• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marka polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  1 fenig wzór 1917 - moneta jednofenigowa, wprowadzona do obiegu w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 16 lutego 1917, wycofana z obiegu w II Rzeczypospolitej dnia 1 lipca 1924 w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego. Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.
  10 marek polskich z 1916
  100 marek polskich (emisja z 15 lutego 1919)
  1 marka polska (emisja z 17 maja z 1919)
  Banknot 1000 marek polskich Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z 1919

  Marka polskawaluta obowiązująca od 9 grudnia 1916 roku na okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie terenach Królestwa Polskiego, a następnie – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku reformy pieniężnej z 29 kwietnia 1924 roku marka polska została zastąpiona przez polskiego złotego. 1 marka polska odpowiadała 100 fenigom.

  Królestwo Polskie (niem. Königreich Polen) – fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa i szkolnictwa) pod egidą Rady Regencyjnej, wyposażonej formalnie przez mocarstwa okupujące terytorium Królestwa Polskiego, w atrybuty zwierzchnictwa.Emisja pieniądza – polega na wprowadzaniu i wycofywaniu z obiegu pieniądza gotówkowego a także bezgotówkowego przede wszystkim przez banki centralne i komercyjne.

  Znaki pieniężne[ | edytuj kod]

  Monety[ | edytuj kod]

 • obiegowe (żelazne):
 • 1 fenig (1918)
 • 5 fenigów (1917–1918)
 • 10 fenigów (1917–1918)
 • 20 fenigów (1917–1918)
 • próbne:
 • 50 mkp
 • 100 mkp
 •  Zobacz też kategorię: Monety Królestwa Polskiego (1917–1918).

  Banknoty[ | edytuj kod]

 • datowane 9 grudnia 1916:
 • ½ mkp
 • 1 mkp
 • 2 mkp
 • 5 mkp
 • 10 mkp
 • 20 mkp
 • 50 mkp
 • 100 mkp
 • 1000 mkp
 • datowane 15 stycznia 1919
 • 500 mkp
 • datowane 15 lutego 1919
 • 100 mkp
 • datowane 17 maja 1919
 • 1 mkp
 • 5 mkp
 • 20 mkp
 • 1000 mkp
 • datowane 23 sierpnia 1919
 • 1 mkp
 • 5 mkp
 • 10 mkp
 • 20 mkp
 • 100 mkp
 • 500 mkp
 • 1000 mkp
 • datowane 7 lutego 1920
 • ½ mkp
 • 5000 mkp
 • datowane 11 marca 1922
 • 10 000 mkp
 • datowane 10 października 1922
 • 50 000 mkp
 • datowane 25 kwietnia 1923
 • 250 000 mkp
 • datowane 30 sierpnia 1923
 • 100 000 mkp
 • 500 000 mkp
 • 1 000 000 mkp
 • datowane 20 listopada 1923
 • 5 000 000 mkp
 • 10 000 000 mkp
 • II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Reforma walutowa Władysława Grabskiego – wprowadzona 1 kwietnia 1924 roku reforma monetarna w Rzeczypospolitej, mająca na celu zwalczenie hiperinflacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
  Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).
  Godło Polski, jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi i hymnu. Jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców Polski.
  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).
  100 marek polskich 1922 Józef Piłsudski – próbna moneta okresu markowego II Rzeczypospolitej, na awersie której umieszczono nominał 100 bez nazwy jednostki monetarnej – marek polskich .
  50 marek polskich 1923 – próbna moneta okresu markowego II Rzeczypospolitej, na awersie której umieszczono nominał 50 bez nazwy jednostki monetarnej – marek polskich .
  Środek płatniczy jest umowną równowartością pewnej ilości pieniędzy, najczęściej posiadającą formę materialną znaku pieniężnego. Środkiem płatniczym może być zarówno złoto, moneta, banknot jak i czek czy przelew bankowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.914 sek.