• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mark Rutte

  Przeczytaj także...
  Formator lub formateur – polityk wybrany przez głowę państwa do sformowania rządu koalicyjnego, po wyborach parlamentarnych lub upadku poprzedniego gabinetu. Rola formatora jest szczególnie ważna na scenie politycznej Belgii, Holandii, Luksemburga, Izraela oraz Czech. W tych krajach władza wykonawcza wybierana jest przez władzę ustawodawczą, zaś ordynacja proporcjonalna oraz system wielopartyjny powodują, że koalicje są częstym zjawiskiem.Szwa – w językoznawstwie, zwłaszcza w fonetyce i fonologii, określenie samogłoski średnio centralnej (zaokrąglonej lub niezaokrąglonej) znajdującej się w środku diagramu samogłoskowego, oznaczaną w międzynarodowym alfabecie fonetycznym symbolem ə lub inną samogłoską bliską tej pozycji. Dla przykładu w języku angielskim litera a w wyrazie about jest wymawiana przez szwę. W języku angielskim szwa występuje głównie w sylabach nieakcentowanych, ale w innych językach może pojawiać się częściej w sylabach akcentowanych. W polszczyźnie standardowej szwa nie występuje w ogóle. Można ją spotkać tylko w niektórych dialektach lokalnych.
  Unia Chrześcijańska (niderl. ChristenUnie, CU) - holenderska protestancka partia polityczna. Powstała w 2001 roku wskutek zjednoczenia dwóch partii protestanckich. Ma ok. 27 tys. członków. Obecnym prezesem partii jest André Rouvoet.

  Mark Rutte (wym. [ˈmɑrk ˈrʏtə]; ur. 14 lutego 1967 w Hadze) – holenderski polityk, parlamentarzysta, od 2006 lider Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), od 2010 premier Holandii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Działalność do 2010[ | edytuj kod]

  Urodził się w 1967 w Hadze, jest kawalerem. W 1984 został absolwentem szkoły średniej, a w 1992 ukończył historię na Uniwersytecie w Lejdzie. Studia łączył z działalnością w Jongeren Organisatie „Vrijheid en Democratie”, organizacji młodzieżowej VVD, której był przewodniczącym w latach 1988–1991.

  Partia Wolności (niderl. Partij voor de Vrijheid, PVV) - holenderska partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym klasyfikowana jako prawica. Jej założycielem i liderem jest Geert Wilders.Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (niderl. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) — holenderska centroprawicowa partia o profilu konserwatywno-liberalnym założona w roku 1948. Należy do Międzynarodówki Liberalnej oraz do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jest uważana za bardziej prorynkową od socjalliberalnej partii Demokraci 66.

  W latach 1992–1997 i 2000–2002 był menedżerem ds. zasobów ludzkich w koncernie Unilever, od 1997 do 2000 zatrudniony w Van den Bergh Nederland, spółce powiązanej z poprzednim pracodawcą, w 2002 był dyrektorem ds. zasobów ludzkich w IgloMora Groep, również spółce córce Unilevera.

  Tweede Kamer (pełna nazwa: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Druga Izba Stanów Generalnych) – izba niższa Stanów Generalnych, parlamentu Holandii. Często bywa nazywana również holenderską Izbą Reprezentantów. Składa się ze 150 członków wybieranych na cztery lata w 18 wielomandatowych okręgach wyborczych.Wybory parlamentarne w Holandii w 2010 roku – odbyły się 9 czerwca 2010. W ich wyniku został wyłoniony skład Tweede Kamer, czyli niższej izby holenderskich Stanów Generalnych. Zwycięstwo odniosła opozycyjna liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) na czele z Markiem Rutte.

  22 lipca 2002 został mianowany sekretarzem stanu spraw społecznych i pracy w pierwszym gabinecie Jan Petera Balkenende. Stanowisko zajmował do 17 czerwca 2004, również w drugim rządzie tego premiera. W 2003 po raz pierwszy wybrany w skład Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. 17 czerwca 2004 został sekretarzem stanu ds. szkolnictwa wyższego i nauki. W marcu 2006 aktywnie uczestniczył w kampanii VVD w czasie wyborów lokalnych.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wybory parlamentarne w Holandii w 2017 roku – wybory do holenderskiego parlamentu, Tweede Kamer izby niższej Stanów Generalnych odbyły się 15 marca 2017 roku.

  31 maja 2006, w czasie zjazdu Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji, został wybrany na nowego liderem ugrupowania, zdobywając 51,5% głosów poparcia od delegatów. 27 czerwca 2006 zrezygnował ze stanowiska sekretarza stanu i dzień później powrócił do pełnienia mandatu deputowanego, zostając przewodniczącym klubu parlamentarnego VVD w Tweede Kamer. W wyborach parlamentarnych w listopadzie 2006 Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji zajęła pod jego przewodnictwem czwarte miejsce i znalazła się w opozycji. Mark Rutte jako lider listy wyborczej (lijsttrekker) ponownie uzyskał mandat poselski, który utrzymywał w 2010, 2012 i 2017.

  Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (niderl. Christen-Democratisch Appèl, CDA) – największa partia polityczna w Holandii. Liderem jej jest obecny wicepremier Maxime Verhagen. Została ona założona w 1976, jako unia katolickiej KVP i dwóch partii protestanckich: chrześcijańsko-demokratycznej CHU oraz konserwatywnej ARP. W parlamencie była partią rządzącą (jako część koalicji) od 1980 do 1994 i jest nią ponownie od 2002 (od 2010 jako część koalicji). Od października 2010 współtworzy rząd w koalicji z VVD.Beatrycze, właśc. Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, z rodu Oranje-Nassau (ur. 31 stycznia 1938 w Baarn) – królowa Niderlandów od 1980 do 2013. Tron po niej przejął jej syn Wilhelm Aleksander, który jest pierwszym królem Holandii od 123 lat. Po abdykacji nosi ponownie tytuł Księżnej Oranje-Nassau.

  Premier[ | edytuj kod]

  W wyborach parlamentarnych w czerwcu 2010 VVD odniosła zwycięstwo, zdobywając 31 mandatów w parlamencie. Markowi Rutte jako liderowi zwycięskiego ugrupowania przypadła rola sformowania nowego gabinetu. W czasie kampanii wyborczej jego partia opowiadała się za zdecydowanymi cięciami wydatków publicznych (co najmniej 20 mld euro w ciągu 4 lat), ograniczaniem wydatków na administrację, podniesieniem wieku emerytalnego i redukcją zasiłków dla imigrantów.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  9 sierpnia 2010 VVD podjęła rozmowy koalicyjne z Apelem Chrześcijańsko-Demokratycznym (CDA) oraz Partią Wolności (PVV). Załamały się one jednak na początku września, po miesiącu negocjacji, na skutek sprzeciwu części członków CDA wobec niektórych postulatów PVV, które uznali za zbyt radykalne. 29 września 2010 trzy strony uzgodniły jednak porozumienie na rzecz utworzenia mniejszościowego rządu na czele z Markiem Rutte, złożonego z członków VVD oraz CDA i wspieranego w parlamencie przez PVV. Porozumienie przewidywało ograniczenie wydatków budżetowych o 18 miliardów euro do 2013, zwiększenie liczby funkcjonariuszy policji, zaostrzenie przepisów imigracyjnych oraz wprowadzenie w kraju zakazu noszenia burek w miejscach publicznych. 2 października 2010 podczas partyjnej konwencji porozumienie koalicyjne ostatecznie zaakceptowali przedstawiciele CDA. 7 października 2010 królowa Beatrycze powierzyła liderowi VVD misję sformowania gabinetu (formateur). Rząd został zaprzysiężony przez królową 14 października 2010. W jego skład obok premiera weszło 11 ministrów (5 z VVD i 6 z CDA).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Partia Pracy (niderl. Partij van de Arbeid, PvdA) – holenderska partia polityczna, założona w 1946, socjaldemokratyczna. Jedna z gł. partii w parlamencie, kilkakrotnie współrządząca (m.in. 1989–2002 i 2007–2010). Premierzy z PvdA: m.in. Willem Drees, Wim Kok. Obecnie przewodniczącym partii jest Diederik Samsom.

  23 kwietnia 2012 Mark Rutte podał się wraz z gabinetem do dymisji na skutek załamania się rozmów koalicji rządzącej z PVV w sprawie redukcji deficytu budżetowego i ustalenia pakietu oszczędnościowego. Na prośbę królowej jego rząd pozostał u władzy do czasu rozpisania przyśpieszonych wyborów, które odbyły się we wrześniu 2012. Wybory te ponownie zostały wygrane przez VVD, partia ta zdobyła 41 miejsc w 150-osobowej Tweede Kamer. Tym razem liberałowie zdecydowali się na większościową koalicję z Partią Pracy (PvdA). 5 listopada 2012 drugi rząd na czele z Markiem Rutte został zaprzysiężony. W gabinecie poza premierem znalazło się po 6 ministrów z każdego ugrupowania.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Unilever – międzynarodowa firma, w skład której wchodzi holenderski Unilever NV z siedzibą w Rotterdamie i brytyjski Unilever PLC z siedzibą w Londynie.

  W wyborach z marca 2017 ugrupowanie Marka Rutte utraciło 8 z 41 mandatów, jednak po raz trzeci z rzędu odniosło wyborcze zwycięstwo Do uzyskania nowej większości 76 miejsc w Tweede Kamer konieczne było zawarcie koalicji przez co najmniej cztery partie. Początkowo rozmowy nad powołaniem nowego rządu dotychczasowego premiera prowadziły VVD, CDA, D66 i Zielona Lewica (GL), zakończyły się one jednak niepowodzeniem w maju. Miejsce GL w negocjacjach zajęła wówczas Unia Chrześcijańska (CU). Rozmowy podjęto w czerwcu, wznowiono po kilkutygodniowej przerwie w sierpniu. 9 października ogłoszono zawarcie porozumienia o utworzeniu koalicji rządowej obejmującej VVD, CDA, D66 i CU. Proponowany skład rządu ogłoszono około dziesięciu dni później. Trzeci gabinet Marka Rutte został zaprzysiężony i rozpoczął urzędowanie 26 października 2017.

  Uniwersytet w Lejdzie, Universiteit Leiden - jest najstarszym holenderskim uniwersytetem. Założony w 1575 przez Wilhelma I Orańskiego. Związki rodziny królewskiej z uczelnią pozostają silne, studiowały tam królowe Wilhelmina, Juliana i Beatrycze oraz król Wilhelm Aleksander.Jan Peter Balkenende (ur. 7 maja 1956 w Kapelle), jako Jan Pieter Balkenende, niderlandzki polityk, premier Holandii od 2002 do 2010.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pierwszy rząd Marka Rutte
 • Drugi rząd Marka Rutte
 • Trzeci rząd Marka Rutte
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ten things you didn't know about prime minister Mark Rutte (ang.). dutchnews.nl, 3 listopada 2015. [dostęp 2016-09-09].
  2. Mark Rutte (niderl.). [dostęp 2016-09-09].
  3. Mark Rutte: Prime Minister, Minister of General Affairs (ang.). government.nl. [dostęp 2016-09-09].
  4. Tweede Kamerverkiezingen 2017 (voorlopige samenstelling) (niderl.). parlement.com. [dostęp 2017-03-16].
  5. Surge for Dutch anti-Islam Freedom Party (ang.). bbc.com, 10 czerwca 2010. [dostęp 2016-09-09].
  6. At-a-glance: Dutch election rivals (ang.). bbc.com, 10 czerwca 2010. [dostęp 2016-09-09].
  7. Dutch coalition talks collapse as Geert Wilders quits (ang.). bbc.com, 4 września 2010. [dostęp 2010-10-13].
  8. Islamic veil ban in Dutch coalition deal (ang.). bbc.com, 30 września 2010. [dostęp 2010-10-13].
  9. Dutch government pact bans burqa (ang.). reuters.com, 30 września 2010. [dostęp 2010-10-13].
  10. Dutch party gives nod to coalition deal with Wilders (ang.). bbc.com, 2 października 2010. [dostęp 2010-10-13].
  11. Centre-right leader Mark Rutte new Dutch PM (ang.). rnw.org, 8 października 2010. [dostęp 2010-10-13].
  12. Dutch queen OKs government backed by Geert Wilders (ang.). bbc.com, 8 października 2010. [dostęp 2010-10-13].
  13. New cabinet to be sworn in Thursday (ang.). dutchnews.nl, 13 października 2010. [dostęp 2010-10-13].
  14. Dutch government sworn in but lacks reform mandate (ang.). reuters.com, 14 października 2010. [dostęp 2010-10-14].
  15. Premier Holandii podał się do dymisji. tvn24.pl, 23 kwietnia 2011. [dostęp 2012-04-23].
  16. Formatiedagboek 2012 (niderl.). nos.nl, 5 listopada 2012. [dostęp 2016-09-06].
  17. Dutch four-way coalition talks collapse over migration (ang.). bbc.co.uk, 16 maja 2017. [dostęp 2017-10-26].
  18. Dutch government talks near finish line: report (ang.). politico.eu, 4 sierpnia 2017. [dostęp 2017-10-26].
  19. Dutch government coalition deal receives parliamentary backing (ang.). politico.eu, 10 października 2017. [dostęp 2017-10-26].
  20. Het is officieel: dit worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen van Rutte III (niderl.). rtlnieuws.nl, 20 października 2017. [dostęp 2017-10-26].
  21. Kabinet-Rutte III officieel beëdigd op Paleis Noordeinde (niderl.). nu.nl, 26 października 2017. [dostęp 2017-10-26].
  Wybory parlamentarne w Holandii w 2012 roku – przedterminowe wybory do holenderskiego parlamentu, Tweede Kamer Stanów Generalnych odbyły się 12 września 2012 roku.Zielona Lewica (niderl. GroenLinks, GL) - jedna z dwóch holenderskich partii politycznych należących do Europejskiej Partii Zielonych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
  Przedterminowe wybory parlamentarne w Holandii odbyły się 22 listopada 2006 roku, po tym jak szef holenderskiego gabinetu Jan Peter Balkenende złożył dymisję z powodu wycofania się z koalicji rządowej partii Demokraci 66 i VVD. Wybory wygrała ponownie partia dotychczasowego premiera Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA), pozostając w parlamencie jako największa partia z liczbą 41 miejsc, w porównaniu z poprzednimi wyborami straciła 3 mandaty. Największy wzrost zanotowała Partia Socjalistyczna (SP), zdobywając 25 miejsc, przy 9 miejscach w poprzednich wyborach. Wśród partii opozycyjnych największe poparcie zdobyła Partia Pracy (PvdA), zdobywając 33 miejsca, jednak wynik ten oznacza utratę 9 mandatów. Znaczne poparcie straciły także partie konserwatywno-liberalne Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz Demokraci 66 odpowiednio zmniejszając swoją liczbę miejsc z 28 do 22 i z 6 do 3. Niespodziewanie dobry wynik uzyskała nowa, skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, były członek parlamentu poseł VVD-u, która zdobyła 9 mandatów. Pierwszy raz w historii nie lider partii VVD miał największą liczbą głosów (Mark Rutte, (553.200) , ale numer 2, Rita Verdonk (620.555).
  Pierwszy rząd Marka Rutte – mniejszościowy koalicyjny rząd Holandii powstały 14 października 2010 i funkcjonujący do 5 listopada 2012. Na jego czele stał premier Mark Rutte (VVD). W skład gabinetu weszli przedstawiciele Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA). Zastąpił czwarty rząd Jana Petera Balkenende, a sam został zastąpiony przez drugi rząd Marka Rutte.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Burka (ar. برقع burqu‘) – rodzaj nieprzezroczystego przykrycia głowy, noszonego dodatkowo oprócz chusty przez muzułmanki przestrzegające purdah. Podobnie do nikabu, burka zasłania całą głowę oprócz małego obszaru wokół oczu. Tak zwana pełna burka lub burka afgańska to strój zakrywający całe ciało, w tym również oczy, które są zakryte siatką umożliwiającą widzenie. W czasie rządów talibów w Afganistanie, burka była obowiązkowym strojem.
  Demokraci 66 (niderl. Democraten 66, D66) – założona 14 października 1966 roku w Holandii centrowa partia socjalliberalna. Powstała z inicjatywy dziennikarza Hansa van Mierlo, późniejszego lidera ugrupowania, i Hansa Gruijtersa. Obecnie liderem partii jest Alexander Pechtold.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.