestnik wołkowyski w 1506 roku, marszałek hospodarski w latach 1503-1516.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Aleksander Paweł Sapieha herbu Lis (ur. 8 września 1672, zm. 4 stycznia 1734 w Wilnie) – marszałek wielki litewski od 1699, marszałek nadworny litewski od 1692, marszałek Trybunału Litewskiego w 1709.

  Marszałek wielki litewskiurząd senatorski I Rzeczypospolitej.

  Został utworzony za panowania króla Władysława Jagiełły prawdopodobnie już w 1398, w ostatecznej formie po 1409, kiedy powstał urząd marszałka wielkiego koronnego.

  Formalnie był równy marszałkowi wielkiemu koronnemu i taki sam był jego zakres obowiązków na Litwie. W hierarchii ustępował jednak koronnemu. Pod nieobecność koroniarza mógł pełnić jego obowiązki. W roku 1569 po unii lubelskiej wszedł do senatu.

  Od 1646 wraz z marszałkiem koronnym sprawował zwierzchnictwo na Gwardią koronną

  Książę Stanisław Radziwiłł herbu Trąby (ur. 12 maja 1559 w Wilnie, zm. 19 marca 1599 w Pasawie) – syn Mikołaja Radziwiłła Czarnego, ordynat ołycki od 1586, marszałek wielki litewski od 1592 oraz starosta generalny żmudzki.Piotr Wiesiołowski (Młodszy) herbu Ogończyk – marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta kowieński, tykociński, od 1603 starosta wasilkowski. Wzniósł pałac w Białymstoku wybudowany według projektu Hioba Bretfusa. Posiadał letnią rezydencję w Kamiennej (wsi położonej w pobliżu Dąbrowy Białostockiej). Fundator kościoła farnego w Białymstoku oraz kościół św. Anny w Starej Kamiennej obok Dąbrowy Białostockiej, obecnie najstarszej budowli drewnianej na Podlasiu zachowanej do dziś.

  Lista marszałków wielkich litewskich[]

 • Stanisław Czupurna (1398–?g
 • Rumbold Wolimuntowicz
 • Piotr Montygierdowicz
 • Radziwiłł Ościkowicz
 • Michał Kieżgajło (1446–1476)
 • Marcin Gasztołd (1477–1483)
 • Bohdan Sakowicz
 • Piotr Janowicz Montygierdowicz
 • Jan Jurjewicz Zabrzeziński (1498–1505)
 • Mikołaj Radziwiłł (1505–1515)
 • Stanisław Kiszka (1512–1514)
 • Jan Radziwiłł (1514–1522)
 • Jan Janowicz Zabrzeziński (1522-?)
 • Mikołaj Radziwiłł Czarny (?-1565)
 • Jan Hieronimowicz Chodkiewicz (1566–1579)
 • Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka) (1579–1586)
 • Albrecht Radziwiłł (1586–1592)
 • Stanisław Radziwiłł (1592–1597)
 • Krzysztof Dorohostajski (1597–1615)
 • Piotr Wiesiołowski (1615–1621)
 • Jan Stanisław Sapieha (1621–1635)
 • Krzysztof Wiesiołowski (1635–1637)
 • Aleksander Ludwik Radziwiłł (1637–1654)
 • Krzysztof Kieżgajło Zawisza (1654–1669)
 • Aleksander Hilary Połubiński (1669–1679)
 • Stanisław Kazimierz Radziwiłł (1679–1690)
 • Jan Dolski (1691–1695)
 • Aleksander Paweł Sapieha (1699–1734)
 • Marcjan Dominik Wołłowicz (1734)
 • Paweł Karol Sanguszko (1734–1750)
 • Ignacy Ogiński (1750–1768)
 • Józef Paulin Sanguszko (1768–1781)
 • Władysław Gurowski (1781–1790)
 • Ignacy Potocki (1790–1793)
 • Ludwik Tyszkiewicz (1793–1795)
 • Przypisy

  1. Volumina Legum, tom IV, s. 44 O zaciągu nowego wojska i rozpuszczeniu jego w Koronie i Litwie.

  Zobacz też[]

 • ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • urzędy senatorskie
 • marszałek nadworny litewski
 • marszałek hospodarski
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Hrabia Ludwik Skumin Tyszkiewicz herbu Leliwa (ur. 1748, zm. 26 czerwca 1808) – hetman polny litewski od 1780, marszałek wielki litewski od 1793, podskarbi wielki litewski od 1791, generał-adiutant od 1772, pisarz wielki litewski 1775-1780, marszałek Trybunału Litewskiego, rosyjski rzeczywisty tajny radca, odznaczony Orderem Świętego Stanisława (1778) i rosyjskimi orderami św. Andrzeja Powołańca (1787) i św. Aleksandra Newskiego (1787).Michał Kieżgajło z Dziewałtowa herbu Zadora (zm. po 1476) – wojewoda wileński od 1458/1459, kanclerz wielki litewski od 1446, namiestnik smoleński w latach 1451-1458.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ignacy Ogiński (ur. ok. 1698 – zm. 1775) – marszałek wielki litewski, kasztelan wileński, marszałek nadworny litewski 1744-1750, oboźny wielki litewski 1729-1744, marszałek Trybunału Litewskiego w 1732 roku starosta brasławski 1728-1738, w 1736 odznaczony Orderem Orła Białego, w 1729 roku mianowany oboźnym wielkim litewskim, dyplomata.
  Paweł Karol Sanguszko herbu Pogoń Litewska (ur. 1680, zm. 14 kwietnia 1750 w Zahajcach na Wołyniu) – książę, marszałek wielki litewski od 1734, marszałek nadworny litewski od 1713, podskarbi nadworny litewski od 1711. VII ordynat ostrogski, pułkownik gwardii litewskiej, starosta krzemieniecki i czerkaski, odznaczony Orderem Orła Białego. W 1708 roku był stolnikiem litewskim, w 1709 roku ustąpił z urzędu po powrocie Augusta II Mocnego.
  Władysław Roch Gurowski herbu Wczele (ur. ok. 1715, zm. 23 maja 1790 w Warszawie) – marszałek wielki litewski od 1781, marszałek nadworny litewski od 1768, pisarz wielki koronny od 1764, szambelan Augusta III od 1758.
  Jan Karol Dolski herbu Kościesza (ur. 1637 – zm. 1695) – marszałek wielki litewski od 1691, marszałek nadworny litewski od 1685, podczaszy wielki litewski od 1676, starosta piński.
  Józef Paulin Jan Adam Sanguszko, (ur. 20 czerwca 1740 w Kolbuszowej, zm. 12 maja 1781 w Krakowcu) – marszałek wielki litewski od 1768, marszałek nadworny litewski od 1760, książę, starosta krzemieniecki i czerkaski.
  Książę Aleksander Ludwik Radziwiłł herbu Trąby (ur. 4 sierpnia 1594 w Nieświeżu, zm. 30 marca 1654 w Bolonii) – marszałek wielki litewski w latach 1637- 1654, marszałek nadworny litewski od 1635, wojewoda połocki, wojewoda brzeskolitewski od 1631, krajczy wielki litewski od 1630, stolnik wielki litewski od 1626, starosta słonimski, lipicki, bracławski, szadowski, nowowolski, jurborski i olicki, V ordynat nieświeski, hrabia szydłowiecki, II pan na Białej - jej właściciel w latach 1616-1654, jego zasługi dla miasta to:
  Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – grupa najwyższych urzędników w państwie. Kierowali kluczowymi dziedzinami zarządu państwem. Istniały osobne urzędy dla Korony i Wielkiego Księstwa jednak o identycznych kompetencjach w ramach każdego z państw (Korona i Litwa były prawnie dwoma osobnymi krajami).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.